STOR-regioner inte i tid

Tiden rinner ut för stora regioner, sakta och säkert, i Norrbotten och i övriga Sverige. Ansvarskommitténs fyraåriga utredande har inte visat på några lösningar för framtidens sjukvård. Lika misslyckat har landstingsrådet Kent Ögrens (s) försök varit att under året övertyga norrbottningarna om en storregions förträfflighet. Den stora undersökning som i maj 2008 visade att 88 % var emot stora regioner har under hösten fått en alltmer ökad trovärdighet. Nu har länets tre största dagstidningar på sina ledarsidor kraftigt och tydligt tagit ställning mot en region bestående av Norr- och Västerbotten och halva Västernorrland.

I Sverige i övrigt finns inte nya regioner längre kvar i debatten. Mona Sahlin har inte med ett ord berört regionfrågan under hösten i sina debatter mot Fredrik Reinfeldt. Förre statsministern Göran Persson är lika stark motståndare till nya regioner som alla de socialdemokratiska kommunalråden i östra Norrbotten. Och slutligt punkterades regionfrågan av vår statsminister i sitt uttalande för media den 26 november i höst i Gällivare.

Kent Ögren har sedan i somras startat upp en Norrstyrelse med 26 ordinarie ledamöter och 26 ersättare för att förbereda införandet av en storregion. Dessutom har 15 olika arbetsgrupper organiserats med 10 politiker i varje för att utreda en framtida regionbildning i norra Sverige. Minst 50 tjänstemän utgör i olika omfattning tjänstemannastöd för denna process som enbart 2008 kostar 8 miljoner kronor. Pengar som inte finns utan måste tillföras med skattehöjning.
Något resultat har denna organisation ännu inte redovisat. Vilket inte är förvånande. Hur ska 200 fritidspolitiker samlade från hela norra Sverige kunna lösa det som Ansvarskommittén inte klarat ut på fyra år.

Nu till årsskiftet höjs landstingsskatten i Norrbotten med 98 öre vilket innebär en ökad kostnad med i genomsnitt 5000 kronor per år och familj där båda arbetar. Den stora frågan blir nu när nästa skattehöjning kommer. I somras var 2008 års underskott i landstinget 160 miljoner kronor, i höstas hade underskottet stigit till 202 miljoner och nu i december är det uppe i 265 miljoner. Den här skattehöjningen klarar landstingets ekonomi i endast tre år. Redan år 2011 måste skatten ånyo höjas om inte 300 miljoner tills dess kan sparas in på länets sjukvård. Införs storregioner blir skattehöjningen än större och kommer tidigare.

De senaste veckorna har ytterligare en dimension tillkommit i regionmotståndet. Nu från vårt östra grannland, Finland. Där genomfördes en länsreform som trädde i kraft i början av 1998 när tolv län blev till fem Storlän. Syftet med den reformen sades vara att effektivisera verkställigheten av statliga beslut samt stärka den regionala utvecklingen. Den reformen har inte gett önskad effekt. Därför kommer dessa fem finska Storlän att under 2009 ersättas av 9 eller 15 verksamhetsområden. Efter enbart 10 år så gick den reformen i graven i vårt östra grannland. Tydligt är att varken Storlän eller Storregioner tål ett möte med verkligheten.

Tiden har runnit ifrån både stora regioner och landstingsrådet Kent Ögren. Det börjar bli hög tid att söka ut reträttvägar för de politiker som så hårt bundit upp sig för att en jättestor omorganisation skulle lyfta bort fokus från att landstingets ekonomi så totalt körts i botten. För nu är det enbart 21 månader till valet i september 2010.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Länk till intressant.se

Vem leder landstinget i Norrbotten?

Debattsvar på Anders Öberg(s) debattinlägg i NSD, PT o NK.

När Anders Öberg(s) som nyutnämnd gruppledare och tippade efterträdare till landstingsrådet Kent Ögren(s) inträder i landstingsdebatten gör han det med gammal beprövad socialdemokratisk teknik. Anfall är bästa försvar.

Om några av landstingsledningens fyra landstingsråd är onödiga så är förbanne mig alla oppositionsråden lika onödiga, i alla fall kostar de nästan lika mycket pengar, verkar vara kärnan i Öbergs budskap. Vem han polemiserar mot är oklart. Frånsett några insändarskribenter som den senaste tiden uttryckt ilska över det oproportionellt stora antalet landstingsråd i NLL så har debatten bland politiker den senaste tiden handlat om tre helt andra områden; Regionansökan, skattehöjningen, och sjukhusrevolten i Kiruna.

Vad Anders Öberg med sin artikel försöker är att styra undan fokus från regionansökan och de för länets socialdemokrater så splittrande frågorna om höjd landstingsskatt och sjukhuset i Kiruna. Att de tre nordligaste landstingen, med Kent Ögren (s) i spetsen, samtidigt via media vädjar till regeringen om ett omedelbart ja till regionansökan, förstärker ytterligare den splittrade bilden.

Vi rekommenderar också Anders Öberg att läsa på lite bättre. Ett inlägg blir missvisande om man inte håller sig till fakta och trovärdigheten minskar i motsvarande grad. Kenneth Backgård (ns) är inte som Öberg skriver; ”heltidsavlönat oppositionsråd i Bodens Kommun”. Han är varken heltidsavlönad eller oppositionsråd i Boden. Sjukvårdspartiet ingår där i den allians som leds av kommunalrådet Olle Lindström (m).

Till Anders Öberg säger vi sedan: Om din avsikt är att ompröva kostnader och arbetssätt för den politiska organisationen, om du övertar ledningen för landstinget, kommer vi självfallet delta i en sådan diskussion. Det är varje ansvarskännande landstingspolitikers skyldighet idag med tanke på den ekonomiska situationen. Då kan det också vara lämpligt att reglera vilken närvaro ledamöterna, inklusive landstingsråden!, förväntas visa vid fullmäktiges sammanträden och vid styrelsemöten.

Förresten så funderar vi en del över vem som egentligen leder den socialdemokratiska landstingspolitiken och beslutar om skattehöjningar. Om det är distriktsordförande Kristina Zakrisson, tf distriktsordförande Peter Roslund, styrelseordförande Kent Ögren eller kanske den nyutnämnde gruppledaren Anders Öberg, han som skriver debattinlägg undertecknade enbart som enskild fullmäktigeledamot?

Nu avvaktar vi och alla norrbottningar med tillförsikt Regeringens NEJ till en Storregion Norra Sverige.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Länk till intressant.se

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.