Regioner splittrar sossar

Inte enbart i Västernorrland splittrar regionfrågan Socialdemokraterna. De senaste veckorna har de nu också blåst upp till fullt inbördeskrig mellan Norrbottens två ledande socialdemokrater Landstingsrådet Kent Ögren och Kommunförbundets ordförande Karl Petersen. När Kammarkollegiet den 10 november 2009 totalt sågade Kent Ögrens och Norrstyrelsens förslag om en Storregion Norra Sverige på grund av försämrad demokrati och oenighet mellan berörda kommuner och landsting så beslutade Karl Petersen att låta snabbutreda det gamla förslaget med enbart en ”Region Norrbotten”. Att ligga till grund för ett styrelsebeslut i Kommunförbundet redan nu den 11 mars 2010. Här förspilldes ingen tid.

Kent Ögren sände snabbt ut Norrstyrelsens avgående projektledare Jan-Åke Björklund för att under mars månad besöka och vid öppna möten ”informera medborgarna” i Norrbottens alla 14 kommuner om fördelarna med en Storregion Norra Sverige. Sent påtänkt kan man tycka när det nu inte blir någon Storregion i Norrland varken denna eller kommande mandatperiod. Och intresset att bli informerade blev minst sagt lågt. Vid de tre första mötena har i genomsnitt mindre än 5 personer kommit för att bli informerade.

I rollen som ordförande i Norrbottens Kommunförbund föreslår Karl Petersen vid styrelsemöte den 11 mars att Norrbottens 14 kommuner ska bilda en Region Norrbotten den 1/1 2012 med Region Västerbotten som mall. Sannolikt vinner förslaget stöd och gillande hos alla kommuner, för de allra flesta politiska partier har i stämmobeslut sagt att ”Norrbotten som utgör 25 % av Sveriges yta är tillräckligt stort som det är”. Och att flytta över beslut om strukturfondsmedel på några 10-tal miljoner kronor från Länsstyrelsen till denna nya Region Norrbotten blir knappast någon stridsfråga.

Så till ”inbördeskriget” mellan länets båda ledande socialdemokrater. Karl Petersen driver fram en Region Norrbotten med länets 14 kommuner utan samråd och samverkan med Landstingsrådet Kent Ögren som fortfarande har en Storregion Norrland som sitt mål även om det nu är väldigt långt dit. Kent Ögren blir här överkörd om och när och med vilka mandat Landstinget eventuellt ska få ingå i Region Norrbotten där redan Karl Petersen lagt beslag på ordförandeposten.

En viktig fråga måste så ställas. Hur bra är det egentligen med en Region typ Västerbotten. Den nuvarande ”regionalpolitiska röran” i kraftfältet mellan Länsstyrelsen och Landstinget och Kommunförbundet tillförs ytterligare en administration i och med ett nytt ”Regionparlament” med 75 ledamöter, styrelse och arbetsutskott. Fler politiker som sitter i ännu fler möten.

I Västernorrlands Läns Landsting råder sedan årsskiftet närmast kaos. För att där få landstingets ekonomi i balans måste 539 miljoner sparas under de närmaste åren. 200 är uppsagda vid Örnsköldsviks sjukhus och 700 personer är uppsagda vid sjukhuset i Sundsvall. Ett konsultföretag har anlitats utan korrekt upphandling och Landstingsrådet Ewa Söderberg(s) har den 15 februari i år tvingats avgå. Västernorrland är splittrat i interna strider mellan sina tre sjukhus och totalt splittrat i Storregionfrågan. Brist på ledarskap även här. Regionfrågan splittrar socialdemokraterna. Socialdemokraterna splittrar regionfrågan.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , ,

Inga kommentarer

Inga kommentarer ännu.

RSS-flöde för kommentarer till det här inlägget. TrackBack URI

Lämna en kommentar

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.