Storregionens livlina

Nu är det inte enbart Moderater, Sjukvårdspartiet och Folkpartiet som är kritiska till Landstingsrådet Kent Ögren(s) livlina ”Norrstyrelsen” och hans försök att driva igenom en Storregion i Norra Sverige. Norrstyrelsens arbete bara fortsätter och fortsätter samt nu dessutom utökas med ännu fler arbetsgrupper. Trots att den borgerliga Alliansregeringen så tydligt har fattat beslut den 26 februari i år att det inte blir någon Storregion i Norrland varken före eller under mandatperioden 2010-2014. Kravet på att upplösa Norrstyrelsen och stoppa dess ekonomiska slöseri bara ökar i styrka.

Av media framgår nu också att revisorerna riktar allvarlig kritik mot Norrstyrelsen samt hur den socialdemokratiska ledningen och projektledaren Jan-Åke Björklund leder arbetet med att försöka bilda en Storregion i Norrland. ”Inga regler för attestering, upphandling utan konkurrens, ingen förmånsskatt för projektledarens årskort på SAS.” Revisorerna tycker också att det ur formell synvinkel är tveksamt att Norrstyrelsens föreningsstämma på egen hand har beslutat om styrelsens sammansättning. ”De 26 ledamöterna borde rätteligen utses av respektive fullmäktigeförsamling.”

Revisorerna noterar också ”att projektledaren utan mandat eller formella beslut har anställt en utredare. Eftersom redovisningen ingår som en del i Västerbottens läns landsting finns risk att kostnader förs till fel huvudman. I en särskild granskning av Norrstyrelsens verksamhet framkommer att projektledaren har anlitat ett externt företag utan föregående upphandling. Dessutom saknas attestrutiner och enligt revisorernas bedömning är inte räkenskaperna ordnade på ett tillfredsställande sätt.”

Den 11 februari 2009 skriver projektledare Björklund i media: ”För Bo Hultin och andra intresserade kan jag upplysa om att kostnaderna för Norrstyrelsens verksamhet under perioden 27 juni 2008 till den 31 december 2008 uppgår till 1.478.678 kronor. Uppgiften ”mellan 12 och 14 miljoner kronor” antar jag är ett försök att uppskatta den tid politiker och tjänstemän ägnat åt regionfrågan. Detta innebär ingen ökad kostnad.”

Det är häpnadsväckande att Lars-Åke Björklund som har en månadslön på 95 000 kronor samt ett årskort på SAS inte kan inse att styrelsemöten, arbetsutskott samt 15 arbetsgrupper med över 200 politiker och 50 tjänstemän som flitigt sammanträder i Stockholm, på Lidingö samt på olika orter i Norrland ”innebär ingen ökad kostnad” för resor, arvoden, administration och hotell.

Av media framgår nu att både Centern och Vänsterpartiet i Norrbotten inte vill ingå en i Storregion. Frågan är om det då fortfarande finns kvar en majoritet i Landstingsfullmäktige för ansökan till Regeringen att bilda en Storregion Norra Sverige. Hur tunn kan Kent Ögrens livlina till att bilda en Storregion bli innan den brister.

Norrstyrelsen, som tillsatts för att leda arbetet med en storregion, bör upplösas omedelbart och i stället ägna krafterna åt problemen med ekonomin och hälso- och sjukvården i respektive landsting.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , ,

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.