Bodensossar respekterar inte kyrkofrid.

Bodens ledande socialdemokrater försvarar i inlägg den 27 juli partiets opassande och smaklösa demonstration mot gudstjänstbesökarna vid Överluleå kyrka lördagen den 16 juli. Att med plakat på kyrkbacken anklaga kyrkobesökare för att vara ”ökenråttor” och ”kvinnorasister” är inte bara anmärkningsvärt utan vittnar om en människosyn som är helt otrolig.

När (s)-gruppledaren Blomdahl-Hellström sedan i svepande formuleringar påstår att jag i mitt inlägg den 23 juli far med osanningar blir det hela än värre. För visst får kvinnor predika vid OAS-rörelsens möten, flera hundra vittnen finns till Berit Simonssons predikan i Boden den 16 juli.

Under våren och sommaren har Bodens socialdemokrater i medier fört en intensiv kampanj mot OAS-seminariet 15–18 juli i Boden. Märkligast är det att kyrkorådets socialdemokratiska ordförande Irene Gustafsson här varit den ledande personen. Obegripligt när det är socialdemokraterna som har majoriteten i kyrkorådet i vår församling.

Först bjuder man in OAS att få ha ett seminarium i Boden, sedan demonstrerar man mot dem inför gudstjänst i vår kyrka.

Regeringen, kyrkoråd och kyrkofullmäktige avgör.
Birger Jarl införde år 1253 fyra fridslagar med särskilt stränga straff för dem som bröt mot dem; hemfrid, kvinnofrid, tingsfrid och kyrkofrid. Dessa lagar har fotfarande en djup förankring i svenskt rättsmedvetande. Det är märkligt att ledande sossepolitiker i Boden inte visar respekt för gudstjänstbesökare vid kyrkan. Hur ska man någonsin kunna få förtroende för sådana politiker ..?
Svenska kyrkan har idag enbart två kvinnliga biskopar och enbart 200 kvinnliga kyrkoherdar. I Överluleå församling finns det enbart en kvinnlig präst. Vem har då ansvaret för att det inte är fler ..?
Jo, det är regeringen som fram till år 2000 utnämnt ärkebiskop och biskopar. Det är kyrkoråd och kyrkofullmäktige som beslutar om anställning av präster och kyrkoherdar.

Maktkampen bland sossar fortgår inför öppen ridå.
Irene Gustafsson (s) bedriver således kampanj mot sig själv och mot de beslut som företrädare för hennes eget parti har fattat under de senaste 50 åren, där de har haft den politiska makten. En helt otrolig brist på logik.
Britt-Marie Loggert Andrén (s) vill inte medge att socialdemokraterna är djupt splittrade. Oj då.

I Boden har hennes parti haft fyra olika ordföranden desenaste fyra åren samt bytt gruppledare under stora konvulsioner. Maktkampen fortgår inför öppen ridå så fort några framträdanden sker. I landstinget byts (s)-landstingsråd ut mitt i mandatperioden. I regeringen tystas obekväma EU-ministrar och omvandlas till ambassadörer på andra sidan jorden. SSU-ledare åtalas efter medlemsfusk för ekonomibrott, statsministern bojkottar därför kommande SSUs kongress.
Följer du inte alls med vad som sker inom ditt parti ..?

Socialdemokratiska kvinnogruppen är i djup kris och kaos samt bildar nya fraktioner. Partiets ledande personer blir storgodsägare, tar jobb hos storfinansen eller blir VD för Folksam med helt astronomiska löner. Är inte det splittring ..? Följer du inte alls med vad som sker inom ditt parti, Britt-Marie ..?

Självfallet, Eivy Blomdahl-Hellström, vet jag vad ”jämställdhet” är. Det avser förhållandet män – kvinnor. Men du måste nog utbilda dina skyltmålare bättre, när de skriver ”jämlikhet innanför altarringen” medan du slåss för ”jämställdhet”.
Enligt FN-stadgans Artikel 1 är ”jämlikhet” att ingen får diskrimineras på grund av ras, kön, språk eller religion.

Något att tänka på för dem som med plakat på kyrk-backen anklagar kyrkobesökare för att vara ”kvinno-rasister” och ”ökenråttor”.

