Kalix debatt: En väg tillbaka till ett friskare liv

Den senaste tiden har sjukförsäkringen flitigt diskuterats i medierna. Det handlar om både om Försäkringskassans tillämpning av det befintliga regelverket och de nya regler som börjar tillämpas vid årsskiftet. Bakgrunden till regelförändringarna måste egentligen sökas längre tillbaka i tiden. År 2003 beslutade den förra regeringen att införa tidsbegränsad förtidspension och att göra det obligatoriskt att pröva om någon skulle beviljas förtidspension redan innan ett års sjukskrivning.

Det här regelverket har inte fungerat bra. Under en lång rad år förtidspensionerades 140 människor om dagen, många mot sin egen vilja. Mycket få personer kom någonsin tillbaka från förtidspension till arbetsmarknaden. Skälet var att någon rehabilitering eller jobbförberedande insatser inte sattes in. I bästa fall omprövades arbetsförmågan varje, vartannat eller vart tredje år.

I dag finns en stabil majoritet i riksdagen för att avveckla den tidsbegränsade förtidspensionen. I princip är det bara Vänsterpartiet som är av en annan uppfattning. Det som diskussionen nu handlar om är huruvida det ska finnas en bortre gräns för sjukpenningen eller inte.

Sverige är i princip det enda land som inte har haft en tidsgräns. Och även efter regeringens reformer kommer Sverige vara ett av de länder som har de längsta sjukskrivningstiderna – 914 dagar. Att det finns en tidsgräns för sjukpenning innebär dock inte att någon ställs utanför trygghetssystemet.

Efter 914 dagar kommer Arbetsförmedlingen att erbjuda en introduktion till personer som bedöms kunna återfå sin arbetsförmåga. Efter introduktionen kan man erbjudas rehabilitering, jobbcoachning eller andra insatser inom ramen för arbetsmarknadspolitiken. Ersättningen blir densamma som för deltagare i aktivitetsgarantin.

Regeringens reformer har redan bidragit till att minska ohälsan. I Kalix är 183 personer sjukskrivna i dag. Det är en minskning med 116 personer sedan 2006. Det är människor som med hjälp och stöd kommit tillbaka till ett friskare liv.

I årets budget fortsätter vi stärka rehabiliteringen för de som är sjukskrivna. Regeringen har för de kommande tre åren avsatt tre miljarder för landstingens arbete att minska sjukfrånvaron, den så kallade sjukskrivningsmiljarden. Norrbottens län kommer i år att kunna tillgodoräkna sig 34 miljoner kronor från denna satsning, något som kommer sjukskrivna till del.

Den passivitet som tidigare präglade sjukförsäkringen, då bara några månaders sjukskrivning ofta ledde till långtidssjukskrivningar, har nu ersatts med aktiva åtgärder. Vi är övertygade om att vi kan göra sjukförsäkringen ännu bättre. Sjukskrivna måste få ett bättre stöd, unga med funktionshinder måste få en väg ut på arbetsmarknaden. Vi måste se till att vägen tillbaka blir kortare och att ohälsan minskar. Kort uttryckt, en snabbare väg till ett friskare liv.

Cristina Husmark Pehrsson (M)
Socialförsäkringsminister

Ulf Blombäck (M)
Gruppledare
Kalix kommun

Bo Hultin (M)
Oppositionsråd
Norrbottens läns Landsting

Debattartikel publicerad i Norrbottens-Kuriren den 7/12 2009

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , ,

Inga kommentarer

Inga kommentarer ännu.

RSS-flöde för kommentarer till det här inlägget. TrackBack URI

Lämna en kommentar

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.