Sjukvården berör oss alla.

Sjukvård är mycket viktigt, den berör oss alla på något sätt. Den bara ska fungera. Precis som polis, brandkår och räddningstjänst ska fungera alla dagar dygnet runt.

Politiska landstingsval intresserar inte 60 % av medborgarna enligt en nygjord undersökning av SKOP. Medan 23 % av medborgarna inte är intresserade av riksdagsvalet.

Varför har det blivit så, det kan man fundera över. Om jag är frisk vill jag ha nära till sjukvård, om jag är allvarligt sjuk är jag beredd att åka mycket långt och betala mycket för att bli botad. Sjukvård bara ska fungera. Sjukvårdspolitiken har blivit ointressant för de allra flesta, för att den är näst intill omöjlig att demokratiskt påverka.

De valda politiker som tagit på sig uppgiften att politiskt leda landstinget har här det fulla ansvaret. När Kent Ögren(s) som ordförande i landstingsstyrelsen den 19 april klubbar igenom 31 punkter på 15 minuter, då blir i alla fall inte jag imponerad. Var det en maktdemonstration för att visa vem bestämmer så var det ett dåligt exempel på demokrati. Även senaste landstigsfullmäktige den 4 maj var helt fritt från viktiga beslutspunkter och kunde därför genomföras på ny rekordtid. Det klart att när en ledamot begär votering för att få sin motion prövad och till och med detta ifrågasätts av fullmäktiges (s)-ordförande då främjas varken demokrati eller debattklimat.

Om socialdemokrater styr i både landsting och i alla länets 14 kommuner då är sjukvårdspolitiken för sjukhus, vårdcentraler och olika former av äldreboenden en intern socialdemokratisk fråga. Men i framtiden blir det inte så längre. I landstinget har socialdemokraterna varit tvungna att ”köpa in” stöd för dyra skattemedel till höga löner åt onödiga landstingsråd. I allt fler kommuner saknar socialdemokraterna numera egen majoritet som de tidigare haft under så många årtionden. I Bodens kommun har vi ett moderat kommunalråd. Det fungerar riktigt bra.

I landstingsvalet den 17 september kommer socialdemokraterna inte att få egen majoritet. Det har varit alldeles för många (s)-skandaler och (s)-affärer av större omfattning för att väljarna ska acceptera detta. Då hjälper det inte att vår landshövding blivit ombedd av statsminister Göran Persson att bjuda in hela (s)-regeringen till Norrbotten den 13-14 juni för att hjälpa upp den allt svagare (s)-landstingsledningen. Sossar kan göra nästan vad som helst för att behålla makten, nu till och med förkortar de tiden för nästa landstigsfullmäktige 14-15 juni för att där pressa in en socialdemokratisk valkampanj.

Allt fler viktiga landstingsärenden lyfts bort från demokratisk insyn. Vid senaste styrelsemötet den 19 april så ströks utan motivering ett viktigt ärende om hur den framtida samverkan mellan landsting och kommuner skulle kunna fungera bättre. Det var väl för känsligt att så nära valet föreslå förändringar i den maktbalansen.

Geografisk placering på bloggkartan.se

Jag har placerat min blogg i
Boden
på bloggkartan.se

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.