Statsministerns helikopterlöften saknar helt täckning.

På NOLIA i Piteå den 9 augusti lovade statsminister Göran Persson att ”rädda 120 jobb på Helikopterskvadronen i Boden”. Detta framgår av stora rubriker över tre sidor i lördagens NSD (10 augusti). Statsministern lovar att sätta stopp för att Helikopterskvadronen läggs ned och att därmed 120 jobb försvinner från Boden.

Kommunalrådet i Boden, Christian Lindgren, jublar; ”detta visar att våra påtryckningar gett resultat”. Statsministern säger med ett leende; ”det är jag som äger frågan och jag har väldigt svårt att se hur man ska kunna flytta helikopterverksamheten från Boden”.

Verkligheten har dock redan kört över både statsministern och kommunalrådet Christian Lindgren. Helikopterskvadronens ca 30 helikoptrar (Hkp3, Hkp6 och Hkp9) är redan avvecklade och borta, de kan ju aldrig komma tillbaka. De tre sjukvårdshelikoptrarna (Hkp11) försvinner i november 2002 när kontrakten med berörda landsting upphör.

Då finns enbart två räddningshelikoptrar (Hkp10) kvar och det begriper var och en att dessa inte kan utgöra en Helikopterskvadron och ge jobb åt 120 personer oavsett vad vår statsminister lovar.

Först år 2005 kan enligt planeringen tre nya lätta helikoptrar (Hkp15) tillföras Norrbotten men det förändrar inte läget särskilt nämnvärt. De två-tre nya medeltunga helikoptrarna (Hkp14) kan i allra bästa fall börja tillföras Norrbotten år 2008. De har ju inte ens börjat tillverkas ännu och de första kan tidigast komma till Malmen i Linköping år 2005 enligt gällande planering. Det blir då närmast en självklarhet att basera dessa få helikoptrar i de lediga hangarerna på F21 i Luleå.

Statsministerns löften att stoppa nedläggning av Helikopterskvadronen i Boden och rädda 120 jobb samt därmed rädda 75 miljoner kronor per år i skattemedel och statsbidrag åt Bodens Kommun saknar således helt täckning. Det gränsar faktiskt till ohederlighet att ge löften som det inte finns någon som helst täckning för.

Det enda som kan rädda Helikopterskvadronen kvar i Boden är en ökad försvarsram och det har redan en socialdemokratisk regering stödd av vänsterpartiet sagt nej till. Ogrundade vallöften av vår statsminister några veckor före den 15 september lurar inte särskilt många Norrbottniska väljare. Och det finns ju andra partier än socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet att rösta på för dem som finner försvaret alldeles för viktigt för att bara avvecklas.

Kommunalrådet Christian Lindgren rekommenderas att läsa ÖB den 10 juni 2002 remitterade planeringsinriktningen. Jag lånar gärna ut ett exemplar om det inte går att få ett av ÖB direkt. Där framgår helt tydligt att Helikopterskvadronen i Boden planeras att avvecklas 2003 och att Ing3 området söder om Bodån kommer att lämnas strax därefter och flyttas in på I19.

Bo Hultin (m) Boden

Debattartikel publicerad i Norrbottens Kuriren den 15 augusti 2002.

Helikopterskvadronen lämnar Boden om inte…

Trots att riksdagsman Lennart Klockare (s) lovat strida för helikopterskvadronen i Boden. Trots att kommunalrådet Christian Lindgren uppvaktat Försvarsministern och tillsatt en särskild krisgrupp. Trots att vice kommunalrådet Hans Rolfs i sitt tal på vår nationaldag den 6 juni lovade att helikopterskvadronen ska få bli kvar i Boden. Trots allt detta är det så gott som helt klart att helikopterskvadronen tvingas lämna Boden. Det är bara att börja vänja sig vid den tanken för det kommer att gå fort, ja mycket fort.

Så här är läget, så här hänger det hela samman. De som besvärat sig med att läsa ÖB remiss daterad den 10 juni 2002 inser att beslutsprocessen redan är utstakad och klar.

De äldre helikoptrarna Hkp3, Hkp6 och pansarvärnshelikoptern Hkp9 sammanlagt ca 30 stycken är redan utrangerade och borta. De tre sjuktransporthelikoptrarna (Hkp11) avvecklas senast 2004 när kontrakten med berörda landsting går ut nu 30 november i höst.

Kvar blir 2 räddningshelikoptrar (Hkp 10) som baseras i Norrbotten. Så är det beställt 20 lätta helikoptrar (Hkp 15) varav 3 st. är inplanerade för Norrbotten att levereras 2005. Som var och en inser blir det ingen Bodenbasering för så få helikoptrar. Dessa kommer av besparingsskäl att flyttas till F21 i Luleå eller Malmen i Linköping. Detta står klart och tydligt i ÖB remiss. Besparingar sker här främst i flygledning och i flygräddning.

Sedan finns förstås de 18 stycken nya beställda medeltunga hkp 14 som ska levereras 2005-08. Men dessa planerar ÖB att basera på Malmen i Linköping. I allra bästa fall kan några få av dem komma till Norrbotten fast det ändrar inte läget i sak.

Jamen vinterutbildningen då, säger någon. Och vad ska man göra med de nybyggda hangarerna i Boden. Och blir det inte för trångt på F21 i Luleå och på Malmen i Linköping. Detta är inga problem enligt ÖB remiss. Hangarerna i Boden behövs som förråd och vinterutbildning kan genomföras under särskilda korta vinterkurser och tillräckligt med plats finns i både Luleå och Linköping. I samma veva kommer naturligtvis polisens helikoptrar att ombaseras från Boden till Luleå.

Så är läget. ÖB lämnar förslag till regering och nyvald riksdag under oktober 2002 och en (s)-styrd riksdag lämnar klartecken vid kommande årsskifte. Sedan kan helikoptrarna flyttas från Boden redan nästa sommar. Här hjälper inga löften av Lennart Klockare eller Hans Rolfs. Här hjälper inga uppvaktningar i Stockholm eller tillsatta krisgrupper av kommunalrådet Lindgren. Inte ens fackeltåg runt Bodens flygfält hjälper, det som prövades när Bodens Lasarett lades ned. Härmed lämnas också Ing 3 området och flyttas över till i I 19 och hela området söder om Bodån ingår i det nya K-märkta A8-museet för gammal militärmateriel.

Ogrundade domedagsprofetior i valrörelsen säger nu säkert Christian Lindgren som raskt inser att Bodens kommun kommer att förlora ytterligare ca 75 miljoner kronor per år i minskat skatteunderlag och statsbidrag. Då svarar jag bara att allt detta står ju redan att läsa i ÖB förslag som även förankrats hos nuvarande regering.

MEN det finns en lösning. Det är att ge en moderat och borgerlig riksdag och regering tillräckligt många röster den 15 september. I så fall kommer optionen att anskaffa ytterligare 7 st Helikopter 14 år 2004 att kunna verkställas och då ryms inte försvarets helikoptrar varken i Luleå eller i Linköping och därmed blir helikopterskvadronen kvar i Boden. Väljarna bestämmer den 15 september och därför är det mycket viktigt att Du lägger Din röst där den väger tyngst.

Bo Hultin (m) Boden

Debattartikel publicerad i Norrbottens Kuriren den 8 augusti 2002.

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.