Valfrihet och rätt till vård eller endast en kölapp

I öppet brev och i utgiven ”Vitbok” går landstingsråden Kent Ögren(s) och Britt Westerlund(s) till våldsam attack mot den Landstingsplan som utarbetats gemensamt av moderater, centerpartiet, folkpartiet och kristdemokraterna i Vårdalliansen.

”Privatisering i Norrbotten är stöld” är rubriken på angreppet. Sedan utvecklar de båda landstingsråden en imponerande förmåga i att göra icke korrekta citat och därefter angripa dem. ”Hur många vårdcentraler ska läggas ned. Vilka sjukhus ska säljas ut på börsen”.
Det står ju inte ett ord om varken nedläggning eller utförsäljning i Vårdalliansens plan. Att anklaga alla privata vårdgivare i Norrbotten för stöld är en oförskämdhet som vittnar om ett synsätt som inte borde finnas hos ansvariga landstingsråd med mycket höga löner.

Vård ska vara skattefinansierad. Alla ska ha rätt till vård, alla ska ha rätt att välja vårdgivare, vård ska vara tillgänglig. Patienten ska vara i centrum. Den som behöver vård kan inte vänta. Att korta vårdköer och ge vård i tid är en av samhällets viktigaste uppgifter. I dag får var tredje patient vänta längre i köer än vad vårdgarantin anger. Köer kostar samhället och den enskilde både pengar och mänskligt lidande samt dessutom oro för närstående.

Jämställd vård är en demokratisk rättighet för patienter och anställd personal. Offentligt anställda kvinnor utgör låglönegrupper som enbart tjänar 80 till 90 procent av männens löner. Kvinnor måste kunna få välja mellan flera typer av jobb och arbetsgivare. Landstinget är ingen föredömlig arbetsgivare. Enbart de höga sjuktalen för anställd personal visar på detta.

I dag är det för mycket byråkrati inom vården. Läkarna använder för stor del av sin tid till skrivbordsarbete och sammanträden i stället för att operera och behandla. Man kan undra över varför en privat läkare behandlar 20 till 25 patienter om dagen medan landstingets läkare behandlar betydligt färre.

De båda Landstingsråden är ”stolta men inte nöjda” och vill att ”alla ska med” men anger inte var målen är. Verkligheten är ju interna bråk, avhopp och stor oenighet inför öppen ridå. En djup politisk sprickbildning visas upp mellan socialdemokraternas män och kvinnor som det tydligen är mycket svårt att lösa i landstingsledning. Det är ett demokratiproblem av stora mått.

Det är nu viktigt att bryta vänsterstyret i Landstinget. Norrbotten behöver inte ytterligare fyra år av politiskt vänsterkaos i Landstinget. Vårdalliansen har en genomarbetat Landstingsplan.

Anna-Karin Johansson (m)
Kandidat till Landstingsfullmäktige från Luleå
Ordförande för Moderatkvinnorna i Norrbotten

Bo Hultin (m)
Landstingspolitiker från Boden

Debattartikel publicerad i Norrbottens-Kuriren den 15/9 2006.

Andra bloggar om: , , , , ,

Länk till intressant.se

Socialdemokratisk struktur i sönderfall

Min gamla historielärare lade ned stor möda på att förklara hur det väldiga Romarriket för 2000 år sedan kunde falla sönder på mindre än 200 år. Sedan dess har jag lärt mig att alla strukturer har en begränsad livslängd, ibland lite längre ibland kortare tid. De byggs upp, verkar en tid och sedan faller de sönder.

Det socialdemokratiska partiet har haft makten i Sverige med korta avbrott i snart 70 år. Det vi nu upplever är dess struktur i sönderfall. De starka ledarna finns inte längre kvar. De som kunde samla och engagera. Tiden har runnit ifrån. Att vara ”stolt men inte nöjd” det räcker inte längre. Det räcker inte att säga att ”alla ska med – så enkelt är det”. Det räcker inte när ingen får veta var målet är. När det inte finns några mål.

Jag har tappat räkningen på hur många S-ministrar jag lyssnat på under våren/sommaren på gågatan i Boden. De har pratat en stund, delat ut några rosor till de 15-20 som kommit för att lyssna. Ibland, men inte alltid har det blivit några rader i vår länspress. Det är allt.

Vi som har lyssnat har inte fått reda på hur de 1½ miljon som står utanför arbetsmarkanden ska få jobb. Vi har inte fått reda på hur alla arbetslösa ungdomar ska få jobb. Vi har inte fått reda på hur äldrefrågorna ska lösas. Försäkringskassan betalar inte längre ut ersättning till de som blivit sjukskrivna förrän efter en lång och särskild överprövning av en försäkringsläkare.

Statsminister Göran Persson är allt mer i händerna på miljöpartiets Peter Eriksson. Samma Peter Eriksson som är i fullt inbördeskrig med sossarna i Kalix kommun. Samma Peter Eriksson som tvingat fram stängningen av fungerande kärnkraftverk och ”grön skatteväxling” för 30 miljarder kronor och som har målsättningen att avveckla ännu fler kärnkraftverk kommande mandatperiod. Ett parti som tycker att 30 kronor litern är ett lämpligt pris för en liter bensin och som har målet 0 kronor till vårt svenska försvar.

Göran Persson(s) har ingen fungerande politik för AMS och vår arbetsmarknad och han blir irriterad när han får kritik av Riksrevisionsverket (RRV). Persson saknar en fungerande långsiktig energipolitik på grund av bristande politisk ledning. Statliga Vattenfall som gör astronomiska miljardvinster årligen med allt högre och högre elpriser för hushållen. Persson säger att hushållen bara måste spara på sin förbrukning. Vår basindustri som har sin grund i billig vattenkraft för malm och stål samt skogsprodukter tvingas nu avveckla modern pappers- och massaindustri. För att miljöpartiet och sossarna saknar en fungerande energipolitik.

Socialdemokrater kan inte samarbeta. Inte på regeringsnivån. Det framgår i valrörelsen. Inte i landstinget. Där kör man över de med skattemedel dyrt inköpta ”onödiga” landstingsråden inte enbart i BB-frågan och när Landstingstvätten skulle säljas till Finland och när Institutet för Hälsovetenskap flyttas från Boden till Luleå. Det finns en gräns för att med höga arvoden kunna köpa partistöd från små partier. För att det går inte att bryta överenskommelser hur många gånger som helst. I Norrbottens kommuner tvingas en socialdemokrati i sönderfall att ta stöd från allt fler och fler partier för att behålla den politiska makten.

Socialdemokraterna leds av en trött Göran Persson som saknar lösningar för framtiden. Socialdemokraterna är en struktur i sönderfall.

Debattartikel publicerad i NSD den 6/9 2006.

Andra bloggar om: , , , , ,

Länk till intressant.se

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.