Sossar kyrkodemonstrerar utan tillstånd

Alla besökare ska känna sig välkomna till Boden. Och välkomna åter. Ingen får diskrimineras oavsett ras, kön, språk eller religion. Det står också i FN-stadgan. Kyrkofrid, kvinnofrid, tingsfrid och hemfrid är urgamla begrepp i svensk rätt.

Oasrörelsen har haft årliga sammankomster i Sverige under femton år. De senaste fyra somrarna har nära 1000 personer samlats i Piteå och Öjebyn. Utan en enda incident under alla år. Men när de samlades i Boden den 16 juli så möttes kyrkobesökarna av en sedan länge planerad (s)-demonstration vid kyrktrappan. Utan tillstånd.

Det är bra att Eivy Blomdahl-Hellström, s-gruppledare i Boden, ”tagit intryck av framförda synpunkter” mot de kränkande plakattexterna och ”bett om ursäkt” för dessa i sitt inlägg den 11 augusti. Jag tror inte att kyrkorådets ordförande Irene Gustafsson (s) har uppfattat detta. Annars skulle hon inte ha anklagat mig för lögn. Etik och moral är viktiga inslag i en offentlig debatt om man vill vara trovärdig.

Sanningen är ju att polisen i Boden med skrivelse ”2005-07-13 dnr AA-501-4612/05” enbart gett tillstånd för ”demonstration den 16 juli kl 0900-1100 mellan Församlingsgården och Kyrkans parkeringsplats”. Dessa platser ligger för dem som inte vet 100 resp 50 meter ifrån kyrktrappan där demonstrationen genomfördes. Allvarligt talat tror jag inte att Irene Gustafsson har läst detta dokument som är en offentlig handling som alla kan ta del av. Annars skulle hon ha vinnlagt sig om betydligt mer nyanserat språk. Och i stället som ordförande i kyrkorådet arbetat mer aktivt med rekrytering av kvinnliga präster till Boden. Med stöd av folkvalda moderater.

Jag är säker på att kyrkobesökare i framtiden slipper fler kränkande demonstrationer av socialdemokrater framför kyrktrappan vid vår kyrka. Därmed har jag nått syftet med mina inlägg. Och så har jag kunnat förtydliga att moderaterna är för jämställdhet, jämlikhet och kvinnliga präster vilket också framgår av våra partiprogram. Samt att alla besökare är välkomna till Boden och välkomna åter.

Bo Hultin (m), Boden

Svar till anonyme ”Semper idem”(s) och Irene Gustafsson(s) inlägg den 23 aug 2005. Svaret publicerat den 27 augusti 2005 i Norrbottens-Kuriren.

Bra av Eivy Blomdahl Hellström att be om ursäkt.

För varje rättänkande person är det en självklarhet att inte demonstrera mot hitresta kyrkobesökare. Utanför vår kyrka i Boden.

Det är bra att Eivy Blomdahl Hellström, Bodens (s)-gruppledare, ”tagit intryck av framförda synpunkter” mot de kränkande plakattexterna. Och att hon ”ber om ursäkt” för dessa. Men det har tagit tid, lång tid, en hel månad och över 20 olika insändare innan hon kommit till den insikten.

Av medier har det sedan framgått att kampanjen varit planerad i över ett halvår. Nu har vi också fått veta att när sossarna i Boden ”ska gå från ord till handling” så innebär det att rusa in till skyltverkstan och börja måla kränkande plakat. I stället för dialog.

Överluleå församling har enbart en kvinnlig präst. Men i vårt land så finns det cirka 3.000 präster och av dessa är 1.250 kvinnor. Varför arbetar då inte kyrkorådets ordförande Irene Gustafsson (s) med att rekrytera fler kvinnliga präster? Och när vår biskop förra månaden vigde fem nya präster så var ju alla fem kvinnor, där missade hon som ersättare i personalutskottet en bra möjlighet. I stället för att lägga energi på demonstrationer.

I varje inlägg har Eivy Blomdahl Hellström och Irene Gustafsson anklagat mig för lögn och osanningar. Det är ett vanligt debattknep. Men det imponerar inte när anklagelserna är grundlösa. Det är lika lågt som när de som ansvariga politiker skyller på den anställda kyrkoherden. Och så blir de störda av att moderaterna självklart är positiva till såväl jämlikhet, jämställdhet som kvinnliga präster.

Fel om polistillstånd.
Eivy Blomdahl Hellström skriver att ”socialdemokraterna inte är emot Oas-rörelsen”. Då begriper i alla fall inte jag varför demonstrationen den 16 juli överhuvudtaget genomfördes. Sedan uppger hon att hon hade polistillstånd för att genomföra en demonstration framför kyrktrappan. Men det är inte sant. Jag har faktiskt kollat upp det. Så då blev det fel åter igen.

Nej hela upplägget av (s)-demonstrationen blev ett feltänk från början till slut. Visst är det bra att till sist be om ursäkt för den, men den borde självfallet aldrig genomförts. I Havamal finns visdomsorden; ”två ting kan inte tas tillbaka, det sagda ordet och den avskjutna pilen”. Det är något att tänka på.

Bo Hultin (m), Boden

Replik på Eivy Blomdahl Hellströms (s) och Irene Gustafssons (s) inlägg den 11 augusti 2005 i Norrbottens-Kuriren. Repliken publicerad den 11 augusti 2005

Jag ryser och fryser i mitt inre.

