Vi måste vara rädda om demokratin.

Demokrati är den näst sämsta styrelseformen som frambringats. För den kan missbrukas. Det finns bara ett system som är sämre, det är diktatur. Sedan finns förstås anarki och kaos, men det är ju ingen styrelseform.

I västvärlden tycker de flesta av oss att demokrati som betyder folkstyre är fint och låter bra. I Sverige bildades de flesta av våra nuvarande riksdagspartier för ungefär 100 år sedan. Då var Sverige ett bondesamhälle där över 90 procent av befolkningen bodde på landsbygden. För länge sedan valde svenskarna sina ledare när de samlats på tingsplatsen. Nu för tiden är valprocessen mycket mer sofistikerad med valrörelser och så.

Jag kände mig riktigt nedstämd…
För några dagar sedan fick vi i Boden därför besök av Bo Ringholm som är socialdemokrat och ställföreträdande statsminister. Han höll tal på vårt torg och berättade för de några tiotal som kommit för att lyssna hur bra regeringens föreslagna vårproposition var. I Sverige skulle den öppna arbetslösheten så snabbt sjunka från nuvarande 5,5procent till 4,0 procent år 2006! Alla fick också en lapp i handen som i 13 punkter beskrev att socialdemokraternas politik var för solidaritet och rättvisa och att i moderaternas politik ställs sjuka och arbetslösa utanför. Ringholm beskrev sedan hur katastrofalt medborgarna får det om det röstar moderat 2006. Jag kände mig riktigt nedstämd hur svårt det då skulle bli.

Inte ett ord fick vi höra om bidragsfuskande SSU.
Men Bo Ringholm sa inte ett ord om att Sverige har EUs högsta skatter och extremt höga sjukskrivningstal. Inte ett ord om bidragsfusket i samhället eller att väg- och banhållningen dras ned med 550 miljoner. Inte heller fick vi veta att statliga myndigheter ska spara två miljarder eller att 8,5 miljarder av försvarets budget fryser inne och att utlandsbiståndet minskas med 200 miljoner för att klara utgiftstaket.
Inte ett ord fick vi höra om bidragsfuskande SSU eller fackpampars olika affärer med lägenheter eller fusk med reseräkningar. Det berodde nog på att Ringholm själv skattefifflade i den idrottsförening där han är ordförande och att Pär Nuder som Stockholm SSU-ordförande 1986-1989 fuskade till sig flera 100.000 kronor årligen enligt riksmedier.

Socialdemokraterna vill inte ha direktval.
I en demokrati borde alla politiker vara förtroendevalda direkt av folket. Men så vill inte socialdemokraterna ha det. De vill i stället att deras ledning ska tillsätta lojala medlemmar på olika avlönade eller arvoderade uppdrag. Det blir lättare för ledningen att styra då.
Nu har nästan alla partier insett att landstingens politiska ledning spelat ut sin roll eftersom den inte fungerar. Ansvarsutredningen har redan i uppdrag att se hur den kan avvecklas. Därför har socialdemokraterna redan bestämt sig för att snabbt införa ytterligare en ny beslutsnivå till mellan kommuner och riksdag. En ”Region Norrbotten”, alltså ett regionparlament med 28 mandat, vill de införa där ledamöterna indirekt ska väljas ur kommuner och landsting.

Synnerligen allvarligt för vår rättssäkerhet.
I de allra flesta länder i världen så finns det enbart två nivåer för att genomföra demokratiska beslut; kommuner och riksdag. Det fungerar alldeles utomordentligt bra. I socialdemokraterns Sverige vill de härutöver ha två helt onödiga nivåer; regionparlament och landsting.
I moderaternas Sverige är det helt tillräckligt med enbart kommuner och riksdag som svenska folket själva får rösta på vilka som där ska företräda dem.
Demokratin är i fara om folkets vilja inte får komma till tals. Om folket tappar förtroendet för valda politiker är det synnerligen allvarligt för vår rättssäkerhet. Det blir en fara för demokratin om den sätts ur spel. Vi måste vara rädda om vår demokrati. För alternativen är inte alls bra.

Bo Hultin (m), Boden
landstingspolitiker

Ledare publicerad i Norrbottens-Kuriren den 21 april 2005.

