Upplös Norrstyrelsen vid stoppad Storregion

Alliansregeringen har beslutat att det inte blir någon Storregion i Norra Sverige före valet 2010 och därmed blir det inte heller någon Storregion under mandatperioden 2010- 2014. Detta kan man glädjas åt som 88 % av norrbottningarna eller bli irriterad över som Landstingsrådet Kent Ögren (S). Om Kent Ögren vill fortsätta att driva frågan om en Storregion så får nu väljarna möjlighet att tycka till om detta i valrörelserna 2010 och 2014. Demokratin har nu här vunnit en stor framgång.

I pressmeddelande säger Kent Ögren att Norrstyrelsen ska fortsätta arbetet med att förbereda en Storregion i Norrland. 15 arbetsgrupper med sammanlagt över 200 politiker och 50 tjänstemän ska således fortsätta att resa runt och sammanträda för 10-tals miljoner kronor årligen. Det är inte försvarligt att fortsätta ha Norrstyrelsen aktiverad när det ändå dröjer minst fem år innan det kan bli aktuellt att damma av dessa planer igen. Redan i valet 2010 kommer väljarna att ge tydligt svar till de politiker och de partier som fortsätter att envist driva storregionfrågan i Norrbotten.

Upplös Norrstyrelsen omedelbart och lägg ner dess kanslier i Härnösand, i Umeå och i Luleå. Avveckla regionsamordnaren Jan-Åke Björklund som kostar över 1,5 miljoner kronor om året i egen lön och arbetsgivaravgifter. Sedan tillkommer alla andra kostnader runtomkring kring honom. Enligt uppgift i tidningen Ångermanland har kostnaderna för Norrstyrelsen hitintills kostat mellan 12 och 14 miljoner. Vet inte exakt hur de räknat men summan ligger nära verkligheten.

Är det rimligt att ekonomiskt knäande landsting i Norrbotten och Västerbotten och Västernorrland ska fortsätta att utan mandat av folket och utan en genomarbetad analys fortsätta att föra pengar från sjukvård till denna gigantiska miljonrullning. Självklart inte.

Kom ihåg att Alliansregeringen beslutat att ett val till ett regionparlament tidigast kan ske någon gång efter 2010. Om socialdemokraterna på riksplanet får makten och tänker driva igenom en förändring så kan den då tidigast träda i kraft 2015. Men kan man inte upplösa ett valt landstingsparlament? Det tvivlar jag mycket starkt på. Det skulle innebära att politikerna sätter sig över väljarnas vilja och utse vissa företrädare under en mandatperiod. Kommunsammanslagningarna har ju skett i direkt anslutning till nya mandatperioder. Men aldrig mellan mandatperioder.

Om det trots allt skulle försökas bildas en storregion före januari 2015 då måste ju valda landstingsfullmäktigen upplösas och ett särskilt regionval genomföras. Man kan fundera över hur stort valdeltagande det i så fall skulle bli våren 2011 vid ett val till ett regionparlament i enbart 46 kommuner i fyra län i Norrland. Kyrkovalen vore rena kioskvältarna vid en jämförelse. Det är svårt att tro att någon med trovärdighet skulle kunna tolka ett sånt val som att det finns ett tryck underifrån att bilda storregioner! Tillåt mig att tvivla. Mycket starkt.

Norrstyrelsen, som tillsatts för att leda arbetet med en storregion, bör upplösas omedelbart och i stället ägna krafterna åt problemen med ekonomin och hälso- och sjukvården i respektive landsting.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Länk till intressant.se

Halt i regionfrågan

Så kom då det besked som så många väntat på, regeringens inställning i regionfrågan. En kompromiss som uppenbarligen innehåller något positivt för alla. Vi som anser att folket skall få säga sitt, uppskattar regeringens syn på att noggrannhet och folklig förankring skall gå före snabbhet. Storregionförespråkarna gläds över bevarandet av tre skattenivåer och ett ”kanske” inför 2014.

Det här innebär att vi får ett mellanliggande val, vilket i sin tur medför att vi som ser andra lösningar än en storregion nu får en chans att låta väljarna ta ställning till alternativ. Frågan är nu överlämnad till kammarkollegiet för översyn, som bör uppmärksammas på att även kommunerna bör tillfrågas. De alternativ som vi anser ligger närmast till hands är ett utökat samarbete mellan landstingen. Ett utökat samarbete kan i stort ta hand om allt det en region sköter utom en gemensam beskattningsrätt . Norrbotten kan dessutom, mycket väl utgöra en egen region, med egen beskattningsrätt, vilket beslutet om att godkänna Gotland och Halland vittnar om.

Socialdemokraterna som så starkt låst fast sig vid en storregion och försökt tvinga igenom densamma utan att väljarna fått säga sitt kommer sannolikt att driva den frågan vidare . Dessa alternativ kan alltså ställas mot varandra.  Att regionfrågan således blir en valfråga står bortom allt tvivel. Att regeringens inställning innebär ett kraftigt bakslag för regionivrarna och dessutom en prestigeförlust för socialdemokratin ser vi redan på NSD:s ledarsida, där ledarskribenten surt påstår att vi som förespråkat andra lösningar enbart gör det av personligt egoistiska skäl. Ett lågvattenmärke för att föra fokus från det faktum att närmare 90 % av befolkningen i Norrbotten delar vår åsikt och att såväl Sjukvårdspartiet som Moderaterna och Folkpartiet arbetar för att avskaffa landstinget. Trots bakslaget försöker regionförespråkarna hävda att det är en vinst, allt för att kunna fortsätta med försöken till regionförstoring.

Norrstyrelsen, som tillsatts för att leda arbetet med en storregion, bör nu slutföra sitt arbete med den pågående ”kartläggningen” och ägna krafterna åt problemen med ekonomin och hälso- och sjukvården i respektive landsting i stället. Västernorrlänningar som skulle få se sitt län delas, andas nog ut, om än tillfälligt.

Regionivrarna lägger säkerligen inte storregionplanerna åt sidan utan kommer att fortsätta med förhoppningen om en ny regering efter valet 2010. Det skulle i och för sig inte få saker och ting att gå så mycket snabbare, men kanske garantera ett storregionbeslut. Det är av den anledningen som debatten också måste fortsätta. Enda sättet att på längre sikt garantera att det inte blir frågan om en storregion är nämligen en förändrad majoritet i landstinget. En förändrad majoritet som lägger storregionfrågan åt sidan och tar itu med hälso- och sjukvårdsarbetet. Vi kommer självfallet att aktivt föra debatten vidare och lägga ner tid och kraft på att göra alternativen tydliga inför valet 2010. Den valrörelsen har redan börjat.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Länk till intressant.se

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.