Storregion är allt längre ifrån

Det blir ingen Storregion Norra Sverige varken denna eller nästa mandatperiod 2010—2014. Alliansregeringens fyra partiledare har mycket klart och mycket tydligt meddelat detta på en presskonferens den 27 januari i år. För strukturfrågor ansvarig minister, Mats Odell (Kd), har tydligt upprepat detta regeringens ställningstagande vid sitt anförande för landets samtliga landshövdingar med länsråd den 15 april i år på Hotell Nordkalotten i Luleå.

Lika fullt obstruerar landstingsrådet Kent Ögren (s) mot Regeringens beslut och fortsätter att driva regionfrågan i Norrstyrelsen där han själv är ordförande. Vid Norrstyrelsens sammanträde den 10 juni i Härnösand drevs ett beslut igenom trots ökat motstånd och reservationer att arbetet med en Storregion i Norra Sverige ska ”fortsätta tills vidare”. Det innebär att 15 arbetsgrupper med 15 politiker i varje med stöd av 50 tjänstemän fortsätter att sammanträda var och varannan månad på olika platser i Norrland. Till en sammanlagd uppskattad kostnad av cirka 20 miljoner på årsbasis.

Nu är det inte enbart Moderater, Sjukvårdspartiet och Folkpartiet som motsätter sig en Storregion Norra Sverige med Norrbotten, Västerbotten och halva Västernorrland. Även Vänstern och Centerpartiet är med länsförbundsbeslut i sina partier nu också kritiska till att Norrbotten ska ingå i en Storregion i Norra Sverige. En viktig fråga bör ställas; har Kent Ögren majoritet i Landstingsfullmäktige för sin ansökan att få bilda Storregion.

I en skrivelse den 29 januari 2009 överlämnade Regeringen ett antal ansökningar med begäran om ändrad landstingsindelning och bildande av regionkommuner till Kammarkollegiet för utredning. Kammarkollegiet som inte har egna resurser för att utreda detta har anlitat ett företag Sweco Eurofutures AB för att utreda fem olika alternativa lösningar. Avsikten är sedan att berörda sju landsting och 40 kommuner under 10 dagar i slutet på september i höst i sina fullmäktigeförsamlingar ska få yttra sig över de olika alternativa lösningarna. Det som Ansvarsutredningen under fyra års utredande inte kunnat lösa ut ska nu ett anlitat företag lösa under några sommarmånader 2009, och fullmäktige i sju Landsting och 40 kommuner försöka enas om under 10 dagar i höst. Detta är inte seriöst.

Förutom detta har Kent Ögren ett mycket stort problem när sedan undersökningar tydligt visar att 88% av norrbottningarna inte vill ingå i en Storregion med Västerbotten och ett splittrat Västernorrland som har ännu större problem med sin ekonomi än vad Norrbottens Läns Landsting har. Norrbottningarna vill inte att demokrati och beslut och 500 jobb ska flyttas söderut ur länet.

Inte hjälper det heller att Luleå och Umeå Universitet fått 864 tusen kronor av landstingen för en väljarundersökning som de genomfört i september 2008 om en eventuell Regionbildning i de fyra nordligaste länen. Av 4000 tillfrågade vill i Norrland 10% och i Norrbotten enbart 5% ha den Storregion som nu lagts i Kent Ögrens förslag till Regeringen.

Norrstyrelsen, som tillsatts för att leda arbetet med en storregion, bör upplösas snarast och i stället ägna krafterna åt problemen med ekonomin och hälso- och sjukvården i respektive landsting.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , ,

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.