Category: Boden

Förebygga brott är bättre än kriminalvård

Svar på Tony Karlsson (v) inlägg i NSD den 10/1 2006.

Brottsligheten är för hög i Norrbotten. Det sker alldeles för många våldsbrott, inbrott, rån och stölder i Norrbotten. Antalet brott ökar för varje år och våldsinslaget bli allt grövre. Det är bra att Tony Karlsson (v) i sina inlägg 3/1 och 10/1 vill ha fler poliser till Norrbotten. På den punkten är vi båda helt överens. Det är en uppfattning som delas av de flesta norrbottningar. Vi är också överens om att kriminalvård och missbruksvård är viktiga och att brott skall kunna sonas samt att brottslingar ska kunna få en andra chans.

Roten till dagens brott finns i ett alltmer ökande drogmissbruk och handeln kring denna. Droger måste betalas och det blir med ökat våld, rån, inbrott och stölder som oftast drabbar ungdomar och de äldre. Antalet poliser är nu så få att många brott inte utreds och att kommunerna måste anställa väktare för ett tryggare centrum.

Brott måste få en sådan påföljd att brott förebyggs. Risken för upptäckt och påföljd måste vara hög. Brott får inte vara lönsamt. All drogförsäljning måste bort från våra torg och skolgårdar. Det måste finnas krav på drogfrihet i sammanhang med all nöjes- och idrottsverksamhet.

I dag är det de som utsätts för brott som får betala genom en minskad trygghet. De som kränks av våld mot sin person och sin egendom får skador som blir kvar livslångt. Medan många brottslingar ådöms att betala skadestånd som aldrig utbetalas till brottets offer.

Tony Karlsson (v) för inte en seriös debatt när han påstår att Gun Hellsvik som justitieminister i en borgerlig regering 1991-94 hade inställningen; ”lås in alla bovar och kasta bort nyckeln”. Det är ju inte trovärdigt att föra debatt i ett allvarligt ämne på så låg nivå. Och Tony Karlsson nämner inte med ett ord vikten av att förebygga brott. Det gör heller inte den nyss avslutade vänsterns partikongress.

Utrikesminister Laila Freivalds (s) ju fick lämna sitt uppdrag som justitieminister i oktober 2000 på grund av sina märkliga fastighetsaffärer. Justitieminister Thomas Bodström (s) har ju blivit mest känd för hur lätt det har varit för svåra brottslingar att rymma från sina straff. Dessa båda utgör inga särskilda bra föredömen för att förebygga brott.

Jag hävdar alltfort att vi moderater har ett bättre program för ökad trygghet och att förebygga brott än nuvarande socialdemokratiska regering.

Bo Hultin (m), Boden

Debattartikeln publicerad i NSD den 14/1 2006.

Företagsfientliga socialdemokrater i Boden.

När ett större företag vill etablera sig i Boden då gör socialdemokraterna allt för att försvåra, fördröja och lägga hinder i vägen för bygglov med de mest krystade motiv det går att tänka sig.

En affärslokal i Bodens övre stadsdel har stått tom några år. Den passade ett företag som vill etablera sig i Boden helt perfekt. Efter nu pågående ombyggnad av lokalen så medger den 130 anställda och 50 börjar jobba där nu efter nyår. Företaget vill sedan säkerställa möjligheten att utöka verksamheten upp till 200 anställda. Då behöver den lokalen en tillbyggnad med en indragen övervåning och så behövs bygglov av kommunen förstås.

Raskt vill då socialdemokraterna i Boden slå till bromsarna med motivet, hör och häpna; ”en tvåvåningsfastighet skulle starkt förändra stadsbilden i Boden”.

Kanske är det så att Bodens socialdemokrater är principiellt emot höga hus. För några hundra meter ifrån aktuell plats beslutade Bodens (s)-ledning 1996 att spränga bort två höghus på ett i hela Sverige mycket uppmärksammat sätt. För tre år sedan monterades dessutom tre höghus ned längs utfarten mot Jokkmokksvägen. Samtidigt som sossarna lät riva det övergivna Bodens Lasarett i samma stadsdel efter flytten till Sunderbyn. Här kan vi bodensare verkligen tala om en ”förändrad stadsbild”. Men i debatten i fullmäktige ville förra (s)-kommunalråden Christian Lindgren och Hans Rolfs tydligt förtränga detta.

Men i Luleå har socialdemokraterna inga problem med höga hus. Där godkände deras byggnadsnämnd detaljplanen för ett 9-våningarhus i kvarteret Vesslan i förra veckan. Och i förra mandatperioden drog sig inte dåvarande (s)-ledning i Boden för att flytta äldreboendet från markplanet i Erikslund till höghusen på Prästholmen. Men den här gången blev tydligen ett tvåvåningshus för högt.

