Socialdemokratisk dubbelmoral inför valet.

Det fanns säkert en ärlig strävan hos de personer som för 100 år sedan bildade ett socialdemokratiskt partidistrikt i Norrbotten. Men dessa personers ideal har svikits av deras efterträdare alldeles för många gånger sedan dess.

Socialdemokrater har utvecklat en märklig förmåga att argumentera mot sig själva; ”Vi är stolta men inte nöjda” och ”Alla ska med så enkelt är det”. Men verkligheten är ju interna bråk, avhopp och stor oenighet inför öppen ridå. En djup politisk sprickbildning visas upp mellan partiets män och kvinnor som det tydligen är mycket svårt att lösa ut i landstingsledning och vissa kommuner.

Partiets ungdomsförbund SSU har sedan lång tid satt i system att fiffla med sina medlemsregister för att få mera partistöd av skattemedel än det är berättigade till. SSU ordförande är så stökig och berusad på krogen att polisen måste låsa in henne för tillnyktring allt medan Göran Persson tar henne i försvar. Norrbottens SSU ordförande driver kampanjer med påhittade och lögnaktiga argument om ett förestående privatisering av LKAB. Fastän det inte är många år sedan näringsminister Björn Rosengren (s) sålde ut Telia och lurade svenska folket att köpa aktier där alldeles för dyrt. Detta är dubbelmoral.

Det är inte länge sedan alla LO-medlemmar blev tvångsanslutna till (s)-partiet vare sig de ville eller inte. Fortfarande lever samma synsätt kvar när våra studenter vid universiteten tvingas till obligatoriskt kåranslutning. Och så driver en politiskt tillsatt socialdemokrat igenom flytt av en av universitetets institutioner från Boden till Luleå tvärtemot riksdagens principbeslut. Medan Bodens lokala (s)-politiker gömmer sig.

Det är dubbelmoral när socialdemokraternas allra högsta företrädare trasslar in sig i lägenhetsaffärer på miljonbelopp för egen personlig vinning. Samtidigt som de ideologiskt framför att detta som helt förkastligt. Eller tilldelar varandra statliga uppdrag, löner, arvoden och pensionsförmåner på så höga nivåer att det för vanliga löntagare är helt obegripligt. Samtidigt som de starkt fördömer industrins ledare som har lägre förmåner en de politiskt tillsatta cheferna.

Allra mest märkligt är ändå att statsministern är chef över sin egen fru, Anitra Steen, i hennes roll som VD för Systembolaget. Här kan man verkligen tala om jäv och dubbelmoral. Den blir än märkligare när hennes alldeles för höga pensionsavtal nu synliggörs av media och ingen ansvarig ens vågar ta upp frågan om omförhandling. Om inte Anitra Steen varit statsministerns fru hade hon fått sparken för länge sedan när mutskandalen med inblandade Systembolagets chefer upptäcktes av media. Att vara VD för ett företag i fyra år och inte uppfatta att en så omfattande brottslighet pågick i sitt företag visar på både inkompetens och bristande ledarskap.

”Staten det är jag.” Yttrandet tillskrivs kung Ludvig XIV i franska parlamentet den 13 april 1655 när en ledamot använde uttrycket ”kungen och staten”. Göran Persson som nu fyller 10 år som statsminister verkar ha samma syn på sin egen person. Sverige kommer att bli mycket bättre när han går i pension efter höstens val.

Debattinlägg infört i Norrbottens-Kuriren den 5/4 2005

Varudeklarera länets socialdemokrater.

Det är lag på att varor som säljs i butik ska ha en noggrann varudeklaration på vad de innehåller. Makthavande politiska partier borde också varudeklareras inför val.

I helgen håller länets socialdemokrater stämma i Boden för att fastställa partiets valsedlar och valprogram inför höstens allmänna val. Lite valanalys borde vara på plats inför dessa beslut. Hur var läget vid den här tiden för fyra år sedan? Vilka sossar lovade då vad? Kommer du ihåg?

Björn Rosengren var näringsminister och åkte omkring och lovade verkligen runt. T o m hans egna partikamrater ifrågasatte hans trovärdighet. Efter valet hoppade han också av direkt till ett mycket välavlönat toppjobb i näringslivet.

Anders Sundström som var nästa man på (s)-valsedeln försvann kort därefter till Folksam som vd med en månadslön som få ens kan drömma om som årslön. Och så har han passat på att höja sin lön enbart senaste året med en miljon kronor samtidigt som Folksam genomför ett hårt sparprogram.

Det är samma Anders Sundström som i våras drev igenom beslutet att flytta universitetets Institut för Hälsovetenskap från Boden till Luleå för att spara hyreskostnader. Fastän hyran är dubbelt så hög i Luleå. Fastän en samlad folkopinion med landshövdingen i spetsen protesterade mot hela projektet.

