Förebygga brott är bättre än kriminalvård

Svar på Tony Karlsson (v) inlägg i NSD den 10/1 2006.

Brottsligheten är för hög i Norrbotten. Det sker alldeles för många våldsbrott, inbrott, rån och stölder i Norrbotten. Antalet brott ökar för varje år och våldsinslaget bli allt grövre. Det är bra att Tony Karlsson (v) i sina inlägg 3/1 och 10/1 vill ha fler poliser till Norrbotten. På den punkten är vi båda helt överens. Det är en uppfattning som delas av de flesta norrbottningar. Vi är också överens om att kriminalvård och missbruksvård är viktiga och att brott skall kunna sonas samt att brottslingar ska kunna få en andra chans.

Roten till dagens brott finns i ett alltmer ökande drogmissbruk och handeln kring denna. Droger måste betalas och det blir med ökat våld, rån, inbrott och stölder som oftast drabbar ungdomar och de äldre. Antalet poliser är nu så få att många brott inte utreds och att kommunerna måste anställa väktare för ett tryggare centrum.

Brott måste få en sådan påföljd att brott förebyggs. Risken för upptäckt och påföljd måste vara hög. Brott får inte vara lönsamt. All drogförsäljning måste bort från våra torg och skolgårdar. Det måste finnas krav på drogfrihet i sammanhang med all nöjes- och idrottsverksamhet.

I dag är det de som utsätts för brott som får betala genom en minskad trygghet. De som kränks av våld mot sin person och sin egendom får skador som blir kvar livslångt. Medan många brottslingar ådöms att betala skadestånd som aldrig utbetalas till brottets offer.

Tony Karlsson (v) för inte en seriös debatt när han påstår att Gun Hellsvik som justitieminister i en borgerlig regering 1991-94 hade inställningen; ”lås in alla bovar och kasta bort nyckeln”. Det är ju inte trovärdigt att föra debatt i ett allvarligt ämne på så låg nivå. Och Tony Karlsson nämner inte med ett ord vikten av att förebygga brott. Det gör heller inte den nyss avslutade vänsterns partikongress.

Utrikesminister Laila Freivalds (s) ju fick lämna sitt uppdrag som justitieminister i oktober 2000 på grund av sina märkliga fastighetsaffärer. Justitieminister Thomas Bodström (s) har ju blivit mest känd för hur lätt det har varit för svåra brottslingar att rymma från sina straff. Dessa båda utgör inga särskilda bra föredömen för att förebygga brott.

Jag hävdar alltfort att vi moderater har ett bättre program för ökad trygghet och att förebygga brott än nuvarande socialdemokratiska regering.

Bo Hultin (m), Boden

Debattartikeln publicerad i NSD den 14/1 2006.

Inga kommentarer

Inga kommentarer ännu.

RSS-flöde för kommentarer till det här inlägget. TrackBack URI

Lämna en kommentar

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.