Ombytt virrigt i Regionfrågan

Något mera virrigt än länets socialdemokrater i Regionfrågan det får man leta länge efter. Och nu har landstingsrådet Kent Ögren (s) bytt ståndpunkt igen i sitt förslag till Landstingets yttrande att bilda nya stora regioner. Nu vill han att fyra av fem Norrlandslän ska bilda en Storregion som föreslås omfatta halva Sverige. Före semesterperioden så ville samma Kent Ögren med stöd av Luleå och Piteås socialdemokratiska kommunalråd att Norr- och Västerbotten med Örnsköldsvik skulle kunna bli en lämpligt stor region. Här har han ändrat uppfattning på bara några få veckor.

Centerpartiets riksdagsman i Norrbotten Stefan Tornberg är minst lika snabb att ändra sin uppfattning i samma fråga. Fastän tvärt om. Hela våren har Tornberg rest runt i Norrland för att övertyga alla om att hela Norrland borde vara en enda stor region enligt Ansvarkommitténs idéutkast. Men nu har länets centerpartister på sin stämma den 18 augusti sedan beslutat att Norr- och Västerbotten med Örnsköldsvik skulle bli en lämplig region. Samma förslag som socialdemokraterna nu har förkastat. Här är det inte lätt att följa med i dessa ombytta roller.

Fortfarande har de som förespråkar att Län och Landsting ska omorganiseras till stora regioner inte lyckats förklara vad som skulle blir bättre med en sådan lösning. Mest verkar det vara att ändra för ändrandets egen skull. Som om detta skulle ha något mervärde i sig. Att flytta makten från Norrbotten till Umeå eller Sundsvall innebär att makt och beslut kommer allt längre från oss som bor och vill bo kvar i vårt län. Längre ifrån innebär mindre demokrati. Kiruna och Pajala och Haparanda ligger väldigt långt från Umeå eller Sundsvall.

Att socialdemokrater vill centralisera makt och beslut det är välkänt. Det är ju lättare att besluta när verkligheten ligger långt bort. Mer obegripligt blir det när centerpartiets Stefan Tornberg gör en ideologisk kullerbytta och påstår att centralisering av makt och beslut till allt närmare Stockholm innebär decentralisering. Av debattinlägg i länspressen framgår att inte ens centerns egna sympatisörer begriper denna ideologiska saltomortal.

I moderata partistyrelsens proposition till partistämman 26-27 oktober i höst kan vi läsa: ”Vi avvisar att nu inleda en process med syfte att förändra det sätt på vilket vi organiserar Sverige. Initiativen måste komma underifrån…” Ledande företrädare för den borgerliga alliansen har på DN Debatt den 7 juli framfört samma uppfattning. Ja det är ju en självklarhet att demokratiska beslut skall förankras och tillåtas att växa fram underifrån och inte påtvingas uppifrån.

Tänk om ansvariga socialdemokrater valde att fokusera arbetet inom sjukvården på att utöka tillgängligheten och förbättra kvalitén och förstärka den enskildes möjligheter att välja vårdgivare. I stället för att rita olika regionkartor.

Publicerat i Norrbottens-Kuriren den 3/9 2007, NSD den 5/9 2007 och Piteå-Tidningen den 11/9 2007.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Länk till intressant.se

Tyst i regionfrågan

En undran är varför det är så tyst om Ansvarskommitténs förslag att dela in riket i sex (6) storregioner när remissvar från kommuner och landsting är begärda till den 20 september 2007.

Är frågan helt avgjord för de flesta efter att moderat partistyrelsen i proposition den 18 juni till partistämman 26-27 oktober i höst skrivit: ”Vi avvisar att nu inleda en process med syfte att förändra det sätt på vilket vi organiserar Sverige. Initiativen måste komma underifrån…”

Och när ansvarig minister Mats Odell tillsammans med företrädare för övriga regeringspartier i DN Debatt den 7 juli skrivit: ”Alliansens partier är eniga. Regeringen avser inte att genomföra de storregioner som Ansvarskommittén föreslog att dagens landsting ska ersättas med av färre storregioner”.

