Planlös Storregion utan ekonomi och utan demokrati.

Norrbotten förkastar Storregion

I Regionfrågan har så sanningen till sist har hunnit ifatt Norrbottens socialdemokrater och landstingsrådet Kent Ögren(s). Ett väletablerat marknadsföretag har frågat 845 slumpmässigt utvalda norrbottningar om de vill ha en storregion Norra Norrland. 88% säger NEJ och enbart 12% svarar JA. Tydligare kan det inte sägas. Väljarna i Norrbotten vill inte ha en storregion. Det är enbart några fåtal yrkespolitiker som vill ha en Storregion Norra Norrland.

Problemet för Kent Ögren, det (s)landstingsråd som hårdast drivit regionfrågan, är nu inte bara att Gävle eller Sundsvall eller Jämtland inte vill vara storregion med Norrbotten. Problemet blir ju ännu större när 9 av 10 norrbottningar inte vill vara i en storregion. Kent Ögren har ju inte ens lyssnat på sina egna väljare när han nu för fram regionfrågan till landstingsfullmäktige.

Nu återstår enbart alternativet att begära att regering och riksdag ska tvångsansluta de kommuner och landsting som vägrar att frivilligt ingå i en storregion. Men väljarna vill inte bli tvångsanslutna, de vill inte betala 1,14 kronor i höjd landstingsskatt eller 5000 kronor per hushåll för att sponsra de socialdemokratiskt styrda landstingen i Västerbotten och Västernorrland som kört sin ekonomi i botten. Så av den skattehöjningen kommer inte ett enda öre vår sjukvård till del.

I all offentlig verksamhet som ska finansieras av oss skattebetalare måste det finnas en planering och kostnadsberäkningar som ska vara kvalitetssäkrade. Dessutom ska en konsekvensanalys finnas framtagen. Landstingsrådet Kent Ögren har ingen sådan plan. Han har inga kostnadsberäkningar. Han har heller ingen konsekvensanalys för att bilda en Storregion Norra Norrland.

Kent Ögren är irriterad över att länsrätten i Luleå föreslås bli flyttad till Umeå och därmed 30 arbetstillfällen och begär att landstingsstyrelsen ska sända protestbrev till regeringen. Men stopp. Vid en storregion Norra Norrland så kommer ju både Länsstyrelse och Landstingsledningen att förflyttas till Umeå som har såväl regionsjukhus som flyg och snabbtågsförbindelse till Stockholm, då försvinner ju mer än 500 jobb ifrån Norrbotten i sydlig riktning. Klokt att tänka på före och inte efter ett förslag om en regionbildning.

Det går bra för Sverige och Norrbotten sedan väljarna hösten 2006 valde en borgerlig riksdag och regering att styra vårt land. De senaste 12 månaderna har i Sverige och i Norrbotten arbetslösheten minskat med 20 % och sjuktalen har minskat med 10 % samt fortsätter att minska. Ekonomin är god, skatterna sänks och statsskulden kommer att halveras från 2007 till 2010. Dessutom ska de sämst ställda pensionärerna få en förbättrad ekonomi.

Vi moderater tar ett kraftfullt avstånd från socialdemokraternas förslag att bilda en Storregion i norra Sverige som innebär stora skattehöjningar samt en försämrad demokrati som flyttar makt och beslut från Norrbotten. Samma uppfattning har 9 av 10 norrbottningar.

Nu är paniken nära för de regionförespråkare som inser att det snart är val år 2010 och att väljarna då kommer att utkräva ansvar och rösta bort dem. Väljarnas dom kan komma att bli mycket hård.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Länk till intressant.se

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.