Vilsna sossar i Boden.

Det är inte enbart i landstingspolitiken som socialdemokraterna är vilsna, splittrade och utan synligt ledarskap. Samma läge råder i Bodens kommun. Vilket också visade sig när kommunfullmäktige (KF) den 24 maj skulle ta ställning till nya riktlinjer för fritidsbebyggelse inom kommunen.

En arbetsgrupp där även socialdemokraterna ingick hade berett ärendet sedan oktober 2003. Förslaget som bygger på de riktlinjer som finns i Piteå kommun var klart för remissbehandling den 15 januari 2004. Sammanträde med berörda föreningar genomfördes den 10 mars. Byggnämnden behandlade förslaget den 30 mars samt kommunstyrelsen den 17 maj och vid båda tillfällen reserverade sig (s) utan att redovisa ett enda konkret motförslag.

Förslaget innebär att sammanlagd byggyta för fritidsbebyggelse i Bodens kommun får vara maximalt 180 kvm att jämföra med riktlinjerna i Piteå kommun på 175 kvm.

Nu blev det svårt för socialdemokraterna Hans Rolfs och Torbjörn Lidberg. De hade inte klarat av att läsa in förslagets tre sidor text på 8 veckor. Återremiss begärdes vid KF den 24 maj och utan motivering. Detta kallas okynnesåterremiss i dagligt språk för det är just vad det är fråga om. Bodensare som tänkt bygga ut en altan eller ett hygienutrymme vid sitt fritidshus i sommar måste nu vänta ett år till eftersom nya bygglov rimligen inte hinner beviljas när nu beslut om riktlinjerna kan tas först vid nästa kommunfullmäktige den 21 juni.

För återremiss erfordras enbart 1/3-del av rösterna i KF och så många röster disponerar ju (s). Jag tror att Hans Rolfs och Torbjörn Lidberg känner sig riktigt stolta över att få visa sin makt över den politiska processen. Vad bodensarna tycker om denna missriktade maktutövning kan de visa vid valet 2006. Vi är snart där.

Det hela blir ju sedan inte bättre av att Torbjörn Lidberg i länspressen (NK 3/6 sid 3) anklagar mig för lögn och osanning inte mindre än tre gånger. Det är inte politisk hederligt att utan saklig grund anklaga någon för ”övertramp av sanningen” inte ens om man råkar tillhöra olika politiska partier. Den här gången kan jag ha överseende eftersom Torbjörn Lidberg är okunnig om sakförhållandena.
* Visst kommer arbetsgruppens underlag från Piteå kommun. Det är lätt att kontrollera.
* Vid sammanträdet den 10 mars med de inbjudna 15 företrädarna för lika många fritidshusföreningar var inte en enda negativ till förslaget. Jag vet för jag var där, men det var ju inte Torbjörn Lidberg.
* Socialdemokraterna har deltagit i hela beredningen sedan mitten på oktober 2003.

Det är ju sedan elementärt att veta att varje enskilt byggärende erfordrar bygglov från kommunen där grannar och berörda både kan och får yttra sig före beslut fattas. Och om någon enskild eller förening vill asfaltera eller grusa vägen till sin stuga så får de ju själva svara för den kostnaden, det är inget som ska belasta skattebetalarna.

På den socialdemokratiska hemsidan står det ”Tillsammans skapar vi Bodens utveckling och tillväxt”. Liknande text står på de röda jackor som socialdemokrater brukar bära vid sina sammankomster. Föreslår att Hans Rolfs och Torbjörn Lidberg läser och begrundar detta. Ni är välkomna med konstruktiv och positiv oppositionspolitik. Men att sprida osanningar och negativ smutskastning skapar varken utveckling eller tillväxt i Boden.

Bo Hultin (m), Boden

Debattartikel publicerad i Norrbottens-Kuriren den 11 juni 2004.

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.