Stoppa Storregion Norrland

På nytt för Socialdemokraterna upp storregionfrågan på dagordningen. Det är inte länge sedan sist. Förrförre statsministern Göran Person (S) ville slutligen begrava denna fråga, som utretts 7-8 gånger sedan 1950. Han tillsatte en utredning 2003 (Ansvarskommittén) som 2007 skulle lämna förslag till hur Sveriges landsting kunde indelas i ett antal regioner. De fyra nordliga landstingen föreslogs bilda Storregion Norrland.

I Norrbotten tog Landstingsrådet Kent Ögren (S) raskt intiativet och en ”Norrstyrelse” etablerades 2008 för att förbereda denna sammanläggning. Stort antal arbetsgrupper med politiker och tjänstemän bildades, huvudman anställdes och konsulter anlitades.

Det blev många sammanträden i Östersund, Härnösand, Umeå, Luleå och Stockholm. Landstingsfullmäktige fattade beslut om att sända ansökan om storregionbildning till Regeringen. Och oppositionen opponerade, mest Moderaterna, Sjukvårdpartiet och Folkpartiet men även Centerpartiet. Extra Landstingsfullmäktige inkallades för att påskynda tidsplanen.

Landstingsoppositionen såg inga fördelar och vinster med storregion. Det gjorde inte heller 82 procent av norrbottningarna enligt en större undersökning 2009. Socialdemokraterna internt var också splittrade i Norrbotten, främst Tornedalen och inlandet var kritiska men även Luleå kommunledning.

Men allra mest kritiska var Västernorrland och Jämtland som inte alls ville ansluta sig till storregion och definitivt inte norrut. Mest kallsinnig till storregioner var den borgerliga regeringen så där fastnade slutligen Storregion Norrland. Kent Ögren tvingades snabbt avveckla Norrstyrelsen, konsulter och huvudman våren 2010.

Men knappt hade Regeringen Löfven (S-Mp) tillträtt hösten 2014 så såg regionföreträdare nya möjligheter att bilda stora regioner. Nya sammordningspersoner tillsattes och nya tidtabeller utarbetades. 1 januari 2017 skulle Norrbottens Läns Landsting byta namn till Region Norrbotten. Och beslut om Storregion Norrland skulle fattas av Riksdagen före valet 2018. Några remissvarv till berörda hinns nu inte med, för nu blev det bråttom att hinna formulera lagtexterna.

Kritiken mot storregioner har ånyo tagit fart såväl i Norrland som i södra Sverige och kan följas i media. I Norrland är kritiken störst i Jämtland och Västernorrland samt inte minst i Norrbotten. Här har Landshövding Österberg och NLL styrelseordförande Stenberg(S) hamnat i öppen offentlig maktstrid.

Flera kommunalråd (S) i Norrbotten är öppet kritiska i media precis som landshövdingar i mellersta Norrland. En storregion med 44 kommuner, hur bra är det undrar många med mig.

Problemet med storregion är att det saknar folklig förankring och demokratisk legitimitet då frågan inte fanns på (S) agenda inför valet 2014. Kritiken inriktas främst mot att makt, påverkan och resurser flyttas allt längre ifrån folket och allt längre söderut i landet. Det är långt från ett regionparlament i Sundsvall eller Umeå till Tornedalen och Malmfälten i Norrbotten.

Några medel för omorganisationer finns inte avdelade vilket innebär ökade skattehöjningar för Norrlands fyra landsting som vart och ett saknar en miljard kronor i sina budgetar. Det beöver avvecklas många sjukhus i Norrland i närtid för att lösa ut detta.

Det gick att stoppa Storregion Norrland 2008-2010. Det går också att stoppa Storregion Norrland 2017-2018. Om några veckor offentliggörs regeringens förslag till nya gränser och var regionparlamenten ska placeras. Då gäller det att reagera innan det blir för sent.

Debattarikel införd i Norrbottens-Kuriren den 24/2 2016 och i NSD den 9/3 2016.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , ,

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.