Kent Ögren(s) desinformerar om Storregion Norrland

När socialdemokraten Sven-Erik Österberg och Mats Odell (kd) den 14 augusti 2008 genomförde en välregisserad och väl förövad interpellationsdebatt i Riksdagen i regionfrågan så var det säkert många som undrade vad detta var för en uppvisning med syfte att sätta press på opinion och regering.

Än större blev förvåningen när Mats Odell i sitt anförande i Riksdagen säger; ”Jag såg att den initialt negativa opinionsmätning som har gjorts i Norrbotten angående regionbildning nu har svängt om. Opinionen är nu i rask takt på väg mot en positiv inställning till en sådan förändring.”

Svaret kom när TV4/Norrbotten den 21 augusti efter ett tips ringde upp företrädare för de partier som starkt reserverat sig mot införande av en storregion i Norrbotten och frågade om vi kände till den undersökning som landstingsrådet Kent Ögren (s) i genomfört 23 juni – 4 juli 2008. En PR-firma i Stockholm hade fått uppdraget att i hemlighet genomföra en starkt vinklad och tendensiös undersökning på internet som inte skulle publiceras utan enbart delges några få väl utvalda politiker. Som sedan såg till att den undersökningen hamnade i en väl regisserad Riksdagsdebatt.

Nu är desinformation något som Kent Ögrens sossar tidig lagt an på i regiondebatten. Piteås kommunalråd Peter Roslund (s) säger efter (S)kongressen i Haparanda till länspressen den 14 april 2008 att ”det finns en bred politisk majoritet för en storregion i Norrland”. Fastän han är djupt medveten om hur splittrat hans eget parti är i regionfrågan.

David Nordström (s), som företräder Norrbotten i SSU förbundsstyrelse, skriver i en av våra länstidningar den 6 mars 2008 att ”80 % av norrbottningarna vill ha en storregion i Norrland”. Ett påstående som är helt gripet ur tomma luften och är helt utan förankring i verkligheten.

Tillsammans med landstingen i Västerbotten och Västernorrland ska nu under två år 4000 medborgare utfrågas om bland annat demokratiaspekter, kulturfrågor, hälso- och sjukvård och näringslivets utveckling. Norrbottens skattebetalare ska för detta betala 325.000 kronor precis lika mycket som de båda andra två länens medborgare. Den undersökningen ska genomföras av Mittuniversitetet och universitetet i Umeå och ledas av professor Anders Lidström.

Politiken måste i viktiga frågor sätta sig över demokratin sa Kent Ögren för några dagar sedan i en intervju i Nordnytt. Införande av en storregion i norra Sverige är en viktig fråga för Kent Ögren, så nu har han beställt ytterligare en ny undersökning av universitetet i Luleå som i slutet av september 2008 ska tillfråga 7000 norrbottningar om de vill ha någon storregion. Två miljoner kronor ska den undersökningen kosta och den ska redovisas före årets slut.

Det är tydligen mycket lätt att vara generös med skattebetalarnas pengar om man heter Kent Ögren och enbart har syftet att försöka manipulera demokratin i Norrbotten där 9 av 10 norrbottningar mycket tydligt sagt nej till införande av en storregion i Norra Sverige. Höjd skatt, 500 mister jobbet och kraftigt minskad demokrati är ju bara några av nackdelarna.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Länk till intressant.se

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.