Mitt hem är min borg.

Anna Grönlund bemöter den 13 november mitt inlägg om ”Kränkande demokrati” infört i NK den 10 november. Där anser Anna Grönlund att det är helt OK med dolda TV-kameror i valrörelsens slutskede och agerar för dolda polismikrofoner i medborgarnas vardagsrum och sovrum så fort någon misstänks för brott. Om det enbart är Anna Grönlund som tycker så då spelar det inte så stor roll. Men nu talar hon för hela folkpartiets partistyrelse. Detta fastän över en tredjedel av partistyrelsen har reserverat sig mot en sådan kränkning av vår demokrati och enskildas integritet.

Anna Grönlund, Du lovar mig att om jag håller mig på rätt sida om lagen så kommer ingen avlyssning att ske i mitt vardagsrum av polisen. Vilka befogenheter har Du att lova det. Du har ju ingen aning om hur SÄPO arbetar. De som t ex följt polisens arbete för att lösa mordet på Anna Lindh vet ju att en helt oskyldig person satt häktad i 10 dagar utan någon hållbar bevisning alls. Och utredningen läckte som ett såll med dagliga insider rapporter till media. Samma läckage från polisens utredningar sker ju vid varje mera uppmärksammat brott. Nej det löftet är ju inte värt någonting alls. Polisen ska inte avlyssna enskilda medborgares telefoner eller kunna placera dolda mikrofoner i hemmen. För vem skulle besluta om det. Vem skulle utföra avlyssningen och vad skulle ske med all överskottsinformation som då samlats in till olika register. Tankarna går ofelbart till totalitära staters metoder.

Jag har inga problem med kameraövervakning i banklokaler, affärer eller offentliga platser. Det är sannolikt starkt brottsförebyggande där de är uppsatta. Jag har heller inga problem med att grova brottslingar förs in i olika register som skall kunna nyttjas för att lösa allvarliga brott i framtiden eller att polisspanare infiltrerar i olika knarkkvartar. Och självfallet måste polisen få en bättre rekrytering, bättre utbildning och effektivare utrustning. Men det är naivt att tro att telefonavlyssning och dolda mikrofoner i hemmen skulle avslöja våld mot kvinnor, minska gatuvåldet eller försäljning av droger på våra skolgårdar.

Sannolikt har inte Anna Grönlund insett hur djupt rotat rättssäkerhet, integritet och demokrati är i den svenska folksjälen. När SVT-programmet Uppdrag granskning smygfilmade med dolda kameror i moderaternas valstugor och ställde ledande främlingsfientliga frågor då blev det till Granskningsnämnden det mest anmälda programmet i SVT historia. De tre moderata fritidpolitiker som där framförde främlingsfientliga åsikter har också alla fått lämna sina förtroendeuppdrag och sitt medlemskap i Moderata samlingspartiet. För deras åsikter var och är inte förenlig med moderat politik.

Det är låg argumentationsteknik av Anna Grönlund att låta påskina att främlingsfientlighet är sanktionerad av moderater. Om så vore skulle ju inte Norrbottens Moderater i Riksdagen och Norrbottens MUF vara företrädd av personer som har ursprung från annat land än Sverige.

När TV använder dold kamera är det säljande journalistik snarare än allmänintresse som talar. Vad får det för demokratiska konsekvenser när journalister blir privatspanare och med kvällspressjournalistik eftersträvar effektsökeri. Och varför fokuserades smygfilmningen på moderaterna och varför smygfilmades inte alla partier i lika stor utsträckning. Nej, detta var ett smutsigt beställningsjobb för att i en valrörelses slutskede påverka valresultatet. När moderaterna sedan har städat i sina led av fritidspolitiker vore det klädsamt av Anna Grönlund att inte driva sak när olämpliga personer sedan över ett år fått ta sitt ansvar och har fått lämna partiet.

Mitt hem är min borg är ett känt talesätt. Låt oss slippa dold övervakning i hemmen och ensidigt mot enbart vissa partier riktad smygfilmning i valstugorna i framtiden. Föreslår att Anna Grönlund börjar med att försöka övertyga sin egen folkpartistiska partistyrelse om det förträffliga i hennes uppfattningar i dessa frågor. Det är ju faktiskt hela nio (9) !! av hennes styrelseledamöter som reserverat sig mot den uppfattning hon företräder i sitt inlägg.

Bo Hultin (m), Boden

Debattartikel publicerad i Norrbottens Kuriren den 20 november 2003.

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.