Utveckla Hemvärnet för ökad trygghet.

Motion till Moderata Samlingspartiets Partistämma 23-26 oktober 2003, inlämnad av Bo Hultin.

Vi läser dagligen i media hur det senaste Försvarsbeslutet (FB 99) prioriterat materiel och teknik före värnpliktsutbildning och övningar. I stället för att utbilda och öva måste allt mer kraft ägnas åt att planera ökade besparingar och ekonomiska nedskärningar.

I en allt osäkrare omvärld måste vi finna nya lösningar för vår trygghet såväl till vardags som vid ökat hot. Sverige är inte längre en säker frizon när terrorn blir alltmer internationell. Det måste finnas en planering för de fall vår beredskap behöver höjas.

Hemvärnet som har en mycket hög beredskap och modern utrustning i hemmet finns ju ”alltid och överallt” beredd att värna vår hembygd. Men Hemvärnet måste få tydligare uppgifter och modernare organisation för att få en ökad attraktionskraft och en förbättrad rekrytering. Detta gäller inte minst vid stöd till samhället inför svåra påfrestningar.

Genomarbetade förslag finns framtagna för att komplettera Hemvärnet med de grundutbildade värnpliktiga som inte längre behövs i de operativt rörliga förbanden. Nytänkandet i förslaget är att Hemvärnet kompletteras med dessa värnpliktiga som organiseras i bataljonsförband och kan benämnas Nationella Skyddsstyrkor med uppgift att försvara hela vårt lands infrastruktur. Materiel kan nyttjas ur det avvecklade invasionsförsvaret. Kostnaden blir därmed mycket låg för denna organisation.

För dessa nya uppgifter ställs krav på planering, utbildning och övningar. Hemvärnet behövs ännu mer i framtiden för att ge vår befolkning ökad trygghet i en allt oroligare värld. Materiel och teknik kan inte öka vår trygghet, det kan enbart vår egen vilja att vi själva värnar vår hembygd göra.

Föreslår att Moderata Samlingspartiet verkar för att Försvarsmakten i närtid tillförs en förbandsstruktur benämnt ”Nationella Skyddsstyrkor” som kompletterar Hemvärnet för ökat skydd av landets infrastruktur och stärker vår hembygds trygghet.

Föreslår att motionen överlämnas till Moderata Samlingspartiets Partistämma.

/ Bo Hultin

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.