Handelstvång och trängselskatt drabbar även Norrbotten.

”Bottniska handelstvånget” infördes i slutet på 1400-talet och skärptes av Gustav Vasa år 1546. Det innebar att alla handelsvaror norr om Stockholm skulle föras in till Stockholm lastas om och förtullas där innan varorna fick sändas vidare. Allt för att säkerställa statens makt och kontroll och skatteintäkter från Norrland. Principen var ”bönder skola själv föra sitt gods till stads och torgs och där försäljas som de det bäst kunna och gitter”. Ingen handel fick bedrivas fritt på landsbygden. Handelstvånget avskaffades först år1756.

Visst har du som är bilägare också fått brev från staten; ”Kör du bil i Stockholm. Det kostar mellan 10 och 20 kronor var gång att passera in eller ut ur Stockholms centrum mellan 3 januari och 31 juli 2006”. Finstilt längst ned så står det i brevet ”betala inom 5 dagar annars tillkommer en avgift på 70 kronor. Har Du inte betalat inom 4 veckor tillkommer ytterligare en avgift på 500 kronor”. Det som inte står är att därefter lämnas kravet till kronofogden för indrivning och då kostar det ytterligare 500 kronor. En obetald 10 krona kan på 30 dagar växa till en skuld på helt otroliga 1070 kronor för varje resdag.

Miljöpartiets Peter Eriksson från Kalix har påtvingat oss ytterligare en skattepålaga, ”trängselskatten”. Som det inte vore nog med den redan beslutade ”grön skatteväxling” på 30 miljarder kronor. Där ”Skatt på väg” ska höja dieselskatten med 222 öre/liter. Där förslaget om ”Bra skatt” (vilket namn förresten) medför ytterligare skatt på vår energi.
Trängselskatten har kommit för att stanna om vi inte röstar bort sossarna med stödpartier från makten den 17 september i höst. För ingen tror väl på fullt allvar att nuvarande regering driver fram en skatt för att efter ett ½-år ta bort den igen.

Men vad har vi norrbottningar med trängselskatt i Stockholm att göra undrar nu någon.
Jo, det är ju vi alla skattebetalare som ska finansiera hela projektet som kostar 3 800 miljoner kronor för detta första halvår. För att anställa de 700 personer som behövs för administrationen. För tekniken med 18 betalstationer som ska registrera 200 000 fordon per dag. För kostnaden av 700 000 transpondrar som inte alls behövs och som enbart en tredjedel har levererats. En politisk lekstuga av sällan skådat slag.

Men blir det inte bättre miljö i Stockholms centrum i alla fall? Knappast. Det är ju enbart trängseln vid infarterna som beskattas. Alla som redan bor i ”inom tullarna” och på Lidingö berörs ju inte alls. Inte heller mc, taxi, och ”statens fordon”. De kan fritt köra omkring som tidigare. Och väg E4 genom centrum, (Essingeleden), som nu får ökad trafik berörs inte heller. Så någon märkbar miljövinst kommer inte att kunna uppmätas.

Trängselproblemet i Stockholm är självförvållat. Där har inga ringvägar byggts ut förbi centrum som vid andra större städer t ex Berlin, Paris och Köpenhamn. Stockholm har ju planerat för att all handel skall in till centrum, lastas om och förtullas där sedan 1546.

De som mest får betala experimentet är som ofta småföretagare och barnfamiljerna, de som måste skjutsa till dagis, till skolor och till olika verksamheter. Medan politikerna Peter Eriksson och Göran Persson har i vanlig ordning beviljat sig själva frihet från denna trängselskatt. Märkligt också att enbart stockholmare får rösta om detta ”försök” på särskild valsedel den 17 september medan det är vi alla andra som ska betala den notan.

Bo Hultin, moderat landstingspolitiker från Boden.

Debattartikel publicerad i Norrbottens-Kuriren den 13/1 2006 samt i Piteå-Tidningen den 1/2 2006.

1 kommentar

  • By Thomas, 12 januari 2006 @ 23:39

    Där har du en ganska så stor poäng. Vi bord eockså få rösta angående trängselskatten, eller vad man nu vill kalla den. Finns det några rapporter på vad det istället hade kostat med ett bättre vägnät i och kring Stockholm?

Other Links to this Post

RSS-flöde för kommentarer till det här inlägget. TrackBack URI

Lämna en kommentar

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.