StorRegioner ger minskad demokrati.

Ansvarsutredningen har den 27 februari i år redovisat 430 sidor utredning efter hela 4 års sammanträdande. Mats Svegfors har med 12 politiker och 9 sakkunniga sekreterare förtecknat alla problem de kunnat leta fram i vårt svenska samhälle. Uppgiften var att analysera dagens samhällsorganisation och bedöma om det krävs förändringar. Det blev nu en mycket diger sammanställning. Problemet är bara att inga lösningar har redovisats. Utom en. Sverige ska delas in i nya StorRegioner; sex, nio eller tolv stycken och de ska benämnas ”Regionkommuner”. Bara namnet visar hur lite utredningen har tänkt till.

Två av utredningens ledamöter kommer från Norrbotten Ulla Ölvebro(s) och Stefan Tornberg(c). De båda åker nu runt i Norrbotten och hela Norrland och berättar hur bra allt kommer att bli om Norrland blir en enda stor Region. De fyra nordligaste länen skall slås samman till en Region med 880 000 invånare. Men då blir det blir svårt med närhet till de politiker som fattar besluten. De blir bara längre ifrån vår vardag.

Demokratin kommer att minska avsevärt om förslaget skulle genomföras. För ingen tror väl på allvar att ett Norrlandsparlament skulle få behålla 4 x 71 = 280 ledamöter som nu sammanlagt finns i Norrlands fyra Landstingsfullmäktige. De folkvalda blir färre och skulle få halva Sverige som sitt ansvarsområde. Och de mindre partierna får inte någon plats alls i detta Norrlands Regionparlament. Inget förslag finns heller var parlamentet skulle placeras geografiskt. Men inte blir det i Norrbotten det är då säkert. Och några kostnadsberäkningar finns överhuvudtaget inte framräknade.

Ansvarsutredningens förslag är ett uppifrån perspektiv utan folklig förankring. I en demokrati är det självklart att beslut skall växa fram underifrån och vara förankrade hos svenska folket. Makten ska utgå från folket. Sverige har 50 000 medborgare med 70 000 politiska uppdrag och i genomsnitt står 650 medborgare bakom varje mandat. Redan här inser var och en att förslaget inte kommer att kunna förankras hos väljarna. När makt koncentreras allt mer mot Sveriges storstadsområden så minskas självfallet inflytande för de som bor i Norrbotten. Så är det.

Sveriges 290 kommuner ska finnas kvar enligt ansvarsutredningen. Sjukvårdorganisationen har inte alls behandlats. Så hur många sjukhus som ska bli kvar i Norrbotten det vet ingen heller. Men län och landshövdingar ska finnas kvar vid sidan av de nya regionerna.

Tidsplanen för införandet av de nya Regionerna är helt orealistisk. Utredningens förslag är att valet i september 2010 ska genomföras i nya storvalkretsar. Det innebär ett Riksdagen ska fatta beslut med en framräknad budget före 1 juli 2009. Då måste enhetliga skattesatser vara framräknade före 1 juli 2008. I Skåne tog det hela 10 år att smälta ihop två län till en region. Och utredningen är ju inte ens överens om Sverige ska indelas i 6 eller 9 eller 12 nya regioner.

Vi moderater i Norrbotten har tagit ett enigt stämmobeslut emot nya Regioner. För stora Regioner är inte lösningen på problemen. Vi ska vara närmare inte längre ifrån i politiken. Besluten ska fattas så nära medborgarna som det är möjligt.

Bo Hultin, Boden
Migelle Wikström, Luleå
Moderata Landstingspolitiker

Debattartikel publicerad i Norrbottens-Kuriren den 4/6 2007 samt i Piteå-Tidningen den 11/6 2007.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Länk till intressant.se

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.