Regionbrev till Statsministern

De socialdemokratiska landstingsråden Kent Ögren i Norrbotten och Ewa Söderberg i Västernorrland håller på att formulera ett brev till Regeringen med förslag att bilda en Region Norra Sverige. Förslaget är att Norrbotten, Västerbotten och norra Västernorrland ska ingå i den regionen allt enligt det utkast på fem sidor som är utsänt inför ett ”regionbildningsmöte” i Luleå den 28 februari. Samtidigt ska Jämtland – Sundsvall bilda en egen region enligt den kompromiss som blev resultatet av det kaosartade splittringsmötet i Sundsvall den 30 januari.

Förslaget innebär att regionala utvecklingsfrågor och strukturfonder ska föras över från Länsstyrelserna som i princip ska sammanföras och avvecklas sina nuvarande uppgifter. Var detta nya Regionparlament ska grupperas det blir en hård kamp mellan Umeå som har 112 000 invånare och Luleå som har 73 000 invånare. Eller blir Skellefteå med sina 72 000 invånare en kompromiss som brukar vara så vanlig när socialdemokrater strider mot varandra.

Av förslaget går att utläsa att Landstingsfullmäktiges 71 ledamöter ska reduceras till ca 50. Men det framgår inte att landstingsskatten i Norrbotten kommer att höjas med 1,14 kronor d v s med ca 5 000 per hushåll och år. Inte heller framgår det hur många arbetstillfällen som kommer att flyttas ut från länsstyrelsen och länet till det nya regionparlamentet var det nu kommer att ligga.

Märkligast av allt är dock att Regionsjukhuset i Umeå föreslås behålla sitt nuvarande upptagningsområde i de fyra nordligaste länen. Men region Jämtland – Sundsvall kommer självfallet att söka sig till Uppsala och Örebro som har ledig vårdkapacitet. Då kommer antalet patienter att minska betydligt till Umeå. Och därmed blir det ingen utveckling alls längre i Umeå. Norrlands största stad kommer att tappa både befolkning och framtid genom denna splittring.

Det Regionbildningsmöte med 26 politiker som har kallats samman till Luleå den 28 februari har en mycket märklig sammansättning. Av de 10 ifrån Norrbotten kommer alla utom en från Luleå och hälften är enbart kommunalpolitiker där. Av de 26 kallade har moderaterna endast erbjudits två platser medan alla övriga partier har mellan 3 och 7 ombud. Moderaterna med 8 ledamöter i landstinget får den allra lägsta representationen. Här finns ingen demokrati alls i Ögrens värld.

Det börjar bli dags för Kent Ögren och Ewa Söderberg att börja svara på alla frågor som väckts i hela Norrland till detta kuppartade initiativ som tagits fram utan mandat och utan konkret innehåll. Det finns ju inte ens en kostnadsberäkning för vad hela omorganisationen skulle kosta.

Samma dag i maj månad som Kent Ögren kommer att sända sitt brev till Regeringen med sitt förslag att splittra upp Norrland genom att dela tillväxtområdet Sundsvall på mitten. Samma dag kommer moderaterna i Norrbotten att sända sitt brev till Regeringen och redovisa de brister och svagheter och splittring som finns i förslaget av Ögren och Söderberg.

Då kommer statsminister Fredrik Reinfeldt att samma dag få ta ställning till två versioner av region förslagen från Norrland. Man behöver då inte vara välutbildad statsvetare för att sia om utgången av Regeringens ställningstagande. Det kommer att återigen bli ett tvärstopp för stora regioner i Norrland som inte är efterfrågade av väljarna.

