Bristande ledarskap i Landstinget – Kent Ögren

Vid senaste Landstingsfullmäktige i Kalix 13-14 juni tappade Landstingsrådet Kent Ögren (s) helt koncepterna. Han gjorde mig till måltavla när landstingsledningen (s) redovisade ett underskott på 153 miljoner i Landstingsplanen för 2008. Där kommunallagen ställer krav på att en budget ska vara i balans. Där enbart en stor vinst i Landstingets aktieportfölj hjälpligt räddade den ekonomiska situationen.

I stället för en konkret dialog med den borgerliga alliansen där vi i vårt alternativ visade hur 135 miljoner kunde sparas in så gick Kent Ögren till ett kraftigt personangrepp mot mig. Och insinuerade att jag ägnade mig åt olaglig skatteplanering. För att jag har mötesarvode som alla övriga i fullmäktige. För att jag har pension från Statens Pensionsverk. För att jag har en skogsfastighet på 300 hektar i Sörbyn. För att jag driver ett företag i besöksnäringen och möter några hundra utländska turister varje år. Allt granskat av revisorer och godkänt av skatteverket. Så insinuant kränkande debatterar Kent Ögren.

Jag har mött många ledare på väldigt olika nivåer i mitt liv. Men jag har aldrig mött någon som konsekvent undviker att fokusera på mål och undviker att finna lösningar på problem. Och någon mer otydlig ansvarsfördelning mellan de fyra regerande landstingsråden får man leta länge efter. Ett råd ansvarar för demokratin, ett annat för jämställdhet, ett tredje för folkhälsa och ett fjärde för de regionala frågorna. Men så fattas det 153 miljoner i budgeten också.

I Norrbotten finns det ca 25 privata läkare som under årets första fyra månader tagit emot över 21 600 patientbesök. Övrig primärvård har samma tid tagit emot 108 800 läkarbesök. Dessa privata läkare utgör en viktig avlastning för övrig sjukvård. Många av dem har 16-17 patientbesök per dag. Där finns inga köer för doktorn går inte hem förrän väntrummet är tomt. För är man sjuk så kan man inte vänta. Och även socialdemokrater besöker privata läkare. Denna läkargrupp benämner Kent Ögren vid upprepade tillfällen i media för ”ett otyg”.

Värre än så. I sin vitbok ”Vård eller vinst för pengarna” utgiven 31 augusti 2006 skriver Kent Ögren att ”Privatisering i Norrbotten handlar om ren stöld från gemensamma resurser”. Så benämns den grupp läkare som behandlar patienter för en lägre kostnad än vad Landstinget gör.

Det blir något desperat över den socialdemokratiska landstigsledningen när landstingsrådet Britt Westerlund (s) samlar ihop fyra (s)-politiker och låter dem skriva under debattartiklar i länspressen där de förklarar att Kent Ögren har deras fulla stöd för sin förda politik. Än märkligare blir det när Luleås (s)-kommunalråd Petersen och Stålnacke några dagar senare uppvaktar Kent Ögren för att Luleå alltfort behöver sina privata läkarmottagningar. Samtidigt som också andra socialdemokrater från östra Norrbotten i media är inne på samma linje.

Landstinget har mycket kompetenta läkare och kompetent sjukvårdspersonal i bra lokaler med bra utrustning. Landstinget har allvarliga brister i sitt politiska ledarskap. Som oppositionspolitiker är det min uppgift att påtala dessa brister samt att komma med förslag till konstruktiva lösningar. Utan att från Landstingsfullmäktiges talarstol behöva bli utsatt för insinuanta påståenden om olaglig skatteplanering.

Inlägg publicerat i NSD den 25/6 2007

Andra bloggar om: , , , , , ,

Länk till intressant.se

Stoppa ”President Ögren af Norrland”.

Kenneth Backgård (ns) skriver i ett kritiskt debattinlägg att Landstingsrådet Kent Ögren (s) vill organisera en Storregion Norrland för att kunna höja landstingsskatten. Men det var väl ett något långsökt motiv. Kent Ögren kan ju höja landstingsskatten vilken dag han vill med hjälp av sin vänsterkartell med de dyrt inköpta extra Landstingsråden Monica Carlsson (v) och Agneta Granström (mp).

Sanningen bakom socialdemokraternas strid för stora regioner är betydligt enklare än så. ”Mer makt till oss” är den ideologiska drivkraften att vurma för det storskaliga. Det må vara stora sjukhus, stora regementen eller skolor. Allt för att centralisera makten och fatta beslut så långt från de vanliga medborgarna som det är möjligt.

Vi moderater vill att beslut ska växa fram underifrån och inte dikteras uppifrån. Vi moderater ser också att Sverige ska få vara olika i norr och i söder, i storstad eller i landsbygd. Vi moderater ser att samarbete mellan kommuner och regioner ger större förutsättningar för ekonomiskt tillväxt och ger fler jobb än att stänga in framtiden inom nya gränser som inte löser några problem.

Sedan 1960 har 10 olika utredningar arbetat med alternativ för att ändra dagens länsgränser. Men inte mycket har blivit verklighet av allt detta utredande. I Skåne har två län efter en 10-årig process slagits samman till en Region Skåne. Det är allt. Skåne har ju varit en sammanhållen landsdel sedan mer än 1000 år tillbaka. Det praktiska resultatet för tillväxt och utveckling inskränker sig till gemensamma bussbiljetter i den regionen. Malmö är ju mer region med Köpenhamn än med Trelleborg och Hässleholm.

Och nu ska Skåne (10×10 mil) utgöra en socialdemokratisk målbild för en Storregion Norrland som ska omfatta halva Sverige. Där enbart Norrbottens Län är tio (10) gånger så stort som Skåne. Luleås kommunalråd Karl Petersen (s) tar i augusti med sig hela sin kommunstyrelse på studieresa till Skåne för att de ska bli så imponerade att de undertecknar ett gemensamt socialdemokratiskt yttrande som utarbetats i Landstingshuset av Kent Ögrens medarbetare. ”Processen går inte att stoppa” är mottot för detta (S)-yttrande som sedan alla Norrbottens kommuner förväntas ställa sig bakom. Alla utom moderatstyrda Bodens kommun förstås.

När Landstingsrådet Kent Ögren (s) inte klarar av att lösa sjukvårdens ekonomi i dagens landsting är det svårt att tro att han ska kunna lösa morgondagens sjukvård ingående i en Storregion Norrland. Nu är det bråttom för Kent Ögren. Först ska intern (s)-kritik köras över. Så ska Landshövdingens och Länsstyrelsens uppgifter och ansvar kraftigt reduceras. Sedan ska alla övriga norrbottningar övertygas om det kloka i att flytta både Norrbottens Länsstyrelsen och Landsting med ledning och personal till Umeå eller till Härnösand.

Den processen går visst att stoppa. För att nya gränsdragningar löser varken sjukvårdens eller några andra problem. Vill verkligen norrbottningarna år 2010 ”Rösta på Kent Ögren (s) som Regionråd och President för Region Norrland”.

Debattsvar till Kenneth Backgårds (ns) debattinlägg i NSD den 2/6 2007. Publicerat i NK samt NSD den 12/6 2007

Andra bloggar om: , , , , , ,

Länk till intressant.se

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.