Företagsfientliga socialdemokrater i Boden.

När ett större företag vill etablera sig i Boden då gör socialdemokraterna allt för att försvåra, fördröja och lägga hinder i vägen för bygglov med de mest krystade motiv det går att tänka sig.

En affärslokal i Bodens övre stadsdel har stått tom några år. Den passade ett företag som vill etablera sig i Boden helt perfekt. Efter nu pågående ombyggnad av lokalen så medger den 130 anställda och 50 börjar jobba där nu efter nyår. Företaget vill sedan säkerställa möjligheten att utöka verksamheten upp till 200 anställda. Då behöver den lokalen en tillbyggnad med en indragen övervåning och så behövs bygglov av kommunen förstås.

Raskt vill då socialdemokraterna i Boden slå till bromsarna med motivet, hör och häpna; ”en tvåvåningsfastighet skulle starkt förändra stadsbilden i Boden”.

Kanske är det så att Bodens socialdemokrater är principiellt emot höga hus. För några hundra meter ifrån aktuell plats beslutade Bodens (s)-ledning 1996 att spränga bort två höghus på ett i hela Sverige mycket uppmärksammat sätt. För tre år sedan monterades dessutom tre höghus ned längs utfarten mot Jokkmokksvägen. Samtidigt som sossarna lät riva det övergivna Bodens Lasarett i samma stadsdel efter flytten till Sunderbyn. Här kan vi bodensare verkligen tala om en ”förändrad stadsbild”. Men i debatten i fullmäktige ville förra (s)-kommunalråden Christian Lindgren och Hans Rolfs tydligt förtränga detta.

Men i Luleå har socialdemokraterna inga problem med höga hus. Där godkände deras byggnadsnämnd detaljplanen för ett 9-våningarhus i kvarteret Vesslan i förra veckan. Och i förra mandatperioden drog sig inte dåvarande (s)-ledning i Boden för att flytta äldreboendet från markplanet i Erikslund till höghusen på Prästholmen. Men den här gången blev tydligen ett tvåvåningshus för högt.

I en artikel i en (s)-länstidning kunde vi förra vecka läsa att Alliansens beslut om bygglov var odemokratiskt. Sanningen är i stället att något mer väl förberett och väldokumenterat beslut är svårt att finna. Samrådsmöten har hållits 21 mars och 18 maj i våras där alla berörda närboende var kallade och fått framföra synpunkter. Framförda synpunkter om ökad trafik, ljudnivåer och minskad utsikt har också till stor del beaktats i detaljplanen till vilken också länsstyrelsen lämnat samrådsyttrande. Alliansens politiker har deltagit i de samrådsmöten som de fått kallelse till samt vid ett antal tillfällen på plats granskat planen.

Det är val om 10 månader. Det är då klokt att dra sig till minnes socialdemokraternas flytt av Bodens lasarett till Sunderbyn, deras flytt av äldreboende från Erikslunds markplan till höghusen på Prästholmen och deras beslut att flytta Institutionen för Hälsovetenskap från Boden till Porsön i Luleå. Företagsfientliga sossar reserverade sig mot Alliansens majoritetsbeslut i fullmäktige om bygglov till en större företagsetablering i Boden. Det är bra att veta inför valet den 17 september 2006.

Bo Hultin (m), Boden

Debattinlägg med anledning av ett beslutat bygglov i Bodens Kommunfullmäktige publicerad i Norrbottens-Kuriren den 15/11 2005.

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.