Köpt Social Demokrati i Landstinget

Vem av de båda socialdemokratiska landstingsråden som kom på idén att vilja ha stängda dörrar vid Landstingets styrelsemöten är det inte särskilt svårt att gissa sig till. Det blir ingen 100.000 kronorsfråga i NordNytt. Men det blev Britt Westerlund (s) som är ordförande i det nyinrättade demokratiutskottet som skulle driva igenom beslutet i Landstingsfullmäktige.

Det borde ha varit en busenkel uppgift när sossarna nu återigen köpt in två ”onödiga” Landstingsråd för vardera 44.684 kr/månaden. Sex vänstermandat och två miljöpartimandat för sammanlagt 89.386 kr/mån vilket är över 4 miljoner kronor för hela mandatperioden. Det är tydligen väldigt lätt att vara generös med skattebetalarnas pengar. Fastän dessa pengar var avsedda för länets sjukvård. Och fastän det saknas 116 miljoner kronor i Landstingets budget för 2007 och lika mycket både 2008 och 2009.

I debattartiklar i länspressen har Britt Westerlund med ringa framgång försökt förklara hur det kan bli mer demokrati när beslut ska fattas i slutna rum jämfört med om debatten förs öppet och ärligt. Det har till och med hänvisats till undersökningar som aldrig har genomförts när bristen på argument blivit alltför stor. Det borde vara en självklarhet för varje politiker att ökad öppenhet och ökad delaktighet kommer att ge mer demokrati.

Till slut blev dock trycket från den samlade oppositionen och media alltför stort för det makthavande vänsterblocket. Vid Landstingsfullmäktige den 15 november så retirerade först Vänsterpartiet och yrkade på stöd för oppositionens förslag att styrelsemöten även i framtiden skall vara öppna för media och åhörare. Direkt efteråt så anslöt sig också Miljöpartiet till oppositionens förslag. I det läget fanns det inget annat att göra för Britt Westerlund än att dra tillbaka socialdemokraternas förslag om slutna styrelsesammanträden. Allt för att undvika en pinsam förlust vid en votering.

Att revisorerna både bör och ska ledas av en ordförande ur oppositionen är en demokratisk självklarhet i Sveriges Riksdag och för landets kommuner. Men så blir det inte i det socialdemokratiskt styrda Norrbottens Läns Landsting. Vid Landstingsfullmäktige den 16 november blev debatten både hård och irriterad när Kent Ögren (s) inte alls ville lyssna på en sådan självklarhet. Den samlade oppositionen drev frågan till en sluten votering som pinsamt avslöjade att det makthavande vänsterblocket inte ens var helt enig i den frågan. Än mer pinsamt måste det vara att under ytterligare fyra år bli påmind om att det är en socialdemokratiskt ledd revision som ska granska en socialdemokratisk landstingsledning.

Framöver kommer vi nog inte att få se fler så här starka markeringar på oenighet inom vänsterblocket. Det kommer knappast att tolereras av Landstingsrådet Kent Ögren. En tankeställare är att köpt lojalitet går det inte att helt lita på. Inte ens om den betalas med 89.386 kronor i månaden i fyra år med skattebetalarnas för sjukvård inbetalda pengar.

Bo Hultin (m)
Landstingspolitiker från Boden

Anna-Karin Johansson (m)
Ny Landstingspolitiker från Luleå

Andra bloggar om: , , , , ,

Länk till intressant.se

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.