Storregion Norrland gränslöst förvirrat.

I ett inlägg i NSD 6/3-08 hävdar David Nordström (s) helt gripet ur luften att 80 % av norrbottningarna vill ha en Storregion Norrland. Och lika envist påstår han att socialdemokraterna i Norrland och Norrbotten inte alls är splittrade i regionfrågan. Samtidigt som kommunerna inte ens yttrat sig i ärendet. Samtidigt som Jämtland och halva Västernorrland vägrar ingå i en Norrlandsregion. Samtidigt som (s) i Västerbotten byter åsikt varje månad hitintills. David Nordström skriver mångordigt om visioner som saknar både faktaunderlag och konkret innehåll.

Verkligheten är att det inte finns några förutsättningar att bilda stor(a) region(er) i Norrland till år 2010. Det har nu gått ett helt år sedan Ansvarskommittén lämnade sitt yttrande i regionfrågan. Varken Norrbottens ledamöter i kommittén Ulla Ölvebro(s) eller Stefan Tornberg(c) eller någon annan har under detta år lyckats förklara vad som skulle bli bättre med stora regioner i Norrland.

I stället har sammanträden i Östersund, Umeå, Sundsvall och Luleå visat upp en alltmer ökad splittring. Inte ens i landstingsrådet Kent Ögrens (s) regionframställan till Regeringen är ju gränsfrågan klarlagd, trots dessa fyra möten. Från det senaste mötet den 28 februari så finns ju inte ett justerat protokoll utan enbart mycket oklara minnesanteckningar av utsedd sekreterare.

Också i övriga Sverige har regionfrågan kört fast riktigt ordentligt. Onsdag gångna veckan så träffades politiker från sex län och landsting i Mälardalen för att bli överens om en region där. Men det gick nu inte alls där heller. Mest splittrade var även där socialdemokraterna. Landstingssossar ville prata sjukvård och regionsossar vill prata allt utom sjukvård. De från Värmland var mest oeniga av dem alla. Egentligen är det nu bara Halland som är mindre än halva Skåne som vill bilda en egen region alldeles för sig själv. Och så Kent Ögren förstås.

För i Kent Ögrens regionframställan till Regeringen där ingår inte sjukvården. Där ska regionsjukhuset i Umeå ha samma uppgifter och ansvar som i dag d v s hela Norrland. När 96 % av landstingets budget på sex miljarder är kostnader för sjukvården och den ska vara oförändrad då är ju frågan vad själva idén med regioner är. Om det nu inte enbart är höjda politikerarvoden och mer makt för några få regionpolitiker. Och minskad demokrati när färre politiker till ökade kostnader ska representera Norrbottens väljare.

Det finns nu inget konkret regionförslag till Regeringen ifrån Norrland att ta ställning till när inte ens gränsfrågan är löst. Om Kent Ögren vill driva regionfrågan i valrörelsen 2010 i Norrbotten så ställer vi moderater gärna upp i den debatten. David Nordström som tror att 80 % av norrbottningarna vill ha stora regioner kan ju bli socialdemokraternas kampanjledare. Sanningen är att tiden har runnit ifrån regionförespråkarna. Stora regioner löser inte sjukvårdens framtida utmaningar. Verkligheten har hunnit ifatt och krossat en dröm som helt saknat förankring hos väljarna.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Länk till intressant.se

Kris och Kaos i Region Norra Sverige

Det fjärde region byggarmötet genomfördes den 28 februari 2008. Det kommer att gå till historien som ett av de märkligaste sammankomster som ägt rum i Landstingshuset i Luleå. Vid de tre tidigare mötena under denna vinter i Östersund, Umeå och Sundsvall så var ju syftet att 36 utvalda politiker från hela Norrland skulle enas om att bilda en Storregion Norrland. Som bekant så var ju då splittringen så stor att detta misslyckades helt. Nu återstod endast att gripa efter det sista halmstrået och försöka bilda två storregioner av Norrland. Men denna ”Plan B” slutade i ett ännu värre kris och kaos än tidigare möten.

Till Luleå hade kallats 26 politiker från Norrbotten, Västerbotten och Norra Västernorrland. Som nu skulle försöka bilda en Storregion Norra Sverige. Av något märkligt sammanträffande så var alla tio utvalda politiker från Norrbotten bosatta i Luleå. Alla utom en. Dessutom var fem av dessa enbart kommunpolitiker i Luleå. Den första frågan vid mötet blev då att klara ut vilka mandat som de samlade politikerna hade från sina respektive partier. Några sådana mandat hade de nu inte. Det bekymrade inte alls de självutnämna ordförandena landstingsråden Ewa Söderberg (s) från Sollefteå och Kent Ögren (s) från Norrbotten.

Vad som egentligen beslutades vid det fyra timmar långa sammanträdet råder det mycket stor oklarhet ikring. Mycket beroende på Ewa Söderbergs totala oförmåga att hålla i ordförandeklubban. När vanligtvis stabile Luleås kommunalråd Karl Petersen(s) talar om ”någon dj-a ordning måste det vara” då förstår var och en att väldigt många spärrar hade passerats.
En interimsstyrelse för att fortsätta arbetet med en Region Norra Norrland valdes i alla fall.

Visst måste det vara mycket pinsamt för de närvarande socialdemokraterna att alla andra politiker röstade emot deras förslag om styrelsens storlek. Så beslutet blev 26 styrelseledamöter i stället för föreslagna 21. Det är ju inte varje dag som politiker i Norrbotten får uppleva att socialdemokrater i Norrbotten förlorar i omröstningar. Men än värre skulle de bli.

När moderater, folkpartiet och sjukvårdspartiet anmälde sin reservation mot hela regionförslaget så började ordförande Söderberg att läsa upp reservationen. Men avbröts efter en stund av Kent Ögren som förklarade att reservationen inte fick lämnas. Detta blev nu ytterligare ett demokratiskt lågvattenmärke av den allt mer skakade ordföranden. Det är ett förakt och ett grundskott mot demokratisk yttrandefrihet att inte få sina reservationer antecknade i protokollet.

Vad händer nu då. Jo, om en vecka så sänder Kent Ögren in en ansökan till Regeringen att få bilda en Region Norra Sverige. Samma dag så sänder vi moderater in en väl motiverad begäran till Regeringen att inte godkänna regionförslaget. Sannolikt har då alla partier som i landstingsfullmäktige reserverat sig mot stora regioner i Norrland enats om en gemensam text och undertecknade av detta dokument.

Sedan till den 9 maj så har Kent Ögren kallat till ett extra landstingsfullmäktige för att i efterhand få ett godkännande på sin hastigt utan förankring och mandat från väljarna påkomna förslag att bilda en Region Norra Sverige. Därefter kommer ett svar ifrån Regeringen.

När Kent Ögren så småningom inser att hans förslag till storregion Norrland saknar förankring och dessutom strider mot såväl Regeringsformen som svensk grundlag så kommer han nog djupt att ångra att han överhuvudtaget gett sig in i denna politiskt helt omöjliga återvändsgränd.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Länk till intressant.se

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.