I Norrbotten har en helt enig förbundsstämma den 18 april i år avvisat förslaget med nya storregioner. Ansvarskommitténs förslag löser inga av de problem som utredningen pekar på. Det finns helt enkelt inga fördelar med att med ett uppifrån perspektiv framtvinga stora regioner. Om Skåne och Västra Götaland efter en försöksperiod vill införa egna regioner så står det dem fritt precis som de står kommuner fritt att slå sig samman. Det må de bestämma själva.

Vem och vilka krafter och med vilka syften driver då fortfarande Ansvarskommitténs förslag att bilda stora regioner. Ja t ex ordförande i SKL (Sveriges kommuner och Landsting) Anders Knape gör i DN Debatt den 20 juli en alldeles egen tolkning av vad regeringens företrädare tydligt sagt. Och sedan har helt naturligt en del av kommitténs ledamöter rest runt i landet och bedrivit lobbyverksamhet för sitt förslag under sommaren. Och så några debattartiklar förstås.

Kritiken mot Ansvarskommitténs fyraåriga utredning har i övrigt varit tydlig från hela landet. Inte heller denna utredning har tagit fram några trovärdiga lösningar för dagens och morgondagens problem. Utredningen hamnar därmed på samma hylla i det arkiv där de nio övriga statliga utredningarna som genomförts sedan 1960 står och samlar damm.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Länk till intressant.se

Inga fördelar med stora regioner

Anders Knape, som är ordförande i SKL, (Sveriges Kommuner och Landsting), vägrar envist att lyssna på de tydliga budskap som regeringens företrädare framför i DN Debatt 7 juli i år; ”Alliansens partier är eniga. Regeringen avser inte att genomföra de storregioner som Ansvarskommittén, under ledning av landshövding Mats Svegfors, föreslog där dagens landsting ska ersättas av färre storregioner.” Undertecknat av ansvarig minister Mats Odell samt företrädare för alla regeringspartier. Tydligare kan det inte bli. Det blir då mest pinsamt när Anders Knape påstår att Mats Odell varit positiv till stora regioner i ett tal nu i Almedalen.

När Anders Knape hävdar att det finns stordriftfördelar med stora regioner så ser han ovanifrån. Han har tydligen inte ens tagit del av moderata partistyrelsens proposition till partistämman 26-27 oktober i höst där det står: ”Vi avvisar att nu inleda en process med syfte att förändra det sätt på vilket vi organiserar Sverige. Initiativen måste komma underifrån…” Demokrati skall självfallet växa fram underifrån och inte påtvingas uppifrån.

Det vore värdefullt att få något bärande motiv varför en sammanslagning till större regioner skulle förbättra statens möjligheter till styrning och samordning. Anders Knape påstår att ”idag har alla statliga myndigheter olika regional indelning”, men vi får aldrig veta på vilket sätt som stora regioner skulle förbättra det läget.

Det är sedan väldigt svårt att veta vad ledande socialdemokrater i Norrbotten egentligen vill i regionfrågan. Landstingsrådet Kent Ögren (s) har i media hitintills redovisat tre olika förslag i nämnd ordning.
– Region Norr- och Västerbotten.
– Region Norr- och Västerbotten plus Örnsköldsvik kommun
– och nu slutligen? en Region hela Norrland.
Landstingsrådet Britt Westerlund (s) tycker å sin sida att det finns väldigt många fördelar med en region för enbart Norrbotten.

Gemensamt för alla olika förslag om hur nya stora regioner ska bildas är hur lite de behandlar det som borde vara utgångspunkten – en reformering av svensk sjukvårdsorganisation. Någon utvärdering från de sammanslagningar som har genomförts i Syd- och Västsverige borde tas fram. Socialstyrelsens granskning av omorganisationen av opererande sjukvård i Västra Götaland talar knappast till storregionernas fördel.

Landstingen som organisation har visat sig vara ineffektiva och byråkratiska. På längre sikt bör sjukvårdens organisation utredas grundligt för att ta fram seriösa alternativ för en ny sjukvårdsorganisation. Det centrala på kort sikt borde i stället vara att fokusera arbetet inom sjukvården på att utöka tillgängligheten och förbättra kvalitén och förstärka den enskildes möjligheter att välja vårdgivare.

Publicerat i NSD den 7/8 2007.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Länk till intressant.se

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.