Om Bo Hultin

Jag heter Bo Hultin, är uppvuxen i Hundsjö och har gått i skola i Inbyn, norr om Boden. Har gått skogsskola i Pålkem och verkstadsutbildning på Strömbacka i Piteå samt jobbat ett år som mekaniker på Norrbottens Järnverk (nu SSAB) i Luleå.

Efter att ha varit aktiv officer i många år med bland annat tjänstgöring vid A8, Milostaben i Boden, Högkvarteret i Stockholm, Chef för FN-bataljon 90C samt Chef för Försvarsområdet i Kalix är jag nu reservofficer och Förbundsordförande för FBU i östra Norrbotten.

Sedan 1999 är jag egen företagare inom skog, trävaror och turism. Företaget är ett aktiebolag “Bo Hultin SKOG AB”. Jag arbetar där med konsultuppdrag inom skogsnäringen samt är ofta guide för utländska turister som besöker Norrbotten. Skogsbruk och skogsvård på egen mark upptar en stor del av mitt arbete. Mina fritidsintressen är jakt, friluftsliv, resor och idrott.

Bo Hultin

Vid valet den 17 sept 2006 blev jag omvald till ledamot i Bodens Kommunfullmäktige och i Norrbottens Landstingsfullmäktige. Jag är även vald till ledamot i Landstingsstyrelsen och ersättare i Bodens kommunstyrelse. Därför är nu Bodens och Norrbottens utveckling det viktigaste för mig. Så ingår jag också i styrelser för Moderaterna i Boden och länsförbundet i Norrbotten. Mina politiska intresseområden är näringsliv och miljöfrågor, Barentsregionen, försvars- och säkerhetspolitik samt i Landstinget de regionala frågorna samt vård och omsorg.

Maila gärna till mig på: bo(a)hultin.pp.se

Citera gärna det som skrivs här, men ange alltid källan.