Storregion i sönderfall

Landstingsrådet Kent Ögren (s) förlorade i höstens val på att driva Storregionfrågan. Att i sin egen valkrets, Boden/Jokkmokk, komma först på 3e plats i sitt eget parti och på först på 5e plats totalt i personvalskryss måste uppfattas som ett klart misstroende från väljarnas sida. I och för sig inte överraskande när tidigare undersökningar visat att enbart mellan 5 och 12% norrbottningar vill ingå i en Storregion Norrland.

Efter valet har nu Storregionfrågan tappat ytterligare stöd; Jämtland har än tydligare markerat att de inte vill ingå i en storregion. I Västernorrland har en borgerlig allians tagit över makten från socialdemokraterna och fört regionfrågan bort från dagordningen. Landstingsstyrelsen i Västerbotten har i full enighet föreslagit att Norrstyrelsen ska avvecklas. I Norrbotten vill kommunalrådet i Luleå, Karl Petersen (s), bilda ett Regionförbund för enbart Norrbotten. De fyra norrlandslänen har aldrig stått längre ifrån varandra i regionfrågan. Splittringen inom socialdemokraterna har aldrig varit större.

Det blev inget val till Parlament för en Storregion Norra Sverige i september 2010. Kent Ögren mislyckades med att samla de fyra Norrlandslänen. Kammarkollegiet och Regeringen konstaterade hösten 2009 att både politiskt och demokratiskt stöd saknades för en sådan regionbildning. Regeringen tillsatte i stället en utredning att till december 2012 lämna förslag till ”regional fördelning av statliga verk”.

I ett sista desperat försök att bilda en storregion i Norrland kallade Anders Knape, ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), till en konferens ”Regioner 2015” i Stockholm den 8 december. Där redovisade han i en tidsplan att ”förslag om nya indelningar behöver tas fram före 2011 års utgång för att möjliggöra en regionreform i kraft från 2015”. Detta förutsätter att de fyra Norrlandslänen måste vara eniga redan till sommaren 2011. Hur nu det ska gå till.

Vid Norrstyrelsens sammanträde i Umeå den 15 december kom motsättningarna mellan de fyra Norrlandslänen till än skarpare uttryck; Västerbotten står inte längre bakom den ansökan om en storregion ”Norrbotten, Västerbotten och halva Västernorrland” som de tre nordliga landstingen sänt till Regeringen i maj 2008. Jämtland deltar inte i Norrstyrelsens arbete. Västernorrland har fört bort regionfrågan från dagordningen. Norrbottens två ledande socialdemokrater Ögren och Petersen är djupt oeniga. Norrstyrelsen kan därmed avvecklas vid föreningsstämman 5 april 2011.

De politiska partierna har nu i uppdrag att försöka bli överens till Norrstyrelsens nästa sammanträde 14 mars 2011. Men hela regionfrågan är ju efter fyra års utredande i ett totalt sönderfall. Det är hög tid att avbryta projektet Storregion Norrland. Norrbotten är tillräckligt stort. Kent Ögren saknar stöd för att med stora skattemedel flytta demokrati, jobb, makt och beslut från Norrbotten söderut till Umeå och Sundsvall.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , ,

Inga kommentarer

Inga kommentarer ännu.

RSS-flöde för kommentarer till det här inlägget. TrackBack URI

Lämna en kommentar

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.