Så till sist Eivy, varken moderater eller något annat etablerat politiskt parti är emot kvinnliga präster. Vänligen läs partiprogrammen så får du se.

Bo Hultin (m), Boden

Svar på Eivy Blomdahl Hellström och Britt-Marie Loggert Andréns inlägg den 27 juli 2005 i Norrbottens-Kuriren. Svaret publicerat den 30 juli 2005 i Norrbottens-Kuriren och Norrländska Socialdemokraten.

Visa respekt för kyrkobesökare.

Kyrkofrid och helgfrid är urgamla svenska begrepp djupt rotade i vår folksjäl. Men inte hos Bodens socialdemokratiska kvinnor som uppvisade en anmärkningsvärd brist på respekt för kyrkobesökarna den gångna helgen 15–17 juli. I röda partijackor och plakat med texten UT MED ÖKENRÅTTORNA mötte de dem som samlades till gudstjänst i Överluleå kyrka på lördagsmorgonen.
15 politiskt aktiva (s)-kvinnor demonstrerade för kvinnliga präster enligt kyrkorådets ordförande Irene Gustafsson. Medan Bodens s-gruppledare Eivy Blomdahl Hellström i stället demonstrerade mot brist på jämställdhet hos deltagarna i OAS-seminariet som genomfördes dessa dagar i Boden. Till och med ett namnupprop som ska gå ut över hela landet startades på kyrkbacken.

Av ett antal uttalanden i länspressen och TV har det tydligt framgått att den sedan lång tid planerade demonstrationen var en socialdemokratisk start inför höstens kyrkoval. Där ska kvinnoprästfrågan bli socialdemokraternas huvudnummer har vi fått veta.

Men stopp, det finns ju inget etablerat politiskt parti i Sverige som är emot kvinnliga präster varken i predikstolen eller i Svenska kyrkans arbete. Och Irene Gustafsson har ju själv deltagit i och medverkat i OAS-rörelsen ”med glädje och funnit den bra”. Men vill nu inte längre föra dialog och accepterar inte debatt i sakfrågorna med OAS. ”Nu är det dags att gå från ord till handling.”

Visst blir det hyckleri när Gustafsson som kyrkoråds-ordförande först välkomnar ett OAS-möte till Boden för att sedan använda sammankomsten till politisk måltavla. Ännu märkligare blir det när Överluleå församling enbart har en enda kvinnlig präst som dessutom har semester denna tid.

Nu var det enbart social-demokratiska kvinnor som demonstrerade vid kyrko-besökarnas morgongudstjänst vid vår kyrka i Boden. De ledande socialdemokratiska männen i Boden; Lennart Klockare, Christian Lindgren, Hans Rolfs och Torbjörn Lidberg delade inte alls (s)-kvinnornas uppfattning och tog tydligt avstånd från demonstrationen genom att inte närvara. Så även i denna fråga är Bodens socialdemokrater som vanligt djupt splittrade.

Vid kyrkans gudstjänster är det viktigt att ostört kunna få samlas till stillhet vid högtid, vid sorg och vid glädje oavsett vilken trosbekännelse den enskilde finner sin sanning i. Utan demonstrationer. De som väljer att sätta sig till doms över dem som har annan religös uppfattning än sin egen bör välja andra tillfällen för markering än utanför gudstjänstlokaler. För mig är det en självklarhet att kvinnliga präster ska kunna predika från predikstolen samt utdela nattvard. Detta är inte heller en partipolitisk fråga till vardags eller ens vid kyrkovalet den 18 september.

Jag respekterar den tro som de över 250.000 muslimer som bor i Sverige har, de som tillhör den romersk katolska kyrkan, något frireligiöst samfund eller alla de som bekänner sig till någon av de stora världsreligionerna. För mig är det självklart att var och en ska få ha sin religösa uppfattning utan att behöva utsättas för partipolitisk mobbing eller förföljelse varken till vardags eller vid gudstjänst.

Bodens kvinnliga socialdemokrater väljer kyrkbacken före gudstjänst som plats för politisk valrörelse med röda partijackor och hotfulla plakat.

Bo Hultin (m), Boden

Debattartikel publicerad i Norrbottens-Kuriren den 23 juli 2005 och i Norrländska Socialdemokraten den 26 juli 2005.

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.