Peter Eriksson vilse i skogen.

Peter Eriksson har signerat ett inlägg i NSD 13/1-06 ”Skogen är inte bara virke”. Det är lika välskrivet som ett horoskop i en dagstidning och ger lika lite behållning för läsaren. Den som hållit i pennan redovisar inte de förödande konsekvenserna av miljöpartiets ”grön skatteväxling” på 30 miljarder kronor. Enbart hälften är ju genomfört och resten återstår att driva igenom med ca 3 miljarder kronor per år under de närmaste 5 åren.

Det är riktigt spännande att läsa argumenten för att både såga ner träden och sedan låta samma träd stå kvar. Miljöpartiet vill ”värna den skogsindustri vi i dag har” och ”ha en hållbar produktion” samt ”på intet vis omöjliggöra för svensk skogsindustri att blomstra – tvärtom”. Miljöpartiet anser samtidigt att ”skogen har så många fler värden än virket som står där” och att ”dessa värden måste erkännas och uppvärderas”. Men det går ju inte att äta kakan och samtidigt ha den kvar.

För Norrbotten är skogen en viktig näring som innebär att befolkningen kan bo och verka även i våra glest befolkade områden. I Norrbotten är 1,2 miljoner hektar skogsmark i privat ägo hos 21 000 ägare. 14 000 företag har skog som huvudnäring. Norrbottens skogsindustri sysselsätter idag mer än 4 000 personer.

Miljöpartiet driver inom ramen för ”grön skatteväxling” och förslaget ”skatt på väg” att skogsnäringens transportkostnader ska ökas med 32 % eller 1,8 miljarder kronor årligen. Dieselskatten ska höjas med 222 öre per liter. Dessutom föreslås en ny kilometerskatt med 367 öre per fordonskilometer. Den ekonomiska gränsen för virkestransporter minskas därmed från 150 km till 100 km. I klart språk innebär det att skogsbruk enbart kan bedrivas om det finns ett sågverk eller massafabrik inom 10 mils avstånd. Allt annat skogsbruk blir olönsamt.

Göran Persson (s) och Peter Eriksson (mp) driver en politik som är fientlig mot Norrbotten. Förutsättningarna för att bo kvar och driva företag i glesbygd försämras successivt år från år med det alltmer ökade skattetrycket på energi och bränsle.

Regeringen och miljöpartiet är politiskt ohederliga när de driver igenom en stängning av kärnkraftverket i Barsebäck som samtidigt innebär import av kärnkraftenergi från Finland och energi från kolkraftverk i Danmark och Tyskland.

Peter Eriksson är politiskt ohederlig när han i Stockholm politiskt samarbetar med statsminister Göran Persson. Men hemma i Kalix så är Eriksson bitter motståndare till de lokala socialdemokraterna. Kommer vi inför valet i höst få se en valduell mellan dessa båda partiledare på torget i Kalix eller kanske t o m se dem bada tunna i Veniksel.

Bo Hultin, moderat skogsarbetare och landstingspolitiker från Boden

Debattsvar till Peter Erikssons inlägg i NSD den 13/1 2006 publicerad i NSD den 24/1 2006.

1 kommentar

Other Links to this Post

RSS-flöde för kommentarer till det här inlägget. TrackBack URI

Lämna en kommentar

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.