Omvänd regionalpolitik.

Sverige har ingen riktig regionalpolitik, skriver Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS, i en rapport. Obeslutsamhet, otydlig målsättning och diffusa strategier karaktäriserar den regionala utvecklingspolitiken. För oss i Norrbotten och särskilt glest bebodda områden är detta ingen nyhet.

Men än värre är att regeringen med ekonomiska styrmedel bedriver en omvänd regionalpolitik. Ständigt ökade bränsle- och energikostnader påverkar familjeekonomin på många sätt. Förutom när bilen tankas påverkas hyror, uppvärmning av villor, inköp av daglig- och kapitalvaror. Dessutom urholkas äganderätten genom sjunkande fastighetspriser, särskilt i glesbygden. En spekulant på en villa i Norrbottens inland måste i totalkalkylen räkna in några mils arbetsresor dagligen. Dyra arbetsresor påverkar också möjligheten att ta ett erbjudet jobb. Den som står utanför den reguljära arbetsmarknaden med någon form av ersättning kan till och med förlora på att ta jobbet.

För jord- och skogsbruket försämras lönsamheten kraftfullt på grund av höga dieselpriser, både för maskiner och bilar. En slutavverkning tio mil från kusten betalar i bästa fall återväxtarbetet. Gallrings- och röjnings-virke ger inget netto alls, utan ger enbart kostnader för skogsägaren. Det finns risk för att intresset för att bedriva ett tillväxtfrämjande skogsbruk minskar, när regeringen med ekonomiska styrmedel urholkar äganderätten år för år.

Hela näringslivet drabbas på motsvarande sätt. Ju längre från kusten ett företag är lokaliserat desto mer sjunker pantvärdet på fastigheter/industrilokaler, därmed bromsas kreativa krafter och förhindrar utveckling och nya investeringar.

Förutsättningarna för att bo kvar och driva företag i glesbygden försämras successivt, förmodligen med regeringens goda minne. Regeringen och riksdagen tycks inte förstå hela vidden av de konsekvenser som ökade bränsle- och energikostnader får för befolkningen i allmänhet och glesbygden i synnerhet. Olje- och energibolagen har ingen anledning att hålla igen och regeringen applåderar varje höjning genom ökade inkomst-er på skatter och moms.

I Belgien har folkupproret givit resultat. Här behöver vi göra detsamma.

Olle Lindström och Bo Hultin, båda (m) och Boden

Debattartikel publicerad i Norrbottens-Kuriren och i NSD den 17/9 2005.

Oseriösa socialdemokrater inför kyrkovalet.

Den 18 september, nu på söndag, är det kyrkoval. På samma gång genomförs fyra val. Till Kyrkomöte, till Stiftsfullmäktige, till Kyrkofullmäktige och till Församling Egentligen inte märkligare än när vi 2006 samtidigt går till val för Riksdag, Landstings- och Kommunfullmäktige. Den stora skillnaden är att vid Kyrkovalet deltar enbart 10-15 % av de röstberättigade. Det innebär att Din röst nu kommer att väga särskilt tungt.

Det är också viktigt att veta att vid Kyrkovalet så väljs de personer som ska leda den praktiska delen av kyrkans verksamhet som drift, underhåll och skötsel av kyrkans egendom och lokaler. Den religiösa delen, teologien, den ansvarar prästen och kyrkoherden för vid gudstjänst, den har inget alls med kyrkovalet att göra.

Inför detta Kyrkoval har socialdemokraterna ansträngt sig särskilt mycket för att politisera valet. Försökt påstå att enbart socialdemokrater är för kvinnliga präster och alla andra partier är kvinnoprästmotståndare, mer eller mindre. Men så är det ju inte. Alla etablerade partier är för kvinnliga präster.

Vid Kyrkovalet ska Du välja, kryssa för, den person som Du har det största förtroendet för att lösa kyrkans praktiska uppgifter. Men Du bör först ta en allvarlig funderare på varför vissa personer ställer upp i Kyrkovalet utan att vara seriösa.