När Fredrik Reinfeldt nästa vecka besöker Norrbotten och Boden går det säkert att återigen få ett förhandsutlåtande av honom i regionfrågan. Att svaret skulle bli annorlunda än det uttalande han gjorde i Sundsvall förra månaden är det nog ingen som tror på allvar. Inte ens Kent Ögren.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Länk till intressant.se

Storregioner demokrati utan gränser

Sent och yrvaket har David Nordström (s) kommit på att han vill debattera regionfrågan ur demokratisynpunkt med sitt inlägg i NSD ”Gränser tycks viktigare än visioner”. Sent för att Ansvarskommitténs utredning är ett helt år gammal utan att Nordström engagerat sig i den debatten trots att det finns 100-tals inlägg i media under det gångna året. Yrvaket för att inlägget inte ger ett särskilt påläst intryck.

Visioner är viktiga men de måste tåla konfrontation mot verkligheten annars bli de ju enbart dagdrömmerier utan värde. David Nordström skriver i sitt inlägg: ”Var regiongränsen ska dras är fullkomligt ointressant.” Allt för att flumma bort om det är hela eller halva Norrland som han vill ska bli storregion och fortsätter ”jag väntar fortfarande på att få höra argument för vad som är odemokratiskt med regionförstoring”. Men läs här nu och svara sedan på vad det är som är bra med storregioner.

Den nybildade regionen Västra Götaland har ett parlament med 149 ledamöter och en styrelse med 15 ledamöter och där har 10 av de 49 kommunerna inte en enda representant i regionparlamentet. Om ett sådant parlament ska svara för ett område från Treriksröset till Dalälven att då blir det mindre än hälften av demokrati jämfört med vad Norrland har i dag. Visst går det bra att flyga ToR från Luleå till Stockholm för ett sammanträde över dagen. Men mellan Kiruna, Luleå, Umeå, Östersund och Sundsvall reser man varken med bil, tåg eller flyg för sammanträden över dagen. Färre möten ger mindre demokrati.

De små partierna och de små inlandskommunerna kommer inte alls att få någon representation i ett Norrlandsparlament. Då blir det mindre demokrati. För Norrland är inte Luleå, Umeå eller Sundsvall. Norrland är mycket mer och mycket större.

Den Regionbildningsgrupp med 35 norrlandspolitiker som de socialdemokratiska landstingsråden Kent Ögren i Norrbotten och Ewa Söderlund i Västernorrland envist kallar samman varje månad utan att ha mandat därför är ett lysande exempel på missbruk av demokrati. Av de 10 politiker som kommer från Norrbotten är alla utom en bosatta i Luleå och 5 är enbart kommunpolitiker där. Det är ingen demokrati.

Det är väldigt stor skillnad på Kent Ögrens socialdemokratiska demokrati där enbart särskilt utvalda med ”rätt” uppfattning får delta och en demokrati där all makt ska utgå ifrån folket.

David Nordström skriver att utvecklingen går mot stora regioner ”oavsett om vi är positiva till denna utveckling eller inte”. Men inget kan vara mer fel. De senaste 15 åren har ju hela centrala Europa splittrat upp sig i allt fler och allt mindre statsbildningar, en process som bara fortsätter. Så är utvecklingen.

Något mer splittrat än socialdemokraterna i Norrbotten och i alla fyra län i Norrland i regionfrågan är det svårt att finna. Där länsordförande och de flesta (s)kommunalråden i Tornedalen och inlandet emotsätter sig storregioner. Kommunalrådet i Piteå, Peter Rosenlund(s), säger i media att frågan är för svår och för komplicerad för allmänheten att sätta sig in i. Inte ens stödpartiet Vänstern vill ju ställa upp ”utan att först lyssna av sina föreningar”. Detta är en mycket splittrad demokrati.

Vi moderater står på en stabil och trygg plattform även i regionfrågan. En helt enig länsstämma är emot en storregion. För Norrbottningarna har inte efterfrågat några storregioner. På Moderata partistämman i Gävle i höstas röstade 160 av 190 delegater för partistyrelsens proposition att motsätta sig tvångsorganiserade regioner. Moderaterna i hela Norrland har reserverat sig emot stora regioner En undersökning visar att hela 83 % i Norrbotten är emot storregioner och i landstinget röstade 35% emot.

