Stora regioner är makt ifrån Norrbotten

Medan norrbottningarna har haft semester i sommar och rest och solat och snickrat så har Stefan Tornberg (c) åkt runt i hela Norrland på skattebetalarnas pengar och propagerat för införande av stora regioner. Men Tornberg sviker själv Ansvarskommitténs krav på att varje region ska ha ett regionsjukhus när han nu bytt uppfattning till att det ska bildas två regioner i Norrland. Än märkligare blir det när Tornberg vill slå samman län och landsting till stora regioner men inte vill att små kommuner ska få slås ihop.

Landstingsrådet Kent Ögren (s) har valt en annan taktik. Han har i sommar samskrivit sig i olika dokument med sina partikollegor i Mellannorrland för införande av stora regioner.

Tornberg och Ögren har samma mål, syfte och uppfattning men ändå inte. Samtidigt har de båda bytt uppfattningar med varandra i sommar om hur stora regioner de vill eftersträva. Sedan är deras politiska partier väldigt splittrade i själva sakfrågan.

Problemet för dem båda är ju att medborgarna är helt ointresserade av stora regioner. Medan
Västerbotten anser ”det nödvändigt med en bred folklig förankring när det gäller geografisk inriktning”. Då blir heller inte lätt att nå samsyn i Norrland när Jämtlands landsting dessutom avstyrker Ansvarskommitténs förslag.

Ansvarskommittén har efter 4 års utredande i februari gett ut en diger lunta på 431 sidor där de beskriver en stor mängd problem men förklarar inte hur dessa skulle bättre lösas genom införandet av stora regioner. Det är ytterst anmärkningsvärt att det inte finns någon beräkning på vilka kostnaderna blir för den föreslagna gigantiska omorganisationen. När landstingets administration och landshövdingen och länsstyrelsen skall flyttas från Luleå till Umeå eller Sundsvall. Hur många arbetstillfällen ska här flyttas från Norrbotten till Mellannorrland.

Makt ifrån Norrbotten är det enda säkra resultatet vid införandet av stora regioner. Landstinget i Norrbotten har en budget på ca 6 miljarder kronor årligen där hälso- och sjukvård svarar för 96 %. Men regionfrågan handlar ju inte alls om att lösa sjukvårdens framtida organisation. Är syftet med att omorganisera landstinget att skjuta de ekonomiska problemen framför sig. För det är väl inte fråga om att utöka den politiska makten.

Nuvarande socialdemokratiska landstingsledning kan inte hantera landstingets ekonomi utan årliga underskott på ca 100 mkr i driftkostnader. Som bara kan lösas så länge börsen har en så gynnsam utveckling som den haft under de senaste tre åren. Inte ens enkla upphandlingsfrågor kan lösas utan stor turbulens. Precis som om Kiruna skall ha ett BB eller inte.

Brist på konkreta förslag gör att regionfrågan har blivit ett sammelsurium av virrighet. Utan karta och kompass och utan annat mål än att försämra demokratin för norrbottningarna driver Kent Ögren och Stefan Tornberg sina uppfattningar som vacklar än hit och än dit. Demokrati ska vara nära och inte längre ifrån. Det är därför som vi moderater tar avstånd från Ansvarskommitténs förslag att bilda stora regioner.

Inlägg publicerat i NSD den 18/9 2007 och i Norrbottens-Kuriren den 18/9 2007.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Länk till intressant.se

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.