I en artikel i en (s)-länstidning kunde vi förra vecka läsa att Alliansens beslut om bygglov var odemokratiskt. Sanningen är i stället att något mer väl förberett och väldokumenterat beslut är svårt att finna. Samrådsmöten har hållits 21 mars och 18 maj i våras där alla berörda närboende var kallade och fått framföra synpunkter. Framförda synpunkter om ökad trafik, ljudnivåer och minskad utsikt har också till stor del beaktats i detaljplanen till vilken också länsstyrelsen lämnat samrådsyttrande. Alliansens politiker har deltagit i de samrådsmöten som de fått kallelse till samt vid ett antal tillfällen på plats granskat planen.

Det är val om 10 månader. Det är då klokt att dra sig till minnes socialdemokraternas flytt av Bodens lasarett till Sunderbyn, deras flytt av äldreboende från Erikslunds markplan till höghusen på Prästholmen och deras beslut att flytta Institutionen för Hälsovetenskap från Boden till Porsön i Luleå. Företagsfientliga sossar reserverade sig mot Alliansens majoritetsbeslut i fullmäktige om bygglov till en större företagsetablering i Boden. Det är bra att veta inför valet den 17 september 2006.

Bo Hultin (m), Boden

Debattinlägg med anledning av ett beslutat bygglov i Bodens Kommunfullmäktige publicerad i Norrbottens-Kuriren den 15/11 2005.

Maktfullkomlig universitetsflytt från Boden till Luleå.

Fullt inbördeskrig råder i Norrbotten; internt inom socialdemokratin. Just nu står Anders Sundströms (s) förslag att flytta Institutionen för Hälsovetenskap från Boden överst på konfliktskalan. Han väljer nu samma lösning som när han för 10 år sedan drev igenom att flytta Bodens lasarett till Sunderbyn för nära 2 miljarder kronor.

Förslaget har ett problem, det har inga fördelar, inte för någon, utan enbart nackdelar. Det inser alla berörda i hela Norrbotten utom Anders Sundström och hans fem socialdemokrater i universitetets styrelse med Yvonne Stålnacke (s) i spetsen.

Sundström som här ser en chans att återigen klämma åt Boden har räknat fel, fyrdubbelt.

– ekonomisk vinst finns inte när lokalhyrorna i Luleå är dubbelt så höga som i Boden, dessutom krävs omfattande nybyggnationer på Campus i Porsön. Vinsten blir ju förlust. Vi skattebetalare får betala för både nybygget i Luleå och de tomma lokalerna i Boden.

– studenterna får trängre, sämre samt dyrare bostadsförhållanden. De måste betala mer.

– omfattande personalavvecklingar måste inplaneras för att finansiera flyttningen.

– det blir en politisk självmordsoperation för Norrbottens socialdemokrater inför valet 2006.

Sundström har räknat fel och kan nu inte backa ur förslaget. Han är låst av prestige som en schaktmaskin i svår terräng som inte kan vända. Anställda tjänstemän sänds dagligen fram i länspress, radio och TV; rektor Ingegärd Palmer i Luleå, prefekt Karin Axelsson i Boden samt förvaltningschef Staffan Sarbäck som trasslar in sig allt mer i icke styrkta påståenden. Sarbäck verkar nu helt ha tappat kontrollen när han t o m övergått till våldsamma personangrepp i media mot Bodens kommunalråd Olle Lindström. Tänk så lågt när man är rädd om sitt jobb.

Och personalen i Boden är skrämd till tystnad. De vet redan att om flyttet genomförs så mister 50% av dem sina arbeten. Ritningarna och lokalfördelningen i Porsön är redan utlagda att studeras i de gemensamma lokalerna i Boden. Här kan alla själva räkna ut hur många som ska avvecklas. Så infernaliskt utstuderat för att tysta de som är rädda om sina jobb även i framtiden.

Nu råder panik bland Norrbottens socialdemokrater och i Boden är det nära totalt sammanbrott. Under den senaste veckan har åtta (8) !! sosseministrar besökt vårt län. Alla har blivit uppvaktade med begäran om hjälp att stoppa Anders Sundström. En särskild (s)-märkt Norrbottensdelegation har fått tid hos utbildningsminister Pagrotsky i regeringskansliet för att klaga över sin partikamrat Anders Sundström som tillika är VD för Folksam och har 380 tusen i månadslön. Det är samma Folksam som gett sin avgående VD två (2) miljoner om året i pension för resten av livet. (Socialdemokratiska Arbetar Partiet tar väl hand om sina politiker.)