Så David Nordström det är nu bara att börja vänja sig vid tanken att det inte blir någon storregion varken av hela eller halva Norrland under denna mandatperiod. Regeringen vet redan vad Norrbottens väljare vill.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Länk till intressant.se

Tvärstopp för Storregion Norrland.

Det blev totalt TVÄRSTOPP för ”Storregion Norrland” vid mötet den 30 januari i Sundsvall. Där 36 norrlandspolitiker samlats för att ta ställning till ett förslag av de socialdemokratiska Landstingsråden Kent Ögren (s) från Norrbotten och Ewa Söderberg (s) från Västernorrland. Som innebar att slå samman de fyra nordligaste länen till en enda stor region för hela Norrland.

Trots att Kent Ögren envist hävdade att 98 % av befolkningen vill ha stora regioner så slutade nu även detta tredje sammanträde med en total splittring och oenighet för regionbyggarna. Hur kan Ögren bara komma på tanken att hävda att han har väljarstöd av 98 %. Det låter ju som ett valresultat i en kommunistdiktatur. När en enkät i en av våra länstidningar i veckan visade att enbart 17 % var för medan 83 % var emot stora regioner av de 633 som röstade. När inte ens hälften av Norrbottens kommunalråd stödjer regionförslaget. När både socialdemokrater och vänstern i Norrbotten är djupt splittrade. När moderater och flera andra partier är klart emot att utan väljarstöd bilda nya storregioner.

Resultatet av mötet i Sundsvall blev en mycket märklig kompromiss att i stället bilda två storregioner i Norrland. Västernorrland skulle delas i två delar där Örnsköldsvik och Sollefteå med Norr- och Västerbotten skulle föras till en Region Norra Norrland medan Sundsvall och Härnösand och Jämtland skulle föras till en region Mellan Norrland. Men var den gränsen skulle gå som delade Sundsvallsområdet i två delar det rådde stor oklarhet kring. Och regionsjukhuset i Umeå skulle inte alls beröras fastän 96 % av regionernas ekonomi handlar just om sjukvård.

Nu blev det panik för Kent Ögren och Ewa Söderberg; Plötsligt blev frågan alldeles för komplicerad och för svår för väljarna att ta ställning till. Beslut måste nu hastigt avkrävas regering och riksdag redan före midsommar enligt Kent Ögren som i media anser att statsminister Fredrik Reinfeldt ”är oförskämd” som återigen hävdar att väljarna ska ha möjlighet att i val påverka ett sådant beslut.

I en demokrati utgår all makt ifrån folket, men inte i Kent Ögrens socialdemokrati. Han har nu kallat till ett fjärde möte i regionfrågan till Luleå den 28 februari för att formulera en framställan till Regering och Riksdag att besluta bilda en Region Norra Norrland. Så ska ett extra Landstingsfullmäktige behandla frågan i maj månad. Samtidigt så ska Jämtland och halva Västernorrland göra en liknande framställa om en egen kraftigt stympad region.

Fortfarande är frågan obesvarad; hur mycket mer offentliga medel, hur många fler möten med arbetstid, resor och hotellkostnader ska vi skattebetalare behöva betala för denna regionidé?

Vi moderater vill inte att Norrbotten ska behöva få en ökad landstingsskatt med 5000 kronor i skattehöjning per hushåll och år. Vi vill inte heller avveckla några av våra fem sjukhus eller bidra till att täcka upp det underskott i driftkostnader på 500 miljoner per år som sammanlagt finns i övriga landsting i Norrland. Vi moderater reserverar oss emot nya storregioner i Norrland eftersom den idén helt saknar folklig förankring. Vi moderater vill fortsätta att utveckla det samarbete och samverkan som redan finns. Vi vill arbeta för att öka tillgängligheten och minska köerna till vården. Det är patienterna och inte politikerna som ska vara i centrum för vården.