I landstingspolitiken har skandalerna varit trädda som på ett snöre under de gångna fyra åren. Det började med att två onödiga landstingsråd köptes in för dyra skattemedel för att säkra den socialdemokratiska majoriteten och ett löfte att åter öppna Kiruna BB. Men inte blev det något BB öppnat i Kiruna. Trots att Yvonne Stålnacke (s) tvingades bort från gruppledarposten. Tvättskandalen och märklig personalpolitik mot anställd läkare är bara toppen på detta isberg.

Försvarsneddragningarna i Boden skulle kompenseras med 600 ersättningsjobb. Det lovade Björn Rosengren och (s)-riksdagsman Lennart Klockare. Men det löftet var inte särskilt mycket värt. Nu senast så flyttades Apoteksbolaget från Boden till Umeå. Helikopterskvadronen skulle få bli kvar i Boden lovade dåvarande (s)-kommunalrådet Christian Lindgren. Men flyttades trots detta till Linköping med miljardinvesteringar där som följd, trots att nybyggda hangarer finns i Boden.

Inga av här nu uppräknade ansvariga (s)-politiker finns längre kvar för de politiska uppdrag som de gick till val på hösten 2002. Det ska nu bli riktigt spännande att se vilka socialdemokrater som inför hösten val kommer att ge vilka vallöften. En sak är säker. Länets socialdemokrater från 2002 har svikit Norrbotten. Spåren förskräcker och trovärdigheten ligger nära nollpunkten.

Debattartikel publicerad i Norrbottens-Kuriren den 11/3 2006.

Regeringen sviker Barentssamarbetet

Svar på chefredaktör Olof Abrahamssons ledare i NSD den 4 mars 2006.

Chefredaktör Abrahamsson finner nästan inte ord för att berömma socialdemokraternas riksdagsledamot Birgitta Ahlqvist engagemang i Barentsfrågorna i sin ledarspalt 4/3-06. Lite bakgrundsfakta och researcharbete hade gett läsarna en helt annan verklighetsbild av regeringens svek i denna så viktiga fråga för Norrbotten.

För så här är det. Redan 1998 tillsatte regeringen en projektgrupp med landshövding Kari Marklund som ordförande för att utreda och lämna förslag i frågan om ett svenskt sekretariat för Barentssamarbete.

Den 25 februari 2002 redovisades uppdraget av landshövdingen för utrikesminister Anna Lindh i Luleå och föreslog att regeringen inrättar ett fristående nationellt Barentssekretariat i norra Sverige som skulle kunna vara ett stöd för myndigheter, universitet, näringsliv och folkrörelser i deras arbete i kontakterna med Ryssland.

I februari 2004 invigdes så ett Barents sekretariat med kontor i Luleå och Umeå samt en Barentsambassadör i Stockolm med sammanlagt tre tjänster insorterade under Utrikesdepartementet.

Men det blev ju inte långlivat. Redan i november 2005 efter drygt 1½ år beslutade regeringen att avveckla Barentssekretariatet. Som plåster på såren tilldelades länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten ett anslag på blygsamma 2,8 miljoner kronor. Det blev inte mycket till resultat efter 7 års utredande i regeringskansliet

Utvecklingen i Barentsområdet har tagit ordentlig fart under det senaste åren. Ett utbyggt Barentssamarbete är av största betydelse för området ekonomiskt, infrastrukturellt samt dessutom ur säkerhetspolitisk synpunkt.

Finland satsar på ett nytt Barentssekretariat i Rovaniemi för nationella och regionala frågor. I Kirkenes i Nordnorge sker utbyggnad av det forskningsinstitut som sedan mycket länge arbetar med Barentsfrågorna. Sverige hade behövt en stabil plattform för att utveckla Barentssamarbetet. I det läget avvecklar Sveriges regering förutsättningarna för ett samarbete inom Barentsområdet.

I nordligaste Sverige sker i närtid mycket stora investeringar med ca 20 miljarder kronor i gruvindustrin samt förbättringar i järnvägsnät, landsvägsnät och effektivisering av vattenkraften med motsvarande belopp. Härutöver sker utveckling av testindustrin, besöksnäringen samt utbyggnad av storvaruhus som kommer att mångdubbla det regionala handelsutbytet.

Chefredaktör Abrahamsson tilldelar riksdagsman Birgitta Ahlqvist (s) ”en fin fjäder i hatten för hennes starka engagemang som gett så bra resultat i Barentsfrågorna”. Men något mera pinsam brist på resultat torde vara svårt att uppbringa även om man söker både djupt och länge.

Publicerad i NSD den 9/3 2006.

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.