Djupfryst Storregion Norrland

Landstingsrådet Kent Ögren (S) fortsätter med hjälp av sin Norrstyrelse att driva frågan om Storregion Norrland. Det är han väldigt ensam om och har inget väljarstöd för det heller. Fastän han vet och alla pålästa vet att frågan är helt iskall. En samlad Regering har ju redan den 27 januari 2009 sagt ett tydligt nej till fler regionbildningar denna mandatperiod. Ansvarig minister Mats Odell (Kd) har under våren och sommaren i media varit minst lika tydlig och till och med den 16 juni tillsatt en ny utredning som fram till 15 december 2012 ska granska konsekvenser av eventuella nya regioner. Det dröjer således minst 3,5 år innan Regeringen tar ställning till att eventuellt ändra några gränser.

Kostnaderna för Norrstyrelsens 15 arbetsgrupper med 15 politiker i varje samt inblandade 50 tjänstemän har för länge sedan passerat 20 miljoner kronor. Och nu begär Kent Ögren ytterligare 930 000 kronor per år av landstingen för att kunna fortsätta Norrstyrelsens arbete. Landstingsrådet Britt Westerlund (S) säger till media att det inte finns några pluspengar i landstingets budget för att vaccinera norrbottningarna mot den nya N1H1 influensan. Nej det klart om landstinget slösar bort skattebetalarnas pengar på att utreda en Storregion Norrland som Regeringen och 88% av norrbottningarna i undersökning sagt att de inte vill ha.

Kent Ögren sätter nu sitt sista hopp till ett av Kammarkollegiet anlitat konsultbolag, Sweco Eurofutures AB, som den 15 september ska redovisa fem olika alternativa lösningar för eventuella nya regioner. Hans avsikt är sedan att berörda sju landsting och 40 kommuner under 21 till 30 september i höst ska få yttra sig över de olika alternativa lösningarna. Som hjälp kommer Kent Ögren att sända ut ett färdigformulerad svarsmall att bara skriva under för respektive kommunalråd. Det är socialdemokratisk demokrati av den högre skolan när varken kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige kommer att hinna ta ställning till remissen på enbart en arbetsvecka. I praktiken spelar nu detta ingen roll eftersom Regeringen redan sagt att de inte blir något val till ett Regionparlament i Norrland i september 2010. Och det är ju Regering och Riksdag som bestämmer.

Ändå fortsätter Kent Ögren alltmer ensam att driva ett kostnadskrävande arbete för att en Storregion Norrland ska kunna bildas 1 januari 2011. Vid senaste Norrstyrelsens möte den 2 september i Luleå var inte ens hälften av de ordinarie styrelseledamöterna närvarande. Att Moderater, Sjukvårdspartiet och Folkpartiet tidigt och bestämt motsatt sig en Storregion Norrland är väl bekant. Under våren har nu också Centerpartiet och Vänsterpartiet anslutit sig till storregionmotståndet.

Nu börjar även ledande socialdemokrater i Norr- och Västerbotten inse att regionfrågan är iskall. En Plan-B har nu börjat diskuteras där enbart Västerbotten, precis som Halland, ska kunna bilda en egen region. Och i Norrbotten har Luleå kommunalråd Karl Petersen (S) i halvofficiella sammanhang talat om ”enbart en Region Norrbotten”. Han har t o m lyft fram frågan för diskussion på dagordningen vid Norrbottens Kommunförbund sammanträde den 17 september. Många ledande socialdemokrater är väldigt oroliga för att Storregion Norrland ska bli en valfråga i september 2010.

Norrstyrelsen, som tillsatts för att leda arbetet med en storregion, bör upplösas snarast och i stället ägna krafterna åt problemen med ekonomin och hälso- och sjukvården. Det vore bra om Kent Ögren skulle lägga energi på att lösa sin huvuduppgift med Landstingets sjukvård, med att lösa problemen med N1H1-vaccineringen och alldeles för dyra stafettläkare samt avveckla alla olika konflikter som landstinget har med länets kommuner. Storregion Norrland är djupfryst i alla fall till efter 2014.

Bo Hultin (m) Boden
Kenneth Backgård (ns) Boden
Jens Sundström (fp) Alvik

Andra intressanta bloggar om: , , , , , ,

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.