Kent Ögren visar på bristande ledarskap när han utan mandat fortsätter att driva regionfrågan. Stora regioner löser inga problem för Norrbottens framtida sjukvård. Inbetalad skatt ska användas till sjukvård och inte till dyrbara regionbyggen.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Länk till intressant.se

Storregion i splittrad Färdplan

Hur mycket mer offentliga medel, hur många fler sammanträden med arbetstid, resor och hotellkostnader ska vi skattebetalare betala? För att Landstingsråden Kent Ögren (s) i Norrbotten och Ewa Söderberg (s) i Västernorrland ska få visa upp hur splittrade socialdemokraterna är i regionfrågan för Norrland? Den 30 januari kommer regionbildningsgruppens 36 politiker att samlas för tredje gången och nu denna gång i Sundsvall. För att visa upp en ”Färdplan för Storregion Norrland” som det aldrig funnits någon som helst enighet kring.

Vad är då en ”Färdplan för storregion”. Vem och vilka ska där göra vad och när?. Läs nu noga; Att slå samman två län i Skåne tog 10 år att genomföra. Skulle då fyra län i Norrland kunna slås samman på 15 månader? När politiska organ, storlek och arbetssätt ska utredas, förhandlas och organiseras. Framtida skattesatser, skatteväxling, ekonomiska effekter, regleringar och utjämningssystem ska beräknas. Demokratifrågor, valkretsindelningar, huvudmannaskap, personalfrågor, fastighetsfrågor, bolagsfrågor, infrastruktur, trafik, kultur, turism, näringslivsutveckling samt EU och regionalpolitik. För att inte glömma det viktigaste av allt Hälso- och Sjukvårdsfrågorna. Det är ju helt orealistiskt när inte ens vision och mål finns formulerade.

* I Norrbotten finns ju inte ens stöd för regioner från hälften av de 14 kommunalråden.
* I Västerbotten har socialdemokraterna beslutat att inte längre delta i någon regionbildning.
* I Västernorrland är socialdemokraterna delade och splittrade internt och mellan kommunerna.
* I Jämtland tar socialdemokraterna helt avstånd från att bilda en Storregion Norrland.

Som framgår så finns varken inom eller mellan länen i Norrland någon enighet i regionfrågan. Den socialdemokratiska splittringen har nu flyttats fram från sommarens och höstens debattinlägg till nu även länstidningarnas artiklar, ledarspalter, förstasidor och löpsedlar (se t ex NSD den 21 och ST den 26 januari).

Det är vi moderater som mest och konsekvent visat upp en fast och enig linje emot regionbildning av Norrland. Det av väldigt många skäl. Men också Folkpartiet och Sjukvårdspartiet har starkt opponerat och reserverat sig emot de olika socialdemokratiska regionförslagen.

Vi moderater vill inte att Norrbotten ska få en ökad landstingsskatt med 1,14 kronor dvs 5000 kronor i skattehöjning per hushåll och år. Vi vill inte heller avveckla några av våra fem sjukhus eller bidra till att täcka upp det underskott i driftkostnader på 500 miljoner per år som sammanlagt finns i övriga landsting i Norrland.

En stilla undran är slutligen om landstingsråden Kent Ögren och Ewa Söderberg fortfarande på allvar tror att en ansvarsfull Alliansregering skulle bifalla en framställan om nya storregioner i Norrland. När varken socialdemokraterna internt eller länen ens inbördes är överens. Vi moderater kommer att reservera oss emot nya regioner i Norrland eftersom den idén helt saknar folklig förankring. Vi moderater vill fortsätta att utveckla det samarbete och samverkan som redan finns. Vi vill arbeta för att öka tillgängligheten och minska köerna till vården. Det är patienterna och inte politikerna som ska vara i centrum för vården.

Debattartikel publicerad i Sundsvalls Tidning och NSD den 30/1 2008 samt i Norrbottens-Kuriren den 28/1 2008.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Länk till intressant.se

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.