Category: Försvar och Säkerhet

H5N1 Övning – Larm – Övning

H5N1 – det är klokt att lära sig den bokstavs/sifferkombinationen på en gång. Den kommer att gå till historien på samma sätt som 26/12-04, 28/9-94 och 26/4-86. På samma sätt fanns vid alla händelserna klar information tidigt tillgänglig men ingen brydde sig. Och nu står vi inför en likartad händelse och ingen bryr sig nu heller.

Det dödliga fågelviruset H5N1 har enligt ett TT-medelande konstaterats för första gången hos tamfåglar inom EU på en fågelfarm i östra Frankrike. Gården ligger nära den plats där det dödliga viruset upptäckts hos en död and för några dagar sedan. Minst 400 kalkoner har dött av viruset och 11 000 kalkoner har omedelbart avlivats. Området har isolerats som katastrofzon.

I Tyskland har H5N1 konstaterats hos änder och svanar i fyra delstater från Bayern i Sydtyskland till Nordtyskland och i fd Östtyskland. Runt Bodensjön har en 10 kilometer bred skyddszon etablerats. Krisstaber har upprättats i Bayern och i ministeriet i Berlin. Tyske försvarsministern har ställt omfattande resurser från försvaret till förfogande.

I Sverige tror vi fortfarande att fågelinfluensan inte kommer att beröra oss. Visserligen säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist enligt TT att hon är oroad men vi har en rad av åtgärder förberedda och; ”det gäller nu att bevaka och kolla våra kuster efter sjuka fåglar”. Så naivt och så lättsinnigt som vi skulle försvara Sverige mot en invasion vid våra kuster.

På annandag jul 2004 inträffade en tsunami i Sydostasien som krävde över 200 000 offer varav 543 svenskar omkom. Den 28 september 1996 sjönk fartyget Estonia utanför Åland där enbart 137 av 987 ombord kunde räddas. Lördagen 26 april 1986 inträffade ett reaktorhaveri i Tjernobyl i Ryssland som fick omfattande konsekvenser inom ett mycket stort område där även Sverige drabbades långsiktigt.

Gemensamt för alla dessa händelser är att inga förberedelser var vidtagna av svenska myndigheter för att möta händelser av sådan stor omfattning. De var så osannolika så de kunde egentligen aldrig inträffa. Men ändå inträffar de med jämna mellanrum om man ser tillbaka i historien. Gemensamt för alla dessa händelser är att vi inte drar någon som helst erfarenhet av dem för att möta kommande oväntade händelser.

Vi skulle kunna lära mycket av våra grannländer. Räddningstjänsten och sjukhus och militärer övar regelbundet ”Övning – Larm – Övning”. Det börjar nu bli dags att ta hotet om H5N1 på allvar. Om någon månad är Norrbottens alla vattendrag fyllda av änder och svanar. Många av dem kommer att vara smittade med fågelinfluensa. Det gäller att använda dessa få veckor till att öva och vara väl förberedda att möta den situationen på ett ansvarsfullt sätt. Det börjar bli hög tid att se den verklighet som redan finns i våra grannländer.

Debattartikel publicerad i Norrbottens-Kuriren den 1/3 2005

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.