Maktfullkomlig universitetsflytt från Boden till Luleå.

Fullt inbördeskrig råder i Norrbotten; internt inom socialdemokratin. Just nu står Anders Sundströms (s) förslag att flytta Institutionen för Hälsovetenskap från Boden överst på konfliktskalan. Han väljer nu samma lösning som när han för 10 år sedan drev igenom att flytta Bodens lasarett till Sunderbyn för nära 2 miljarder kronor.

Förslaget har ett problem, det har inga fördelar, inte för någon, utan enbart nackdelar. Det inser alla berörda i hela Norrbotten utom Anders Sundström och hans fem socialdemokrater i universitetets styrelse med Yvonne Stålnacke (s) i spetsen.

Sundström som här ser en chans att återigen klämma åt Boden har räknat fel, fyrdubbelt.

– ekonomisk vinst finns inte när lokalhyrorna i Luleå är dubbelt så höga som i Boden, dessutom krävs omfattande nybyggnationer på Campus i Porsön. Vinsten blir ju förlust. Vi skattebetalare får betala för både nybygget i Luleå och de tomma lokalerna i Boden.

– studenterna får trängre, sämre samt dyrare bostadsförhållanden. De måste betala mer.

– omfattande personalavvecklingar måste inplaneras för att finansiera flyttningen.

– det blir en politisk självmordsoperation för Norrbottens socialdemokrater inför valet 2006.

Sundström har räknat fel och kan nu inte backa ur förslaget. Han är låst av prestige som en schaktmaskin i svår terräng som inte kan vända. Anställda tjänstemän sänds dagligen fram i länspress, radio och TV; rektor Ingegärd Palmer i Luleå, prefekt Karin Axelsson i Boden samt förvaltningschef Staffan Sarbäck som trasslar in sig allt mer i icke styrkta påståenden. Sarbäck verkar nu helt ha tappat kontrollen när han t o m övergått till våldsamma personangrepp i media mot Bodens kommunalråd Olle Lindström. Tänk så lågt när man är rädd om sitt jobb.

Och personalen i Boden är skrämd till tystnad. De vet redan att om flyttet genomförs så mister 50% av dem sina arbeten. Ritningarna och lokalfördelningen i Porsön är redan utlagda att studeras i de gemensamma lokalerna i Boden. Här kan alla själva räkna ut hur många som ska avvecklas. Så infernaliskt utstuderat för att tysta de som är rädda om sina jobb även i framtiden.

Nu råder panik bland Norrbottens socialdemokrater och i Boden är det nära totalt sammanbrott. Under den senaste veckan har åtta (8) !! sosseministrar besökt vårt län. Alla har blivit uppvaktade med begäran om hjälp att stoppa Anders Sundström. En särskild (s)-märkt Norrbottensdelegation har fått tid hos utbildningsminister Pagrotsky i regeringskansliet för att klaga över sin partikamrat Anders Sundström som tillika är VD för Folksam och har 380 tusen i månadslön. Det är samma Folksam som gett sin avgående VD två (2) miljoner om året i pension för resten av livet. (Socialdemokratiska Arbetar Partiet tar väl hand om sina politiker.)

Det ska bli mycket intressant att se om Anders Sundström har kurage nog att delta i den öppna hearing han fått inbjudan till den 2 maj i Boden. Det vore bra om han på ort och ställe vill lyssna till Landshövding P-O Eriksson och kommunalrådet Olle Lindström samt sina partikamrater Kent Ögren och Karl Petersen från Luleå innan styrelsemötet den 11 maj. Statsminister Göran Persson har sannolikt större problem att ägna sig åt än att söka ena redan så splittrade socialdemokrater i Norrbotten. Jo en sak till, valrörelsen för 2006 års val har redan börjat. Yvonne Stålnacke (s) ser en möjlighet att i universitetsstyrelsen ta några billiga poäng mot Karl Petersen och Kent Ögren. Spåren förskräcker. Har inte vi norrbottningar fått nog av socialdemokratiska infall.

Bo Hultin, skogsarbetare och moderat politiker

Debattartikel publicerad i Norrbottens-Kuriren den 18/4 2005 och i NSD den 19/4 2005

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.