Paus för Storregion Norrland

Efter långt om länge så kom i besked i media den 23 januari från Landstingsrådet Kent Ögren(s); ”Norrstyrelsen har stoppat projektet att bilda en Region Norrland”. Med anledning av Kammarkollegiets besked och Regeringens hållning ”är inte den frågan aktuell varken nu eller kommande mandatperiod”. Projektledaren Jan-Åke Björklunds anställning avbryts den 31 mars 2010 och hans lön från skattemedel med 100 000 kronor plus arbetsgivaravgifter varje månad upphör. Då borde väl allt vara gott och väl. Då är det ju bara att slutavveckla Norrstyrelsen omedelbart. Sedan 12 november 2009 finns redan en flerparti motionen till Landstingsfullmäktige om detta.

Men nej så hade nu inte Kent Ögren tänkt. Han har bara ”för obestämd tid tryckt på pausknappen för Norrstyrelsens arbete”. Så efter höstens val ska Norrstyrelsen aktiveras och fortsätta sitt regionarbete igen. Detta framgår tydligt på Landstingets hemsida efter Norrstyrelsens sammanträde i Umeå den 29 januari i år dit enbart en drygt handfull av de 26 ordinarie styrelseledamöterna infunnit sig. Där gav Ögren nya besked; ”Regionprocessen fortsätter, Norrstyrelsen lever vidare, en ny omgång med öppna möten ska genomföras i Norrbottens alla kommuner”. ”Vi räknar med att regionbildningen fortsätter kommande mandatperiod”. Tala om dubbla budskap.

Samtidigt som Kent Ögren fortsätter att driva projektet Storregion Norrland så har Luleå Kommunalråd tillika Kommunförbundets ordförande Karl Petersen (s) hastigt återuppväckt tanken med en ”Region Norrbotten” och startat upp en snabbutredning som ska vara klar i mars i år. Den regionbildningen ska likna ”Region Västerbotten” dit indirekta val sker av utvalda ledamöter från olika kommuner samt landsting. Det är oklart hur många sådana olika lösningar som tagits fram och förkastats under de senaste 20 åren. Mest intressant är här att länets två ledande socialdemokrater driver en öppen maktkamp vem av dem som ska leda Norrbottens utveckling och i vilken organisation. Ett grundtips är att ingen av dem vinner den striden.

Varför Kent Ögren mot 88 % av norrbottningarnas vilja fortsätter att driva storregionfrågan är helt obegripligt. Särskilt som det bara är drygt 7 månader till valet i höst. Särskilt som Västernorrland och Västerbotten har ännu större problem i sina landsting än vad Norrbotten har. I Västernorrland råder det närmast kaos när 235 miljoner kronor ska sparas in i närtid. Med hjälp av ett konsultbolag avvecklas nu 200 personer från sjukhuset i Örnsköldsvik. I Sundsvall har sjukhusdirektören raskt avsatts under dagarna mellan jul och nyår. Och samma konsultfirma ska nu också avveckla 750 anställda vid Sundsvalls sjukhus. I media debatteras också om sjukhuset i Sollefteå ska stängas. Landstingsrådet Ewa Söderberg(s) har lyckats splittra Västernorrland totalt i Storregionfrågan och kört landstingets ekonomi i botten. Ska Norrbottens skattebetalare rädda Västernorrland?

I Västerbotten har landstinget också problem. 257 miljoner kronor har placerats i utländska högrisk obligationer. Nu har värdet på dessa nästan halverats och kan enbart lösas in för 142 miljoner. Ekonomiska rådgivare föreslår inlösen av 142 miljoner eftersom risken är stor att dessa fonder blir helt värdelösa om en tid. Den socialdemokratiska landstingsledningen avvaktar. Ska också Norrbottens skattebetalare delta i denna spännande roulett. Kent Ögren tar en stor risk när han väljer att göra Storregion Norrland till valfråga i höstens landstingsval mot norrbottningarnas vilja och med ett splittrat eget parti.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , ,

Inga kommentarer

Inga kommentarer ännu.

RSS-flöde för kommentarer till det här inlägget. TrackBack URI

Lämna en kommentar

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.