Personligen tycker jag att de som väljer stripdansöser som underhållning inte är seriösa. Inte heller de politiker som försvarar en sådan kvinnoförnedrande ”underhållning”. Hur ska man kunna ha förtroende för sådana personer och deras politiska parti. Jag tycker inte heller att de som använder demonstrationer utan giltiga tillstånd som inslag i valrörelsen är seriösa kandidater. Kampanjer med dans på stadens gågata mellan ledande socialdemokrater är också märkliga inslag i en kyrkovalrörelse som man kan att läsa om i vår länspress.

Något betänksam blir jag också för de partier och de personer som inte klarar av att lämna in underlag för tryckning av valsedlar i rätt tid och på ett korrekt sätt. Det inger ju inget förtroende alls. Liksom att vissa utvalda kommer att bli uppringda av statsminister Göran Perssons automatiska telefon och få ett inspelat meddelande uppläst för sig. Kanske kan det imponera på någon, men definitivt inte på mig.

Men valet är ju Ditt. Det viktigaste är att Du verkligen använder Din rösträtt till att rösta och kryssa för den person på valsedeln som Du har mest förtroende för. Detta är vår demokrati.

Bo Hultin (m), Boden

Debattinlägg med anledning av Kyrkovalet den 18 september 2005 publicerad i Norrbottens-Kuriren den 16/9 2005 och lätt omarbetad i NSD den 17/9 2005.

Socialdemokratiskt BB-svek med dold agenda

Vi norrbottningar får den 30 augusti ta del av det största demokratiska sveket i Landstingets historia på mycket lång tid. Steg för steg har vi sett hur socialdemokraterna manipulerat demokratin för att kunna behålla makten i den politiska landstingsledningen. Först stänger de Kiruna BB under förra mandatperioden. Sedan lovar de år 2002 att öppna Kiruna BB efter att med dyra skattemedel ha köpt in välavlönade landstingsråd från vardera vänstern och miljöpartiet.

Det är inte längre möjligt att hålla reda på hur många gånger frågan varit uppe i LT-fullmäktige. Bedömningarna varierar mellan 12 och 20 gånger. Senast den 19 november 2003 beslutade LT-fullmäktige med stor majoritet att Kiruna BB skulle öppnas. Med dold agenda har sedan socialdemokraterna förhalat detta beslut månad för månad och år för år med en otroligt imponerande uppfinningsrikedom.

Men nu brinner det i knutarna. Om tolv månader är det val igen. Nu gäller det att så snabbt som möjligt föra fråga bort från dagordningen. Raskt inkallades LT-styrelsen till ett extra sammanträde den 18 augusti för att upphäva beslutet om att öppna Kiruna BB. Förslaget var så hemligt att styrelsens ledamöter inte fick läsa det förrän sammanträdet öppnats. Men media fick del av förslaget vid en presskonferens två timmar dessförinnan.

Vid styrelsemötet fick de som lyssnade ta del av en märklig uppvisning av krokodiltårar. De båda (s)-landstingsråden Kent Ögren och Britt Westerlund tävlade med Agneta Granström (mp) och Monica Carlsson (v) om vem som skämdes mest över att fullmäktiges beslut inte genomförts. Här var inte ett öga torrt.

Med en hårfin marginal på någon enstaka timme klarades så tidsgränsen att minst sju dagar i förväg få ut kallelse till fullmäktigesammanträde den 30 augusti kl 1300. En brådska så stor som när en katastrof står för dörren. Här förväntar sig nu de styrande LT-råden att beslutet från den 19 november 2003 om att öppna Kiruna BB ska upphävas. Ett stort misslyckande och ett svårt nederlag för i demokratisk ordning fattat beslut. Där socialdemokraterna steg för steg med dold agenda lyckats manipulera bort ett Kiruna BB.

Bo Hultin – Moderat landstingspolitiker från Boden

Debattartikel publicerad i Norrbotten-Kuriren den 29/8 2005 och i NSD den 30/8 2005.

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.