Att avslöja den kränkande människosynen i socialdemokraternas kyrkovalskampanj har varit syftet med mina inlägg den 23 och 30 juli. Och det har jag ju lyckats med. I sin iver att rättfärdiga sin kyrkodemonstration den 16 juli skriver kyrkorådets ordförande Irene Gustafsson (s) att hon ”funnit fem fel” i mitt senaste inlägg. Då sorterar jag först ut dessa anklagelser och deras låga nivå:

1. När Berit Simonsson som teolog håller en betraktelse över bibelavsnitt för flera hundra hitresta seminariedeltagare har jag svårt att se det som ett exempel på kvinnoprästmotstånd inom Oas.
2 och 3. Kyrkorådet och kyrkoherden beslutar tillsammans vilka ändamål som kyrkan får användas till.
I Överluleå församling är (s) det största partiet med fem mandat och därför har Irene Gustafsson (s) fått och åtagit sig ordförandeposten. Det är således hon som är ansvarig och företräder kyrkorådet utåt. En häpnadsväckande brist på ledarskap avslöjas när hon skriver att kyrkorådsbeslut kan tas utan att hon ens är informerad. Det är ju hon som ordförande som ska leda och fördela arbetet, göra dagordning för sammanträden, klubba beslut och följa upp att de genomförs. Är detta obekant?
4. Det är väl inget försvar att de kränkande och sårande (s)-plakaten ”var välgjorda”. Jag ryser när jag läser Gustafssons inlägg; ”Vi stod utanför vår kyrka för att de använde vår kyrka”. Vidare skriver hon att ”Ingen annan äger större legitimitet i försvar av den öppna folk-kyrkan än socialdemokraterna”. Ska kyrkan enbart var öppen för politiskt rättrogna socialdemokrater, ska övriga kyrkobesökare inte få vara välkomna till gudstjänst? Ska kyrkan precis som LO-facket bli en politisk socialdemokratisk maktbas? Jag fryser i mitt inre.
5. Jag skriver att varken jag eller moderaterna är negativa till kvinnliga präster utan tvärtom är positiva, läs vårt partiprogram. I ren desperation vill då Gustafsson att jag ska kontrollera kyrkovalets nomineringslistor för allmänborgerliga och elitkyrkliga och sverigedemokraterna. Precis som om jag har något med deras listor att göra.

Irene Gustafsson och (s)-gruppledare Eivy Blomdah Hellström har nu verkligen trasslat till det för sitt parti. När de i sin valkampanj driver kvinnoprästfrågan trampar de på och över lagens råmärken. Om de bemödat sig att kontakta Bodenpolisen hade de fått reda på att för en sådan demonstration krävs tillstånd av polisen. Då hade de också fått lämplig plats anvisad för sin demonstration. En plats som inte stört kyrkofriden. Om någon av kyrkobesökarna från 16 juli vill göra en åtalsanmälan mot demonstrationen så finns det lagrum för detta. Det borde vara en självklarhet för de socialdemokrater som vill leda kyrkoråd eller bli kommunalråd att känna till och följa lagar och förordningar.

Konstaterar avlutningsvis att detta var första och förhoppningsvis sista gången i Bodens historia som socialdemokrater i röda partijackor och med kränkande plakat demonstrerar mot hitresta kyrkobesökare. För jämlikhet betyder att ingen får diskrimineras på grund av ras, språk, kön eller religion.

Slutreplik (trodde jag även denna gång) till Irene Gustafsson för hennes inlägg den 4 augusti 2005 i Norrbottens-Kuriren. Repliken publicerad den 9 augusti 2005.

Kyrkobesökare kränks av bodensossar.

Syftet med mina inlägg 23 och 30 juli har varit att påvisa den brist på respekt för kyrkans besökare som Bodens ledande s-kvinnor har när de sårar och kränker kyrkobesökare med plakat och benämner dem ”ökenråttor” och ”kvinnorasister”. Det syftet är uppnått.

Det mest allvarliga är det helt otroliga förakt för medmänniskor som kyrkorådets ordförande Irene Gustafsson (s) och socialdemokraternas gruppledare Eivy Blomdahl Hellström visar de flera hundra hitresta deltagarna i Oas-seminariet 15–17 juli. En syn på medmänniskor som inte hör hemma i vårt svenska samhälle. Och än allvarligare är att dessa förtroendevalda s-politiker inte inser att de sårar och kränker hitresta kyrkobesökare med sin demonstration och sina plakat.

Låg debattnivå …
Kyrkan är en plats för stillhet och samling vid högtider, vid glädje och vid sorg. Detta oavsett om det är en kvinna eller man som predikar. Jag inser nu att valkampanjande socialdemokrater finner kyrkbacken vid gudstjänst vara en mycket lämplig plats för politiska demonstrationer.

Varför det enbart finns en kvinnlig präst i Överluleå församling borde kyrkorådets ordförande Irene Gustafsson (s) själv kunna svara på.

B-M Loggert Andrén tycker att jag ”svamlar” när jag skriver att socialdemokraterna är djupt splittrade lokalt, regionalt och centralt i de flesta övergripande frågorna.

När sedan Eivy Blomdahl Hellström skriver att ”skräckvälde tilltalar Hultin och moderaterna” då undrar jag över hur låg debattnivå hon kan sänka sig till. Hon som vill bli kommunalråd i Boden nästa höst.

Bo Hultin (m), Boden

Min slutreplik (trodde jag) på Eivy Blomdahl Hellström och B-M Loggert Andréns inlägg den 2 augusti 2005 i Norrbottens-Kuriren. Repliken publicerad den 4 augusti 2005.

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.