Det ska bli mycket intressant att se om Anders Sundström har kurage nog att delta i den öppna hearing han fått inbjudan till den 2 maj i Boden. Det vore bra om han på ort och ställe vill lyssna till Landshövding P-O Eriksson och kommunalrådet Olle Lindström samt sina partikamrater Kent Ögren och Karl Petersen från Luleå innan styrelsemötet den 11 maj. Statsminister Göran Persson har sannolikt större problem att ägna sig åt än att söka ena redan så splittrade socialdemokrater i Norrbotten. Jo en sak till, valrörelsen för 2006 års val har redan börjat. Yvonne Stålnacke (s) ser en möjlighet att i universitetsstyrelsen ta några billiga poäng mot Karl Petersen och Kent Ögren. Spåren förskräcker. Har inte vi norrbottningar fått nog av socialdemokratiska infall.

Bo Hultin, skogsarbetare och moderat politiker

Debattartikel publicerad i Norrbottens-Kuriren den 18/4 2005 och i NSD den 19/4 2005

Mest bara gnäll av alltihopa.

I ett debattinlägg den 4 mars är socialdemokraternas gruppledare i Boden, Eivy Blomdahl Hellström, ledsen över att det är en allians med sex partier som nu styr och leder utvecklingen i Bodens kommun. Sedan socialdemokraterna i sina två katastrofval 1998 och 2002 förlorat över 25 procent av sina väljare.

Jag förstår hennes besvikelse över att ha förlorat den makt som partiet innehaft i 67 år i Boden. Hon har svårt att finna rollen som en konstruktiv oppositionspolitiker. Det blir mest bara gnäll av alltihopa. ”Alliansen har varit senfärdig i hanteringen av tvättfrågan” påstår Eivy, men vad har hon själv gjort som landstingspolitiker för att lösa hanteringen av landstingstvätten som hennes partikollega Kent Ögren (s) trasslat in sig i? Eivy har inte gjort ett enda dugg. Inte heller partikollegan Hans Rolfs (s) som också är landstingspolitiker har gjort ett enda dyft för att Bodentvättens personal ska få behålla sina jobb.

Saktfärdigt, felaktigt och dyrt för Norrbottens skattebetalare. Det blir betyget för social-demokraterna i tvättfrågan. Arbetsmiljöproblemen i Bodens socialförvaltning har sin grund långt tillbaka i tiden i de socialdemokratiska mandatperioderna. En omorganisation från en stor nämnd till två mindre nämnder kan vara en lösning på ett mycket långvarigt problem som fått ärvas från tiden före år 2002.

Att Eivy nu vill samla politiska poäng på den frågan känns riktigt osmakligt. Det verkar som Eivy gläds åt att årets första budgetprognos har några miljoner kronor i minus. Den skadeglädjen kommer att bli kortvarig. För år 2005 kommer att få ett positivt ekonomiskt utfall för Bodens kommun när den summeringen är klar.

Nej, sanningen är att socialdemokraterna är ett parti i fullständig panik. Från högsta ledningen ända ut till de SIFO-prognoser som visar på jättestora ras i väljarnas förtroende. En statsminister som inte klara av att leda landet när katastrofer och kriser inträffar. Som inte klarar av att lösa vallöftena om minskad arbetslöshet. Som trasslar in sig i löften om skattehöjningar som sedan tas tillbaka en vecka senare. Som går i allt stramare ledband av sina två stödpartier. Som förbjuder populära sossekvinnor att delta i val-rörelsen 2006. Som ägnar sig åt fastighetsköp i Södermanland i stället för att representera Sverige.

Ungdomspartiets, SSUs, ordförande i Boden lämnar sitt uppdrag och går till skarpt angrepp mot sin SSU-förbundsordförande som anklagas för ekonomiska oegentligheter och fiffel i medlemsmatriklarna av sällan skådat slag.

Ordföranden för sossekvinnor, Nalin Pekul, känner sig djupt diskriminerad av sina partikolleger på grund av sitt invandrarursprung.
I Boden är s-gruppen nu på väg att välja sin tredje (!!!) nya ordförande sedan valet 2002, när nu Dickman lämnar sitt uppdrag efter endast ett år på den posten.

Då blir det inte mycket kraft över för Bodens sosseledning att påverka sina partikolleger i regeringen i försvarsfrågorna där nya neddragningsbeslut nu kommer varje månad. Luleå tekniska universitets ordförande, Anders Sundström (s), som i valet 2002 toppade sossarnas valsedel i Norrbotten tillsammans med Björn Rosengren (s) får allt svårare att finna sakliga argument för att flytta institutionen för hälsovetenskap från Boden till Luleå. Nu gäller det enbart prestige i den frågan.

Det finns många interna socialdemokratiska problem att lösa i Boden, i landstinget och inom regeringens ansvarsområden innan väljarna åter vågar ge socialdemokraterna något ökat stöd. Visst, Eivy Blomdahl Hellström, visst kan du fortsätta med att gnälla över att det är en allians som har makten i Boden. Men för bodensarna är det en bra och väl fungerande lösning. Nu och på sikt.

Bo Hultin (m), Boden

Debattartikel publicerad i Norrbottens-Kuriren den 17/3 2005

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.