Avveckla nu projektet Storregion

Det blir ingen Storregion Norra Sverige 2011. Det blir inget val till ett Regionparlament den 19 september 2010. Långt om länge har dess främste pådrivare Landstingsrådet Kent Ögren (S) med av Norrstyrelsen anställd projektledare Jan-Åke Björlund insett och offentligt medgivet detta. Men det beskedet har suttit långt inne.

Nu är det viktigt att snarast avveckla Norrstyrelsen som har haft i uppgift att förbereda den Storregion som det nu inte blir något av. Projektet har blivit dyrt för oss skattebetalare. Betydligt dyrare än den blygsamma kostnad som Kent Ögren och Jan-Åke Björklund uppgivit i media.

Norrstyrelsen som bildades 27 juni 2008 i Umeå med 52 styrelseledamöter och ett arbetsutskott med 26 ledamöter ur de tre nordligaste länen har sedan dess haft sammanlagt 20 sammanträden i olika städer vid Norrlandskusten och i Stockholm!! Dessutom har 15 arbetsgrupper organiserats med 15 politiker i varje som vardera har haft mellan 7 och 10 sammanträden på olika platser i Norrland. Ca 50 tjänstemän har mer eller mindre varit engagerade som tjänstemannastöd vid Norrstyrelsens arbete och de olika gruppernas sammanträden. Till detta kommer ca 15 olika öppna möten och seminarier ofta med inbjudna föredragshållare. Vad har då allt detta kostat oss skattebetalare.

Enligt Kent Ögren uppgift i länspressen den 27 november 2009 har Norrstyrelsens verksamhet hitintills kostat 2.828.229 kronor. Men då har ju enbart Norrstyrelsens kostnad för projektledarens lön på 100 000 kr/månaden plus arbetsgivaravgifter inräknats. Övriga kostnader har spritts ut över de tre nordliga länens kommuner och landsting utan att särredovisas.

En enkel sammanställning av kostnaderna för av Norrstyrelsen genererad verksamhet uppgår mycket lågt räknad till över 30 miljoner kronor. För resor, konferenser, hotell, lokaler, hyror, arvoden, löner, konsulter, utredningar, uppdrag till universitet och administration mm. Det är inte alls särskilt svårt att räkna fram.

Alliansregeringen har redan den 27 januari 2009 mycket tydligt sagt att det inte blir någon Storregion i Norra Sverige varken denna eller nästa mandatperiod. Minst lika tydlig har ansvarig minister Mats Odell varit vid sammanträde med landets landshövdingar i Luleå den 16 april 2009. Härutöver har Kammarkollegiet i sin rapport till Regeringen den 10 november anmält att det saknas förutsättningar att bilda Storregion Norra Sverige. Särskilt pinsamt måste det slutligen vara för socialdemokratiska regionivrare att förre statsministern Göran Persson(S) vid seminarium i Luleå 24 november 2009 totalt sågade idén med Storregioner i Norrland.

En motion är inlämnad till Norrbottens Landstingsfullmäktige den 12 november 2009 att snarast avveckla landstingets verksamhet i Norrstyrelsen. Skattemedel avsedda för länets sjukvård har använts för ett dyrbart regionprojekt som saknat väljarnas stöd. Budskapet till landstingsrådet Kent Ögren och Landstingsfullmäktige är tydligt. Landstingets verksamhet i Norrstyrelsen måste nu omedelbart avvecklas.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , ,

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.