Feltänk om ”korkade avgifter”.

Eilert Gezelius är en av några hundra fritidshusägare i Bodens kommun som själv vill ta ansvar för de smörgåspapper, lästa tidningar och uttjänta plastpåsar som han tagit med till sitt fritidshus. Och så har han drabbats av kommunens ”registreringsavgift på 175 kronor inklusive moms” för sitt fritidshus bara därför. Jag har faktiskt förståelse för att Gezelius blir irriterad över detta.
Irriterad för att betala för något som man inte varken beställt eller erhållit eller ens blivit informerad om.

Eftersom jag är politiker så har jag kollat upp ”tänket” bakom beslutet. Det är kommunens tekniska förvaltning som sköter om sophämtningen inom kommunen och som föreslår avgifterna. Lägsta avgiften för sophämtning var åttonde vecka under sommarhalvåret är 313 kronor. Om man då delar soptunna med sin granne så blir det enbart 244 kronor för varje stugägare. Det är ju inte stort mer än 20 liter bensin men i alla fall. Allt för att få en ren och välvårdad kommun.

Fast det går att begära befrielse från sophämtning av kommunen om särskilda skäl föreligger. Till exempel om man enbart besöker stugan ”för tillsyn” och inte övernattar där. Men då tar kommunen ut en handläggningsavgift på 350 kronor för att utreda och besluta om avgiftsbefrielse för två år åt gången. Gezelius måste således betala mer för att själv ta hand om sina egna sopor än om kommunen gör det åt honom. Här har någon tänkt fel.

Sänd in ett medborgarförslag.
Men det finns nu en snabb lösning. Om Gezelius sänder in ett ”medborgarförslag” alltså en motion till kommunfullmäktige så kommer ärendet upp för ett nytt beslut. Att cirka 200 fritidhusägare som bara besöker sin stuga ”för tillsyn” inte ska behöva betala 175 kronor per år för ingenting. Gezelius skulle dessutom bli den första bodensare som sände in ett ”medborgarförslag” direkt till fullmäktige. För denna möjlighet är bara några månader gammal.

Vad beslutet blir kan inte jag lova. Även om kommunen har något ansträngd ekonomi så rör det sig enbart om 35.000 kronor totalt. Och eftersom det snart är valår så kan 200 nöjda bodensare vara positivt för fler än en partistrateg.

Bo Hultin (m), Boden

Svar på Eilert Gezelius inlägg den 13 juni 2005 i Norrbottens-Kuriren. Svaret publicerat den 16 juni 2005.

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.