Norrbotten sågar åter Storregion

Norrstyrelsen med Kent Ögren(s) som ordförande har den 8 april haft både styrelsemöte och årsstämma i Luleå. Norrstyrelsen som med 26 ledamöter och 26 ersättare samt 250 politiker i 15 arbetsgrupper som utan väljarstöd arbetar med att förbereda en Storregion i Norrland. En Storregion som ingen efterfrågar och nästan ingen vill ha.

Vid styrelsemötet så redovisade Luleå och Umeå Universitet den väljarundersökning som de genomfört i september 2008 om en eventuell Regionbildning i de fyra nordligaste länen. Av 4000 tillfrågade vill i Norrland 10% och i Norrbotten enbart 5% ha den Storregion som Kent Ögren så intensivt kämpar för. Återigen så sågas bildandet av en Storregion i norra Sverige. Inte så märkligt kanske när varken moderater, sjukvårdspartiet, folkpartiet, vänstern och centerpartiet vill ha någon Storregion.

Alliansregeringen har den 26 januari i år beslutat att det inte blir några fler regionbeslut denna mandatperiod så fortsätter ändå Kent Ögren och den högt avlönade projektledaren Jan-Åke Björklund att driva regionfrågan. Fastän Jämtland mycket tydligt sagt att de inte vill ingå i en Storregion Norra Sverige och Västernorrland är så djupt splittrad i denna fråga.

Problemen nu bara ökar för Kent Ögren. En tredjedel av de 15 arbetsgrupparna har ännu inte ens haft sitt första sammanträde. Tidsplanen för arbetet är kraftigt försenad och ligger tre till sex månader efter fastställd plan. Engagemang och entusiasm för regionarbetet minskar sakta men säkert efterhand, främst i Västernorrland och Västerbotten. Allt fler inser att det inte kan bli några nya regioner förrän tidigast 2015 och det är ju hela sex år till dess.

Ekonomi är varken Jan-Åke Björklund eller Kent Ögrens allra starkaste sidor. Envetet fortsätter projektledare Björklund att i Norrbottens media hävda att Norrstyrelsens verksamhet enbart kostar 1.117.375 kronor 2008. När enbart hans egen lön på 95.000:-/månad med arbetsgivaravgifter uppgår till 1,6 miljoner per år och så kommer kostnaden för årskortet på SAS därtill. Den samlade kostnaden för Storregionprojektet uppgår ju hitintills till ca 14-15 miljoner kronor.

Norrstyrelsens revisorer har inte varit nådiga när de noterar ”oklarheter i ansvarsförhållanden… räkenskaperna är inte ordnade på ett tillfredsställande sätt… attestrutiner har inte upprättats…felaktigheter kring momsredovisningen” samt ”oklarheter och brister vad gäller styrning och ledning, räkenskaper och intern kontroll”. Men projektledare Björklund avfärdar allt detta mycket lättvindigt i media den 26 mars med ett ”Tack för goda råd”.

Tunn som nattgammal is är Norrbottens stöd för att bilda en Storregion. Men varför drivs då fortfarande frågan? Projektledare Jan-Åke Björklund har 95000 skäl varje månad för att hålla regionfrågan vid liv så länge som det bara är möjligt. Landstingsrådet Kent Ögren griper efter varje halmstrå för att hålla fokus borta ifrån landstingets katastrofala ekonomi. Där skattehöjningen med 98 öre vid årsskiftet kostar varje skattebetalare ca 2500 kronor per år och inbringar 430 miljoner per år. Men ändå så kommer landstinget att gå med minst 100 miljoner i underskott 2009.

Norrstyrelsen, som tillsatts för att leda arbetet med en storregion, bör upplösas omedelbart och i stället ägna krafterna åt problemen med ekonomin och hälso- och sjukvården i respektive landsting.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , ,

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.