Region(s)löseri med Landstingsskatten

För att förbereda Storregion Norra Sverige har landstingsrådet Kent Ögren(s) låtit bilda en interimsstyrelse benämnd ”Norrstyrelsen”. Trots att 88% av norrbottningarna är emot bildandet av en storregion. Trots att Regeringen inte alls beslutat om någon regionbildning i Norra Sverige.

Detta är ett ansvarslöst slöseri med de skattemedel som är avsedda för sjukvård. Och dyrt blir det för oss skattebetalare. Hela åtta miljoner kronor är avdelade enbart för år 2008. Pengar som inte finns utan måste utdebiteras extra genom skattehöjning.

Norrstyrelsen består av 26 ordinarie ledamöter och 26 ersättare från Norr- och Västerbotten och halva Västernorrland. En styrelse på 52 personer som är så stor att Kent Ögren som Norrstyrelsens ordförande väljer att mest arbeta med ett arbetsutskott (AU) med 11 ledamöter och med stöd av 10 anställda tjänstemän.

Arbetsutskottet sammanträder varje månad oftast i Stockholm. Enklast och dyrast så. Norrstyrelsen sammanträder varje kvartal oftast i Umeå som ligger mest centralt i Norra Sverige medan nästa sammanträde den 19 november också det blir i Stockholm. Härutöver ska 15 arbetsgrupper bildas med en tjänsteman och 10 politiker i varje för att belysa olika verksamhetsområden. Sex grupper ska arbeta med sjukvård medan nio grupper ska arbeta med icke sjukvårdsärenden.

Sammantaget involveras således över 200 politiker och 25 tjänstemän i denna process med sammanträden på olika platser i norra Sverige men som väldigt ofta blir i Stockholm. 8 miljoner kronor används till sammanträden och konsulter i stället för till sjukvård enbart under år 2008.

Vad en region Norra Sverige kan kosta det vet ingen för det finns inga beräkningar eller konsekvensanalyser utförda. Från Region Västra Götaland finns beräkningar att det kan röra sig om ca 500 miljoner dvs en höjning av landstingsskatten med en krona till förutom en stor summa för att jämställa skatten i Norrbotten med den högre skatten i Västerbotten och Västernorrland.

– ”Pengar finns i väggen” sa den lille fyraårige pojken till sin pappa och pekade på bankomaten när pappan säger att ”vi har inte råd att köpa så dyra leksaker”.
– ”Det finns ett skatteutrymme på 75 miljarder att ta utav, det som Alliansregeringen sänkt skatten med sedan 2006”, sa Kent Ögren vid en debatt i regionfrågan i Piteå den 7 oktober i år. Det var svaret på frågan hur en regionförstoring Norra Sverige skulle finansieras.

Den höjning av landstingsskatten med 98 öre som Kent Ögren tvingade igenom med 8 röster mot 7 vid styrelsesammanträdet den 5 november det är bara början. Om en storregion ska bildas så kommer ytterligare minst två skattehöjningar att behövas.

Vi moderater föreslår att landstingsfullmäktige den 27 november omedelbart avbryter detta otroliga slöseri med skattebetalarnas pengar som nu drivs av landstingsrådet Kent Ögren.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Länk till intressant.se

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.