Regionfrågan drivs utan väljarstöd

Samordningsmannen Jan-Åke Björklund hade kallat politiker i Norrlandslänen till ett stormöte i Östersund den 15 november för att lägga grunden till en Storregion Norrland. Syftet med mötet var att visa upp en total enig uppslutning till Ansvarskommitténs förslag.

Nu blev det ju inte så. För de ca 50 deltagarna var ju inte alls eniga i den här frågan. Inte ens socialdemokraterna är ju eniga och inte ens i Norrbotten. Och de som tror att större regioner löser dagens problem är ju helt splittrade t o m om de vill bilda en eller två regioner av Norrland.

Moderaterna har ju ett stämmobeslutet i Gävle den 26 september bakom sig där partistyrelsens proposition antogs med 160 mot 30 röster att det inte ska bildas några nya storregioner under denna mandatperiod. Väljarna ska först få ta ställning i ett val. Folkpartiet, Sjukvårdspartiet och Moderaterna reserverade sig mot storregioner i Norrbottens Landstingsfullmäktige redan den 18 september.

Vid stormötet i Östersund föreslog Socialdemokraterna en agenda som syftade till att de fyra norrlandslänen före 31 maj 2008 gemensamt ska skriva till Regeringen och föreslå att Riksdagen 2009 ska besluta att avskaffa de fyra Norrlandslänen. En arbetsgrupp med 36 politiker förväntas att före februari 2008 försöka lösa ut frågan om det ska vara en eller två regioner i Norrland. Det som Ansvarskommittén inte klarat av att enas om efter fyra års utredande.

Varför försöker nu ordföranden för Norrlandstingens regionförbund, Ewa Söderberg (s) med all denna möda och all denna brådska att driva igenom en Storregion Norrland? I Ewa Söderbergs Västernorrland är ju splittringen total. Där vill några kommuner ha region med Jämtland medan andra kommuner istället vill ha en region med Dalarna och Gävleborg.

Det arbete som socialdemokraterna i de fyra nordligaste landstingen nu planerar till en okänd kostnad blir helt bortkastade pengar. Skattebetalarnas pengar borde i stället användas till sjukvård och till att minska vårdköerna. De är nu på väg att användas till ett politiskt projekt där de drivande landstingspolitikerna i norra Sverige inte ens är överens om hur många regioner de eftersträvar i Norrland.

Det är en grov oaktsamhet med skattepengar och demonstrerar ett djupt förakt för väljarna i Norrland och passerar gränsen för politisk anständighet.

Samordningsman Jan-Åke Björklund vars uppgift är att lyssna av hur Ansvarskommitténs förslag om att bilda en Storregion Norrland uppfattats av oss som bor här borde ha fått mycket att fundera över. Om han nu inte enbart lyssnar på några högröstade internt oeniga socialdemokrater. Kommer verkligen vår Riksdag att senast 2009 besluta att avskaffa län och landsting och införa stora regioner i Norrland? Vem tror det?

Andra bloggar om: , , , , , ,

Länk till intressant.se

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.